Soru Bankasi

gümrük ve ticaret bakanlığı personel alımı • [0_1508102148734_2017-18-23-2017-2 B grubu sınav ilanı.pdf](Yükleniyor 100%) • arkadaşlar ilan geldi ama buraya kopyalayamadım 425 2016 p3

 • T.C.
  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
  AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev
  yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.
  Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2017-05 Kasım 2017
  Sözlü Sınav Tarihleri : 18 Aralık 2017-08 Ocak 2018
  Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda
  adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile
  veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya
  yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

  • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava
   çağrılacaktır.
  • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara
   yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
  • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan
   sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da
   bildirilecektir.
  • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
  • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve
   genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
  • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
  • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
   de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
  • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal
   internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
  • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
   BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
   1-GeneI Şartlar:
   -657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • 2016 yılı KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
   2-Özel Şartlar:
   Sıra
   No Unvan Teşkilatı Nitelikler
   KPSS
   Puan
   Türü
   Alım
   Yapılacak
   Sayı
   Sınıfı Derecesi Alım Yapılacak iller
   1
   Muhafaza
   Memuru
   Gümrük ve
   Ticaret Bölge
   Müdürlükleri
   1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî
   bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren
   yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği
   Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki
   yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun
   olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden
   mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini
   başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri
   gerekmektedir.
   2- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
   (05/11/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)
   Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık
   Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı
   yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
   olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik
   rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
   topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve
   benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun her yerinde görev
   yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak.
   3- (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi
   istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında
   yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması
   yapılmayacaktır.)
   KPSSP3 300 GİH 6,7,8
   Adana, Adıyaman,
   Afyonkarahisar, Ağrı,
   Aksaray, Amasya, Ankara,
   Antalya, Ardahan, Artvin,
   Aydın, Balıkesir, Bartın,
   Batman, Bolu, Bursa,
   Çanakkale, Çorum, Denizli,
   Diyarbakır, Edirne, Elazığ,
   Erzincan, Erzurum,
   Eskişehir, Gaziantep,
   Giresun, Hakkari, Hatay,
   Iğdır, Isparta, İstanbul,
   İzmir, Kahramanmaraş,
   Karabük, Karaman, Kars,
   Kastamonu, Kayseri,
   Kırklareli, Kırşehir, Kilis,
   Kocaeli, Konya, Kütahya,
   Malatya, Manisa, Mardin,
   Mersin, Muğla, Nevşehir,
   Niğde, Ordu, Osmaniye,
   Rize, Sakarya, Samsun,
   Sinop, Sivas, Şanlıurfa,
   Şırnak, Tekirdağ, Trabzon,
   Uşak, Van, Yalova,
   Zonguldak
   2 Memur
   Gümrük ve
   Ticaret Bölge
   Müdürlükleri
   En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal
   bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı
   bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara
   denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt
   dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya
   bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk
   sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
   denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep
   formuna eklemeleri gerekmektedir.
   KPSSP3 50 GİH 7
   3 Avukat
   Gümrük ve
   Ticaret Bölge
   Müdürlükleri
   Avukatlık ruhsatına sahip olmak KPSSP3 25 AH 6
   Ağrı, Artvin, Edirne,
   Erzurum, Gaziantep,
   Kahramanmaraş, Mardin,
   Şanlıurfa, Şırnak, Van
   4
   Tüketici
   Hakem
   Heyeti
   Raportörü
   Ticaret İl
   Müdürlükleri
   Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler,
   iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği
   Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki
   yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun
   olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden
   mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini
   başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri
   gerekmektedir.
   KPSSP3 50 GİH 7,8 (81) İl


 • boy şartı ne alaka 😄 1.58 boyum var diye başvuramayacak mıyım 😄 • SON ALIMIN BARAJ PUANLARI MUHAFAZA/MEMUR/HAKEM HEYETİ..
  https:// www. kamupersoneli. net/kamu-personelleri/gumruk-bakanligi-kpss-2016-2-b-grubu-sozlu-sinava-katilacaklar-aciklandi-h17347.html • Son alımın Baraj puanları

  Muhafaza Memuru : 79.45
  Memur: 82.79
  Hakem heyeti : 83.25 • Şehir seçimi nasıl oluyor mülakattan sonra mı ? Bi de memurluk 79 a düşer mi ya da raportörlük • @genclerbirlikli aynen bende ona göre başvurmayı düşünüyorum • @siyasallı durduk yere hakkari ye gitmeyelim 😄 • @genclerbirlikli :D:D aynen hocam başımıza iş alırız • @siyasallı ankara güzel bırakmamak lazim 😄 • @genclerbirlikli kesinlikle hocam 😄 • Şehirler mülakattan sonra kurayla belirleniyor diye biliyorum. • son aldığımız duyumda muayene memuru alınmayacak söylenmişti sanırım öyle de olmuş gibi dostlar. Bu konuda sorulabilecek bütün sorulara cevap vermiştik, maaşlarından, atanma yerlerine, mesaiden, risklerine kadar. Yine sorulursa buralardayız. Bir önceki atama başlığından da bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

 • MUHAFAZA MEMURLUĞU : Gümrüklü alana gelen bir malın muhafaza edilmesi, korunması ve bir gümrük işlemine tabi tutulana kadar gerekli gözetimin yapılması görevini yürütür. Muhafaza memurları gümrükte yorucu işleri yapmakla sorumludur. Sınır kapılarında, liman kapılarında, havalimanları giriş kapılarında ve tır giriş kapılarında genel olarak Muhafaza memurları görevlidir. Bir yerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda kolluk görevlisidir. Gümrüklü alan içerinden bir mala ilişkin gerekli güvenlik ve koruma önlemlerini almakla yükümlüdür. Gelen yolcuların eşyalarını açtırmaya ve gümrük mevzuatında yer alan yolcu beraberi eşya fazlasına el koymakla görevlidir.

  Üzerlerine zimmetli silah taşırlar. Genel olarak mesaili çalışma şartlarına sahiptirler. Kapılarda 12-24, 12-36 veya 24-48 gibi çalışma durumları olabilmektedir. Masa başı evrak işiyle uğraşan Muhafaza memuru çok fazla yoktur.

  Ataması yapılan bir Muhafaza Memuru 12 ayın sonunda temel eğitime çağrılır. Bu eğitim kimi zaman Ankara da yapılırken, kimi zamanda kendi bölgesinde yapılmaktadır. Eğitimleri 2,5 ay sürer. Burada, Temel memurluk eğitimi, Gümrük mevzuatı, kaçakçılık, yakın savunma, silah kullanımı gibi dersler verilmektedir. Derslerin bir kısmı uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınavlardan başarılı olan adaylar eğitim sonunda genel sınava katılmaya hak kazanırlar. Meslekte staj dönemi yoktur. Genel sınavda 70 geçer notu alan aday asil Muhafaza Memuru olarak görev yerine döner.

  Rotasyon durumu bütün meslek grupları için aynıdır. 5 Bölge olması ve her bölgenin görev süresi, iç rotasyon durumları Muhafaza Memurları içinde geçerlidir.

  Muhafaza memurları Kısım Amirliğine kadar yükselen bir kariyer imkanına sahiptirler. Maaş olarak, yolluk olan şehirlerde MAAŞ+MESAİ+YOLLUK 4.000 TL'nin üzerinde maaş alırlar. • @antimülakat birşey sormak istiyorum üstteki linkte yazan maaş tutarları güncel mi? En düşük memur maaşı 2900diye haberler çıkmıştı tv kanallarında. 2400düşük geldi buna bakarak • Evli isek kurada il seçiminde yaşadığımız il çıkar mı PTT gibi dahil edilmez mi. Sonrasında raportörluk ve memurluk için eş durumu kaç yıl? bilen var mi • @nles eşinizin son 2 yıl içinde aynı iş yerinde 360 gün sigortası varsa kuraya dahil olmadan eşinizin olduğu ile atanıyorsunuz. Bundan önceki alımda kuraya girmeden eşimin olduğu ile atandım.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem