Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

 • @amirim merak etmeyin sınavın ne zaman olacağını sizden iyi biliyorum gerek duyup sormam zaten


 • @darısı-başımıza buraya yazıp duyumu doğru çıkan vardı hocam isim vermeme gerek yok dikkatli takip etmek lazım.


 • Peki sınav tarihi hakkında duyum alan var mı


 • Musul meselesi bu şekilde ele alınmıştır...

  Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980 (3. Baskı Sayfa 322)

  Lozan Antlaşması'nın 3. maddesiyle, Musul meselesinin çözümü, dokuz ay içinde bir sonuca ulaştırmak üzere, Türk-İngiliz ikili görüşmelerine bırakılmıştı. Bu görüşmeler 19 Mayıs 1924 de İstanbul Konferansı ile başladı ve 5 Hazirana kadar devam etti.
  ...
  ...
  ...
  Milletler Cemiyeti Konseyinin kararı Türkiye'de büyük bir tepki yarattı ve İngiliz aleyhtarlığının yeniden kuvvetlenmesine sebep oldu. Hatta Türk - İngiliz savaşından bile söz edildi. Lakin Türk Hükümeti daha ileriye gidemedi. Çünkü, yıllarca süren savaştan yeni çıkmıştı ve tekrar savaşmak kolay değildi. Kaldı ki, içerde çözüm bekleyen bir sürü ekonomik ve sosyal meseleler vardı. Bu sebeple, 5 Haziran 1926 da İngiltere ile bir anlaşma imzalayarak Milletler Cemiyeti kararı kabul etti. Bu anlaşma, bugünkü Türk - Irak sınırını çizmiş ve Musul buhranı sona erdirmiştir.

  Musul buhranı, Türkiye ile Sovyet Rusya'yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır. Çünkü, Sovyetler, Locarno Antlaşmasının imzalanmasından hiç hoşnut kalmamışlardı. Bunun içindir ki, sınırlarını çevreleyen devletlerle saldırmazlık antlaşmaları imzalama yoluna gitmişlerdir. Milletler Cemiyeti Konseyinin, komisyon raporunu kabul ettiğinin ertesi günü, 17 Aralık 1925 de Paris'te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imza edilmiştir. Milli mücadele sırasında olduğu gibi, İngiltere ile münasebetlerin gerginleşmesi, Türkiye'yi Sovyet Rusya'ya tekrar yakınlaştırıyordu.


 • @antimülakat hocam 2021 kaymakamlık sınavı başlığını açamaz mıyız erken mi


 • @darısı-başımıza açıldı hocam başlık. Sınavlar bölümünde


 • merhaba mülakat için kurulan bir grup var mı?

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam