Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

2020 REKABET KURUMU UZMAN YRD İLANI • REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

  İlan için Tıklayınız;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/rekabet-kurumu-rekabet-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2020-h10133.html


  Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

  1. (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

  2. (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

  3. (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden,

  ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

  SINAVA KATILMA KOŞULLARI

  Sınava katılacak olan adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

  2. 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

  3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

  4. Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

  5. Son başvuru tarihi itibariyle 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavından:

  a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,

  b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları,

  c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları

  gerekmektedir.

  5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

  SINAVLAR

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

  1- Yazılı Sınav: Sınav 19 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

  Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

  Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

  Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

  -İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

  -HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

  • İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

  • BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

  • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

  Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

  2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

  Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (20) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

  SINAVA BAŞVURU

  Sınava katılmak isteyen adaylar 12.03.2020 - 27.03.2020 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu" nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

  ADRES:

  TELEFON

  Rekabet Kurumu Başkanlığı

  Bilgi İçin : (0312) 291 4234 - 4216 - 4282 • Hayırlı olsun arkadaşlar. Çoğu mülakat sonucu açıklandı . Umarım girenler başvurmaz . 87 yi görme ihtimali var mıdır ? • Sınav yine klasik olacak galiba , işletmeciler hitap eden bir sınav • İsletmeci olmayanlar için işletmeye nereden çalışmak gerekir ? Önerisi olan arkadaşlar var mı. Ve bu sürede yetişir mi


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  İngilizce ortalama dahil mi acaba • 90 a gelir mi? Sınav klasik mi • İsletmeye nereden çalışabiliriz?


 • TCMB

  @Willsmithh hocam sınav klasik mi olmuş önceden de? • Geçen seneki forumda İngilizce kısmı test diğer alanlar klasik demişler. İngilizce ne seviyede çıkıyor arkadaşlar çok mu zor girmek mantıksız mı • Sınava giren varmı daha önce önerileri olan varmı kamu mezunuyum işletme 1 ayda hallolur mu sizce


 • Rekabet Kurumu

  Arkadaşlar merkez kadromu bu ,taşramı oluyor bilgisi olan varmı 🙏 • @bulut25, içinde söyledi: 2020 REKABET KURUMU UZMAN YRD İLANI

  Arkadaşlar merkez kadromu bu ,taşramı oluyor bilgisi olan varmı 🙏

  Rekabet kurumu Gumushane merkezli kardes. • Puan türü fazla. Önceki yıllarda 89-90 ile kapatıyordu.ilk ilan olduğuna herkes başvuruyordu.simdi atananlar ve İngilizce si olmayan basvurmasa 87-88 lere düşer.
  Bu arada önceki yıl sınavları sitesinde var. • @whshw sinav Klasik arkadaslar


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  İngilizce de en az 65 şartına dahil mi acaba? • @Willsmithh geçen sene girmiştim zor bir sınavı yoktu İngilizce bir soruyla elenmistim alan oldukça kolaydı İngilizcesi ise bir yıl öncekine göre daha zordu


 • TCMB

  P16 puan türünde 88,3 puana 529. Sıralama gelmiş. P16'da 91 puan kaçıncı sıraya denk gelir? 91 altına inmeyebilir genelden başvuracak 200 kişi. Atanan kaç kişi var ki toplamda? • @profberlin hocam işletme açısından peki işletme ve iktisat mezunları harici zorlanır bir kamuyu 1 ayda yüzeysel bakarsa hallolurmu • 88 e düşer mi ? Kgk listesinde 220. Kişi 90 civarıydı. Yds istemediği için ingilizcesi olmadığı halde başvuranlar olursa işimiz zor...


 • Rekabet Kurumu

  @guymağduru dahil hocam.