Soru Bankasi

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü İlanı • T.C.
  ADALET BAKANLIĞINDAN

  Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7 ve 8 inci derecelerde bulunan altı (6) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

  A) Sınava Katılma ve Başvuru Şartları
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
  2- 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)
  3- Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  4- 2017 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)
  şartları aranmaktadır.

  B) Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
  1- Ek-1 Başvuru formu,
  2- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi,
  3- Ek-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-2 formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
  4- Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
  5- Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi,
  6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyanı,
  7- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile doldurulacaktır.)

  Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  C) Başvuru Yeri ve Tarihi
  Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 08/01/2018 tarihinden itibaren 19/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı adreste olacak şekilde posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

  D) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
  1- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesi doğrultusunda, başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
  2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
  3- Sözlü sınav, sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
  4- Sözlü sınavda en az 3 üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.
  5- KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 6 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar sınav kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.
  6- Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.
  7- Sözlü Sınav 12-13/02/2018 tarihlerinde saat 9:00’da Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

  E) Sonuçların Duyurulması
  Nihai başarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

  Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.


 • Yasaklı

  Ooooo 6 kisi inanabiliyomusunuz 😁😁 • akıyo yine akşam akşam maşallah :D • Sözlü sinava 10 kati almak nedir ya. • Buna uluslararası ilişkiler başvurabiliyor mu acaba? • Bari 8-10 tane hukuk dersi alma şartı koy be kardeşim. İdari hakimliğe ekonometri mezununu bile kabul ettiler😂 • bu nasıl ilan arkadaş 10 katı nedir • Mayış ne kadar mayış😅😂😂 • Her seyden once bu nasi meslek? • İlk 5 yıl 6 ay turne 5-10 yıl 5ay
  Bekarken iyi de böyle meslekte evlilik işi çok zor • İlanın ucu çok açık. Ben 2 tane hukuk dersi aldım bu yeterli bir sayımı neye göre ön görecem? Belge göndermekten zaten ciğerimiz soldu. PTT iibflilerden iyi para kaldırıyor. • @nfs aynen çok açık bir de yönetmelikte yazılı ve sözlü sınav diyor bunlar sadece sözlü sınav ilanı yayınladılar yargı yoluna giden olursa alım iptale gider • @drago şu yönetmelikleri revize etmediler gitti. Çoğu kurumda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Allah aşkına daktilo diyor yav. Şu sınava başvuracakların bir çoğu daktiloda yazı bile yazmamıştır :) • @nfs üşengeçlik genlerimizde var😅😂 insan önce bir yönetmeliğe bakar da öyle çıkar ilana bu yönetmeliğin hali nedir ya😂😂 • @drago adamlar marsta koloni kurma derdinde biz hala belge göndererek başvurudayız, daktilo yazan yönetmeliklerdeyiz. Yok ateşle haber gönderelim. İnternet denilen olayı tam olarak neden benimsemiyoruz. Zaten kazanırsam ben mülakata gelirken ya da mülakat sonrası başka bir tarihte tek seferde ne istiyorsan söyle getireyim. • @nfs devlet kendi uygulaması üzerinden alınan barkodlu belgeyi bile kabul etmiyor ki bence o bile gereksiz, sistem üzerinden mezuniyet belgesi vs herşey rahatlıkkla çekilebilir ve bunun gibi birçok şey, neyse... • @nfs olmaz hocam bizim gibi işsiz güçsüz insanlar işe girmek istiyorsa daha çok masraf yapmalı ve kurumlar nasıl rahat ediyorsa oyle hareket edilmeli • Gerekliden kasıt ne acaba? Hani bunun çizgisi yok mu acaba adam hımm bence yeterli bu falan mı diyor. Bu arada iibfliler yedirmez bu kadroyu kolay kolay şu gereklilik tek bir ders almayla olacaksa. Şimdiden hayırlı olsun. İstenilen belgeler de ayrı kıllık. • Bu çok uzun süredir alım yapmayan bir kadroydu yanılmıyorsam. • @aliveli evet hocam.akabinde adalet uzmanlığı da gelse tadından yenmez


 

Baskent Kariyer