Soru Bankasi

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEĞİ • Arkadaşlar bir çoğunuz için sıfırdan özel sektöre yönelmek ve oradaki kapıları aralamak zor biliyorum ama küreselleşmenin yarattığı en büyük etkilerden bir tanesi dünyanın her yerinin farkı ürünlerde pazar haline gelmesi. Bu durumun etkisiyle de dış ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması ülkelerin politikası halini aldı. Çok değil 2050'lerden sonra da dış ticaret, iç ticaret yapmak kadar kolay olacak. Tıpkı A.B. ülkelerinin kendi içlerinde yaptıkları ticaret gibi. Bir transit refakat belgesi ile a.b. menşeli herhangi bir eşyanın bir ülkeden başka bir a.b. üyesi ülkeye ticareti yapılıyor. Peki ülkemizde bu iş nasıl yapılıyor? Bizde de Uluslararası sözleşmeler ve Gümrük Birliği anlaşmasıyla birlikte dış ticaret yapmak kolaylaştı. Çok sıradan bir şirket dahi ithalat-ihracat yapabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Aslında bu işte bütün belgeleri ve gümrük ve ticaret bakanlığına ödenecek bilgi, belge ve vergileri sağlayan aracı kurumlar var, bu kurumlar gümrük müşavirlik firmaları olarak geçiyor. Burada yapılan iş bir iibf mezununun rahatlıkla yapabileceği ve keyifle ögrenebilecegi işler. Başlangıç elbette stajerlikle başlıyor, bu dönemde maaş alınıyor ancak çok yüksek olmuyor. Getir götür işleri denilebilir. Müşavirlik firmalarında stajini tamamlayanlar b karneli gümrük müşaviri olmak için gtb'nin açmış olduğu test sınavına giriyor ve başarılı olması durumunda b karne almaya hak kazanıyor. B karneli olarak belli süre çalışanlarda A karne almak için sınava girmeye hak kazanıyor. A karneniz olduktan sonra da dilediğiniz kadar para kazanma şansı size kalıyor. Dileyen buradan da yeminli gümrük müşaviri olabiliyor tabi burada da belli yıl a karneli olma ve başka bir takım şartlara haiz olmak gerekiyor. Globalizasyon ve ülkemizin buna entegre olma çabası. 2023 hedefleri vs. derken dış ticaret çok önemli bir hale gelmeye başladı arkadaşlar. Sizlere ufak bir öneri. Ne yapacağımı bilemiyorum? Bir yerden başlamak için bir fırsat var mı diyenler için gümrük müşavirliği makul bir alternatif. Yerinizi almak için geç kalmış sayılmazsınız. Biraz kendinizi zorlamaniz durumunda kapılar açılacaktır. • Bence hocalarla da iletişime geçerseler GM için yer de bulabilirler ve eğer dil bilinirse genellikle dış ticaret aracılığına yönlendirmekteler. Hatta akreditif eskiden az bilinirdi şimdi finansmanda da açık olmasını beklerim. Bankalarda da sınavları ödenir olan CDCS ile banka içi yükselme de sağlanabilir. Bence Uluslararası İlişkiler mezunlarının hiç alakasız da bulsalar Uluslararası Ticaret mezunlarının yerine en çok istihdam edildikleri alan. Alibaba dışında B2B şirketlerinin ticareti için araba kullanan, fuar elemanlarına ihtiyaç çok. • Çok fazla tercih edilmedi ama bir çok kpss sürecinden ve sınav sürecinden çok daha hayırlı bir iş. Bugün yeni başlayan birisi 2.000 tl ile başlarken 3-4 senelik b karneli müşavir yardımcıları ek gelir ile bile birlikte aldıkları parayı 5.000 tl ye çıkarıyor. Dostlar çevrenize bakın, bana göre demeyin, alternatifler üretin ama emeginizi de çöpe atmadan. Bakın bu tavsiyeler öylesine tavsiyeler değil. Araştırmaktan bir şey kaybedilmez. Bu mesleği dikkate alın. • @antimülakat sinavlari sene de bir mi oluyor gecen sene basvuru tarihini kacirmistim bu sene de hala bi ses yok mali musavirlik gibi 3 ayda bir sinav olmuyor sanirim • Ben bu başlığı yeni gördüm sanırım b karnesini alabilmek için 2 yıl staj tamamlamak gerekiyor • Mali müşavir olmak isterken ithalat yapan yakınım bahsetmişti. O zamanlar tek seferde bir işlem için 200 tl verdim demişti normal verdiğim paradan hariç. Onu da gümrüğe takılan malını bu verdiği para yardımıyla çıkarabilmek içindi. Hile hurdaya harama başvurmadan yapılabilen bir meslekse kesinlikle deneyin imkanınız varsa. Üstadın dediği gibi çok kıyak meslek diye duymuştum bende. • @esrarengiz bir müşavirlik firmasına giriş ile başlıyorsunuz. Gümrükteki işleri takip ediyorsunuz, bu kısım biraz işin mutfak kısmı. Buradaki aktifliginiz çok önemli işi öğrenmek için çaba harcamak gerekiyor, daha sonra 2 yıl bu staj sonrası b karne müşavir yardımcısı sınavına girmeye hak kazanılıyor. Kazanırsan karneli müşavirsin ve maaşın min. 3 bin tl ye çıkar. Bunun dışında takip ettiğiniz iş bilinen bir alan değil, yüzlerce farklı iş ve bunun takibi var. Kendinizi geliştirdiğiniz bir alan sayesinde şirketlere konu hakkında bilgi veriyorsunuz ve o firmanın ithalat, ihracat, serbest bölge, dahilde işleme, antrepo vs. işlemlerini takibe başlıyorsunuz. Önünüz açılıp gidiyor. Bugün sıradan bir müşavir yardımcısına toplam aylık eline geçen meblağı sordum 5-6 bin arası olduğunu söyledi. A karneyi alan bir müşavir ise sadece imza yetkisini 7 bin tl karşılığında kiralıyor, beyannameden sorumlu olmak kaydı ile. • Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartları;

  l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
  f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
  ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği [1] konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
  g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl [2] çalışmış olmak,
  h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,
  2. a) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler.
  b) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da bunun üç yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler.
  3. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.

  Gümrük Müşaviri olma şartları;

  1. Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve iki yıl [3] süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.
  2. a) Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir.
   b) Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az on yıl çalışmış olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.
  3. 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen koşulları yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler
   .
   .
   .
   .
   [1] 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu " ibareleri "Avrupa Birliği" olarak değiştirilmiştir.
   [2] “üç yıl” ibaresi “bir yıl” şeklinde 11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile değiştirilmiştir.
   [3] “üç yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde 11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile değiştirilmiştir.


 • Staj yapan ya da gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışan var mı aramızda? • Yakın tanıdığım yok ancak bildiğim gümrük müşavirliği işi yapam firmalar ve gümrük müşavirleri oldukça iyi kazanıyor. Hatta ne iş yaptıklarını bile açıklamakta zorlanmalarına rağmen. • @hgrotius aslında çok iyi bir alternatif. Mali müşavirler kadar çok sayıda gümrük müşaviri yok. Uluslararası ticaret de büyüyor sürekli. Ben ciddi ciddi düşünmeye başladım. • @onuktekin merak ettiğin nedir hocam? Epeyce bilgi sahibiyim bu meslekle ilgili. • @antimülakat hocam Ankara'da staj dönemine başlatacak şirketi kolay bulabilir miyim?
  Staj döneminde ne kadar maaş veriliyor?
  Staj sonu yazılı sınavdan sonra mülakat oluyormuş. Bu mülakattan kalan oluyor mu?
  Müşavirlik uluslararası geçerliliği olan bir meslek mi yoksa sadece Türkiye'de mi geçerli? Yani bu işi yapanlar Avrupa'ya ya da A.B.D.'ye gidip aynı işi yapabiliyorlar mı? • @onuktekin valla hocam staj dönemi biraz işin amelelik kısmı ama kimseyi aç susuz bırakmazlar. Ondan sonra karneyi aldıktan sonra en az 2.500 TL alırsınız. Uluslararası geçerlilik olacağını düşünmüyorum çünkü karneyi Ticaret Bakanlığı veriyor. • Ek gelir sağlamak bu işte çok kolay. Posta yoluyla ticari mahiyette eşya getiren bir kişiye açtığınız beyanname başına en az 500 en fazla 2000 tl para alabiliyorsunuz. Yurtdışına giden tırlara açtığınız özet beyan başına 150 TL para alıyorsunuz. Bunların bir kısmı cebinize kalırken, bir kısmında büyük nakliye firmaları kendisi yapıyor. Yani işi öğrendikçe yeni para kazanma yollarını kendiniz buluyorsunuz. Örneğin, yolcu uçağıyla gelen birisi 500 adet solingen bıçak getirmiş, vergilerini ödeyerek bunu çekmek istiyor. Basit şekilde ithalat beyannamesi açma formülleri var. Yarım saatinizi almaz ve bedeli en az 500 TL. • Staj yapacak yeribulma konusu nasıl olur hocam ? • Staj yapacak yer kolay. Her müşavirlik staj yapmaya adam arıyor. Bu kısım işin amelelik kısmı olduğundan herkes seve seve stajyer kabul eder. Oraya buraya evrakları toplamaya koşturuyorsun. İşi öğrenmenin yolu da belgelere koşturma süreci. Bundan sonra karneyi almak için yapılan sınav oldukça kolay, b karne almak için mülakat yok sanırım. A karnede var ama o da normal a kadro mülakatları gibi değil. Bu karneyi almak için işler zor değil. • İşi yapanlar genelde lise ya da önlisans mezunları. Kafası çalışan stajyeri havada kapıyorlar bir de bu işte garip bir sahip çıkma durumu var. İşten kaçmazsanız her halükarda kendinizi sevdirir ve bu işte tutunursunuz. • @antimülakat Sınav sonrası mülakat kısmından elenen çok oluyor mu? Yabancı dil çok büyük fark yaratır mı? • @onuktekin etkisi olur hocam. Çok ciddiye alınacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi geçiyor mülakatı. Müşavir sayısı oldukça az memlekette.Baskent Kariyer