Soru Bankasi

sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2018 • Önümüzdeki günlerde başlayacak mülakat sorularını ve olası çıkabilecek soruları paylaşabiliriz • malumlar tarafından yine geçen seneki yalan ortaya atılmış. Öğretmenlik mülakatında KPSS puanının artı üç veya eksi üç aralığı verilecekmiş. Geçen sene bu yalanın artı beş ve eksi beş versiyonu vardı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bir açıklandı sonuçlarda 30 puan eksiğini alan adam vardı. • Malumlar ve spekülasyon tam gaz devam ediyor. Doğru yaptıkları haberler daha çok AA ve Doğan Medyadan alınanlar gerisini siz düşünün. • eğitim bilimlerinden bir soru mülakata giren herkese sorulmamış veya bana öyle geldi. Sorulan eğitim bilimleri kavramlarını birazdan paylaşacağım. • Tartışma Yöntemi : Bir konunun öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun katılımı ile işlenmesine denir. Öğrenciler görüşlerini belirtirler, başkalarının görüşlerine katılıp katılmama nedenlerini gerekçelendirirler.
  Telaffuz Edilebilirlik : Öğrenme malzemesinin, öğrencinin anlayacağı bir dilde sunulmasıdır.
  Tepki : Uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranıştır.
  Terapötik Beceri : Saygı, içtenlik (saydamlık), koşulsuz kabul, empati ve bağdaşım içinde olma ( kendisiyle barışık olma) gibi özellikleri kapsayan bir beceridir.( İnsancıl yaklaşım)
  Tesadüfi Değişken : Hangi değeri alacağı önceden bilinmeyen değişkenlerdir.
  Tesadüfi Hata: Kaynağı belli olmayan hatalardır.
  Testi Yarılama Yöntemi : Bir gruba uygulanan ölçme aracından toplanan verilerin, iki eşit parçaya bölünmesine denir.
  Test Tekrar Test Yöntemi: Bir ölçme aracının aynı gruba veya bir gruba denk bir başka gruba, iki farklı zamanda uygulanmasıdır.
  Toplu Çalışma : Derse sadece sınav zamanı çalışmayı ifade eder.
  Toplu Dosya : Bireylere uygulanan testlerin ve test dışı tekniklerin kayıt altında tutulduğu dosyadır.
  T Puanı : Aritmetik ortalaması 50, standart sapması 10 kabul edilen puanlardır.
  Tutum : Bireyin sahip olduğu duygu, düşünce, inanç ve değerlerin toplamıdır.
  Türe Özgü Hazır Oluş : Öğrenecek olan organizmanın, istenilen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir.
  Uyarıcı : İnsanların duyu organlarını harekete geçirerek bir tepkiye yol açan içi ve dış durum değişikliğidir.
  Uzun Süreli Bellek : Yeni öğrenilen bilgilerin eskiler ışığında örgütlenerek, uzun süreli olarak depolandığı bellek türüdür.( Bilgiyi İşleme Kuramı)
  Üretkenliğe Karşı Duraklama : Orta yetişkinlik yıllarını kapsar (Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’nın 7. evresi)
  Üst Düzey Koşullanma: Bir nötr uyarıcı şartlı uyarıcı haline getirildikten sonra ikinci bir şartlı uyarıcıya da şartlanmanın gerçekleştirilmesidir.
  Varyans : Puanların aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamlarının aritmetik ortalamasıdır.
  Veri : Belirli amaçlara ulaşmak için gözlenen veya toplanan değerlerdir.
  Yadsıma : Kişinin tehlikeyle baş edemediğinde ya da ondan kaçınamadığında bu tehlikeyi yok saymasıdır. (Savunma Mekanizmaları)
  Yakınlık YasasI : Organizmanın, birbirine yakın nesneleri gruplandırarak algılamasıdır. (Gestalt Kuramı, Algısal Örgütleme Yasaları)
  Yakınsal Gelişim Alanı : Çocuğun, herhangi bir yetişkinin yardımı olmaksızın
  kendi kendine sağlayabileceği gelişim ile bir yetişkinin rehberliğinde gösterebileceği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farkdır.
  Yanaşma-Kaçınma Çatışması : Bir istendik, bir istenmedik durumun olması halidir.
  Yanaşma-Yanaşma Çatışması : İki istendik durumla karşı karşıya kalındığında yaşanan çatışmadır.
  Yansıtma : Kişinin yetersizliklerinin, eksikliklerinin ve hatalarının sorumluluğuyla bunların neden olduğu duyguları başkalarına maletmesidir. ( Savunma Mekanizmaları.)
  Yaşantı : Çevresiyle belli düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan izdir.
  Yetenek : Doğuştan getirilen yapabilme güçü.
  Yordama : Bilinen özelliklerden yararlanarak, bilinmeyen özellikler hakkında tahminde bulunma işidir.
  Yer - Yön Değiştirme : Belirli bir uyarıcının ortaya çıkardığı tepkinin açığa vurulması tehlikeli olduğunda, tepkinin o uyarıcıdan başka bir uyarıcıya yöneltilmesidir. (Savunma Mekanizmaları)
  Yüceltme : İlkel nitelikli eğilim ve isteklerin, toplumca, beğenilen etkinliklere dönüştürülmesidir. (Savunma Mekanizmaları)
  Yüzdelik : Bir dağılımın belli bir yüzdesinin altında veya üstünde belirli oranları bulundurması istenen noktadır.
  Zaman Cetveli : Bireyin verimli ders çalışmasını ve etkili zaman yönetimi becerisi
  kazanmasını sağlamak amacıyla kullanılan test dışı bir tekniktir.
  Zamanlama : Organizmanın davranışı ile pekiştirme arasındaki zamanın1/2 saniyeyi geçmemesidir.
  Zıt Tepki Yöntemi : İstenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcıyla, istenilen davranışı meydana getiren meydana getiren uyarıcının beraber verilmesidir.
  Zircirleme : Davranışların sırayla yerine getirilerek bir sonraki adıma geçilmesi, böylelikle hedef davranışın gerçekleştirilmesidir.
  Z Puanı : Aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 kabul edilen puanlardır. • @hgrotius teşekkür ederiz hocam. Oldukça geniş ve yeterli bir mülakat soru paylaşımı olmuş, emeğinize sağlık 🙂  • Olumsuz tat kosullanmasi. Iki olay arasinda baglanti olmamasina ragmen kisinin iki olayi bagdastirmasidir.

  • Rubrik öğrencilere yaptıkları çalışmaların hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini ve performanslarının hangi düzeydeki puana denk geleceğini gösteren puanlama araçlardır. Bu sayede öğrenciler puanlama sonunda bulundukları başarı durumlarını ve ulaşmaları gerken başarı düzeyini görebilmektedirler. Mesela sözlü mülakatta kullanılan puanlama sistemi Rubriktir.

  • Köşelenme tekniğinde bir soru belirlenir ve öğrencilerin cevapları kısa kısa alınır alınan cevaplar doğrultusunda köşeler oluşturulur ve öğrencilerin fikirlerine yakın köşelerde tartısmalar yapmaları fikir birliği saglayıP bir rapor hazırlamaları istenir. Rapor sınıfa sunulur. Görüş değiştirme yoktur.3-Pekiştireç öğrencilerin istendik davranaış oluşturmalarına, öğrencilerin kendine olan güvenlerinin yerine gelmesini sağlar. öğrenci pekiştireç sayesinde istendik ve istenmedik davranışı ayırt edebilir. Örneğin derse katılmaktan cekinen bir öğrenciyi pekistireclerle derse katabiliriz.  • Yapılandırılmış grid alternatif değerlendirme araçlarından biridir.Sınıf seviyesine göre 9-12-15 kutucuktan oluşur.Konuyla ilgili 1 soru yazılır öğrenci sorunun cevabı hangi kutucuklarddaysa onun numaralarını sorunun cevabının yanına yazar.Kutucuklar da resim ya da sözel cevaplar olabilir.Bu yüzden hem görsel hem sözel zekayı geliştirir.

  • Görüş geliştirme görüş değiştirme olarak da biliyoruz sınıfta aktif katılımı sağlar öğrenci bilgiyi savunur savunduğu bilgiyi argümülatasyonlara yani delilere dayandırır istediği zaman görüşünü değiştirebilir

  • G20 zirvesine üye devletler haricinde İspanya daimi konuk ülke olarak katılır. Azerbaycan bizim ev sahibi olduğumuzda bizim konuğumuz olarak katıldı.

  • Otantik değerlendirme nedir? Çağdaş alternatif değerlendirme yöntemlerinden biridir. Öğrencinin oz değerlendirme yapılabilmesine imkan verir.

  • Güncel MEB Projeleri: Okullar hayat olsun projesi. Meb, orman ve su isleri bakanlığıc ve Türkiye belediyeler birliğinin ortak projesidir. Okulların sadece orgun eğitime giren öğrencilere yönelik bir yer olmaması tüm halka çevreye açık olmasıdır. Hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitim merkezi tarafından acılan kurslar için okullardaki dersliklerden faydalanabilir. Mahalleli okulun bahçesinden, kütüphanesinden, bilişim teknolojilerinden yararlanabilir. Amaç okulu sevdirmek okul kültürünü oluşturmak ve yasayan güvenli alanlar oluşturmaktır. • Mülakata giren arkadaşlar bilgilerini paylaşa bilir mi lütfen • Öğretmen adayı arkadaşların hiç paylaşım yapmaya niyeti yok anlaşılan. Anlamak güç, mülakat nasıl olsa bitti, sonrası için paylaşım yapmak kimseye birşey kaybettirmez ki? • @antimülakat Nette bende çıkan soruları kovalıyorum ama kolay kolay kimse yazmıyor. • Mülakatlar bugün başladı mı? • Komisyon Ankara, branş okul öncesi:

  • Ebeveyn tutumlarının çocuğa nasıl bir etkisi vardır? Etkilerini örnek vererek açıklayınız.

  • Doğu anadolu Bölgesindeki en büyük kayak merkezi nerededir, ismi nedir?

  • MEB tarafından kullanılan etkileşimli tahtanın ders öğretimindeki etkileri nelerdir? Örneleyerek ve gerekçelendirerek açıklayınız. • Ara seçim hangi şartlarda yapılır? %5 oranında
  azalma veya herhangi bir ilden hiç milletvekili
  kalmaması ve 30 ay geçmeli secimden
  1 Mayıs resmi olarak ne zaman tekrar kutlanmaya
  başlandı? 22 nisan 2009 tarihinde
  1Ttemmuz ne bayramı olarak kutlanır? Kabotaj
  bayramı

  1. Dünya savaşı sonra itilaf devletleri hangi konferansı
   düzenledi? Paris barış konferansı
  2. Dünya savaşında almanya fransa hangi bölge için
   savaştılar? Alsas loren
  3. Dünya savaşında itilaf devletlerinin rusya'ya yardım
   gönderdikleri cephe. Çanakkale cephesi.
  4. Dünya savaşından sonra sömürgecilik neye
   dönüşmüştür? Manda ve himaye
  5. Dünya savaşını başlatan bize sığınan gemileri –
   Goben ve Breslav
  6. Dünya savaşını başlatan olay. Avusturyamacaristan
   veliahdının bir sırplı genç tarafından
   öldürülmesi
   10 tl'nin arksında kim var? Prof. Dr. Cahit arf
   matematikçi
   100 tl'nin arkasında kim vardır cevap buhurizade ıtrî
   efendi
   12 ada hangi gizli antlaşma ile italyanlara verildi?
   Londra antlaşması
   12000 yıl önce şanlıurfa şehrinde kurulan ilk tapınağın
   ismi nedir? Göbekli tepe tapınağı
   1402–1413 arasında yıldırım beyazıt ölümünden
   sonraki 11 yıllık dönemin adı nedir? Fetret dönemi
   15 Temmuz gecesi kaç şehit verilmiştir?
   15 Temmuzda kahraman unvanı alan ilçe neresidir.
   KAZAN
   15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz
   köprüsüne götüren bayan ismi nedir? Şerife boz
   15 Temmuzda tankın önüne yatan kel abinin ismi
   metin doğan
   Anayasa Mahkemsi 17 üyeden oluşur başkanı: zühtü
   arslan. Zaman içerisinde askeri üyeler görev süresi
   bitince 15 üyeli yapıda olacak.
  7. Dünya savaşı nasıl başladı? Almanya polonya'yı
   işgal etmesiyle başladı.
  8. Dünya savaşın sonunda türkiye hangi blokta yer
   almıştır?
   20 tl arkasındaki isim kimdir? Mimar Kemalettin
   2017 g20 zirvesi nerede yapıldı? Almanya – hamburg
   2017 islam turizm başkenti (medine)
   2017 kültür başkenti medine 2018 tebriz
   2017 oscar ödüllü en uzun belgesel.
   2017 oscar ödülü alan en iyi kadın oyuncu kimdir?
   Emma stone
   2017 petrol zirvesi hangi ülkede yapılmıştır
   2017 yılı cumhurbaşkanlığınca ne yılı ilan edilmiştir.
   Türk dili yılı
   2018 dünya kupası nerede rusya
   2020 olimpiyatları hangi ülkede yapılacak. Japonya
   3 kalbi olan hayvan hangisidir
   31 Mart olayını bastıran ordu? Harekât ordusu
   5 Aralık 2010 da 33 kişinin 69 gün sonra kurtarıldığı
   maden kazası hangi ülkede olmuştur?(şili)
   50 tl'nin arkasında kimin resmi var? Fatma âliye
   Ab kurucu üyeleri kimlerdir? Belçika, fransa, almanya,
   lüksemburg, italya, hollanda
   Ab’nin kaç üyesi vardır? Son üye hangi devlettir? 28
   üye – bosna hersek
   Acımak eseri kimindir? Reşat nuri güntekin
   Adana ve çevresinde kurulan yararlı cemiyet
   hangisidir? (kilikyalılar cemiyeti )
   Adı aylin kimin eseri? Ayşe kulin
   Adına yemin edilen ispanyol tıpçı kimdir?
   Aganta burina burinata eserinin yazarı halikarnas
   balıkçısı
   Agit ne zaman kuruldu, merkezi neresidir?
   Ahlat kümbetleri hangi ilimizdedir. Bitlis
   Aids ilk defa kaç yılında nerde görülmüştür? Amerika
   1981
   2018 Akdeniz oyunları ispanya'nın tarragona kentinde
   yapılacaktır.
   Akdeniz'i kızıl denize bağlayan kanal cevap süveyş
   kanalı
   Al yazmalım selvi boylum, vb kime ait? Cengiz
   Aytmatov
   Ali rıza efendi mustafa kemal atatürk'ü ilk hangi okula
   gitmesini istedi? Şemsi efendi okulu
   Ali şir nevainin yazdığı kitabın adı muhakemetül
   lugateyn
   Almanya'nın polonyayı işgal etmesiyle başlayan
   savaş. 2. dünya savaşı
   Altın ışık, yeni hayat kitaplarının yazarı? Ziya gökalp
   Amasya görüşmelerinde istanbul hükümetinden kim
   katildi? Salih paşa
   Amerika da 11 Eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi
   şehirdeydi? Newyork
   Amiral bristol raporu nedir?
   Anadolu'daki kral yolu hangi uygarlık tarafından
   geliştirilmiştir? Lidyalılar
   Anadoluhisarı hangi padişah yaptırdı?
   Anayasa mahkemesi başkanının adı nedir?
   Anayasaya göre ara seçimler genel seçimlerden kaç
   ay geçmeden yapılmaz. Cevap 30
   Anayasaya göre cumhurbaşkanı ne kadar surede bir
   en fazla kaç kez seçilir? 5 yılda bir, en fazla 2 kez
   Anıtkabir için düzenlenen resim yarışmasının ödülünü
   kim aldı?
   Ani harabeleri hangi ildedir? Kars
   Ankara anlaşması kaç yılında imzalanmıştır? 1926
   Ankara kaç yılında başkent oldu? 13 Ekim 1923
   Antalya g 20 de Türkiye özel olarak hangi ülkeyi davet
   etmiştir. Azerbaycan
   Antep, urfa, maraş'ı kim işgal etmiştir? Fransızlar
   Antikacı kız, david copperfield yazarı kimdir? Charles
   dickens
   Asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı celal bayar
   Aspendos antik tiyatrosu nerededir. Antalya - alanya
   Aspirinin hammaddesi? Söğüt
   Aşkı memnu kitabi kimindir? Halit ziya uşaklıgil
   Atabey kimdir? Şehzadelerin eğitiminde görevli kişi
   Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya girdi? 1937
   Atatürk ilkeleri nelerdir? Cumhuriyetçilik halkçılık
   inkılapçılık laiklik devletçilik milliyetçilik
   Atatürk manastır askeri idadisini okurken fethi beyle
   beraber çıkardıkları gazete? Minber
   Atatürk trablusgarp cephesinde hangi devlete karşı
   savaştı: italya.
   Atatürk ün kız kardeşinin ismi? Makbule
   Atatürk yazılarda yazdığı ankara'da yayınlanan
   gazetenin adı nedir? Hakimiyet-i milliye
   Atatürk’e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi?
   Millet mektepleri talimatnamesi
   Atatürk’e başöğretmenlik hangi tarihte verildi? 24
   kasım 1928
   Atatürk’ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği
   antlaşma hangisidir? Sevr antlaşması
   Atatürk'e başkomutanlık hangi savaştan sonra verildi?
   Eskişehir-kütahya savaşları
   Atatürk'e gazilik mareşallik unvanını kim vermiştir.
   Atatürk'e hangi savaştan sonra mareşallik unvanı
   verilmiştir. Sakarya
   Atatürk'ün ali fethi bey e kurdurduğu partinin adı
   nedir? Serbest cumhuriyet parti.
   Atatürk'ün annesi onun hangi okula gitmesini istiyordu.
   Mahalle mektebi
   Atatürk'ün askeri ortaokulu okuduğu yer? Selanik
   Atatürk'ün atı? Sakarya (en sevdiği) diğeri çankaya
   (muharebe yıllarında kullandığı)
   Atatürk'ün etkilendiği fransız düşünür. Jan jack
   roussueu
   Atatürk'ün isimsiz makalelerini yayınladığı gazete
   hangisidir? Kurun gazetesi – asım us – 1937
   Atatürk'ün katıldığı ilk savaş trablusgarp savaşı
   Atatürk'ün kurtuluş savaşı öncesi ve sonrası
   dönemlerini anlattığı kitabın adı nedir? Nutuk
   Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il? Gaziantep
   Atatürk'ün öldüğünde defnedildiği yer? Etnografya
   müzesi
   Atatürk'ün resmini paranın üzerinden kim çıkarmıştır?
   ( ismet inönü)
   Atatürk'ün savaş sanatını anlatan kitap zabit ve
   kumandan ile hasbihal
   Atatürk'ün trablusgarp savaşında hangi lakaplı isimle
   katılmıştır? Gazeteci şerif
   Atatürk'ün ününü dünyaya duyurduğu savaş?
   Atatürk'ün yaveri? salih bozok
   Atlas okyanusu ile büyük okyanus arasındaki kanal?
   Panama kanalı
   Atmosferin en alt tabakası? Troposfer
   Atom bombası atılan şehirler? Hiroşima nagazaki
   Avicenna olarak da bilinen tip bilgini? İbni sina
   Avrupa birliğinin başkenti neresidir? Brüksel
   Avrupa konseyinin bulunduğu şehir? Strasburg
   Avusturalyanın en bilinen hayvani? Kanguru
   Ayaşlı ve kiracıları ile miras kitaplarının yazarları
   kimdir memduh şevket esendal
   Aylin adlı eser kime aittir?(ayşe kulin )
   Azerbaycan'ın başkenti. Bakü
   Aziz sancar hangi buluşu ile nobel ödülü almıştır? Dna
   onarımı
   Bab-ı ali baskınını kimler yaptı. İttihat ve terakki
   Balkan antantı kimler arasında imzalanmıştır. Atina
   türkiye, romanya, yunanistan ve yugoslavya 1934
   Balkanlarda osmanlı ayrılan ilk ve son devletler ilk
   yunanistan son arnavutluk
   Ballıca mağarası nerededir? Tokat
   Balta limanı anlaşması?1838 baltalimanı osmanlıyı
   avrupanın açık pazarı haline getiren ticaret ant.
   İngiltere ile imzalandı
   Barok sanatıyla yapılmış ilk camimiz? İstanbul
   nuruosmaniye
   Basra körfezine dökülen iki nehrimiz fırat-dicle basra
   körfezine
   Baş denetçi kim seçer? Tbmm
   Batı anadoluda 1814'te rum azınlıklar tarafından, iç
   kargaşa çıkarmak için kurulan zararlı cemiyet? Mavri
   mira
   Bey paşa efendi gibi unvanlar ne zaman kaldırıldı?
   1934
   Beyaz gemi kimin romanıdır? Cengiz aymatov
   Bir kişi en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?
   Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu
   hangi bilim adamı söylemiştir? Battani
   Birecik barajı ile sular altında kalan 2500 yıllık antik
   kent
   Birinci sanayi planı hangi yıl yürürlüğe girdi? 1934
   Birleşmiş milletlerin 5 daimi üyesi? Fransa İngiltere
   Rusya Çin ABD
   Bm çocuklara yardım fonu? Unıcef
   Bm en son üye olan ülke hangisidir? Güney sudan
   Bm kaç üyesi vardır? 193
   Bm kaç yılında kuruldu 24 Ekim 1945 Newyork
   Bodrum, deniz, vs anlatan bir paragraf? Halikarnas
   balıkçısı
   Boğazın boğası lakaplı boksör Sinan Şamil Sam
   Boğazlar hangi antlaşmayla türkiye'ye bırakılmıştır?
   Montrö boğazlar sözleşmesi
   Bosna hersek in meşhur lideri alliya izzet begoviç
   Bozkırın tezenesi neşet ertaş
   Brest litovski ile kapanan cephe? Kafkas cephesi 3
   mart 1918 Kars ardahan batum
   Bütçeleri inceleyen mahkeme nedir sayıştay
   Büyük patlama olarak adlandırılan deneyin yapıldığı
   yer. Cern
   Celali takvimini kullanan ilk türk devleti hangisidir?
   Büyük selçuklu devleti
   Cemiyetler hangi kongrede tek çatı altında
   birleştirilmiştir: sivas kongresi
   Cennet-cehennem hangi ilimizdedir. Mersin
   Churchill ve roosevelt ile yapılan kahire deki
   görüşmelere türkiye cumhuriyetini temsilen kim
   katılmıştır
   Cilo dağı hangi ildedir? Hakkari
   Cizye vergisi ne zaman kaldırıldı? Islahat fermanı –
   1856
   Coğrafi keşifler portekiz
   Cumhurbaşkanı hangi durumlarda yargılanır.
   Cumhurbaşkanı hangi kanunu geri gönderemez?
   Bütçe kanunu
   Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı ilk ayaklanma
   hangisidir? Nasturi – şeyh sait – 1925 1926
   Cumhuriyetin ilk başbakanı kimdir? İsmet inönü
   Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi
   Cumhuriyetin kurulmasından sonra halka okuma
   yazma öğretmek için açılan kurumlar? 4) millet
   mektepleri
   Cunhurbaşkanlığı forsu nasıldır? Ortada büyük yıldız
   türkiye cumhuriyetini temsil eder. Etrafında ki 16 yıldız
   eski türk devletlerini
   Çalıkuşu, yaprak dökümü yazarı kimdir? Reşat nuri
   güntekin
   Çanakkale zaferinin rusya için sonucu ne olmuştur.
   bolşevik ihtilali
   Çankaya kimin eseri?
   Çanlar kimin için çalıyor yazarı?
   Çernobil kazası hangi ülkede hangi tarihte olmuştur?
   Ukrayna 1986
   Çıraklık şehzade camii kalfalık süleymaniye camii
   ustalık selimiye camii Mimar Sinan
   Çifte minareli cami hangi ilimizdedir? Erzurum
   Çin özerk sincan uygur bölgesi 2005 yılındaki kadın
   aktivist kimdir? Rabia kadir
   Çin seddinin yapılmasına neden olan kim büyük hun
   imparatorluğu
   Çin’den avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu
   hangisidir? İpek yolu
   Çingeneler, boris godunov,kafkas esiri kimin
   eserleridir? Puşkin
   Çok partili hayata ne zaman geçilmiştir.1946
   D-8 grubu ne zaman nerede kuruldu? 1997 istanbul
   Denize kurulacak hava limanı. Artvin Rize arasına
   kurulacak
   Devalüasyon tanımı
   Dgm ne zaman kaldırılmıştır? 2004
   Diğer türk devletleri ile bağlantımız olan kara parçası
   neresidir? Nahcivan
   Dilucu sınır kapısı hangi ülkeyle bağlar? Nerededir?
   Azerbaycan, nahçıvan, ığdırın aralık ilçesinde
   Diriliş, itiraflarım, insan neyle yaşar” eserleri kimindir?
   Tolstoy
   Dokuzuncu hariciye koğuşunun yazarı? Peyami safa
   Domuz gribinin kodu h1n1
   Don kişot kimin eseri (cervantes)
   Dört coğrafi bölgemize de sınırı olan il bilecik
   DPT kapandı onun tüm islevleri kalkınma bakanlığına
   geçti
   Duyun-i umumiye düyun-u umumiye osmanlı dış
   borçlarının ve bunu idare eden birimin adı. İlk dış borç,
   1854 kırım savaşından sonra alındı.
   Dünyada bilinen ilk destan (-sümer/gılgamış)
   Dünyanın 7 harikasından günümüzde ayakta kalan
   yapı?
   Dünyanın deniz seviyesine en yakin göl lut gölü
   Dünyanın en büyük adası grönland danimarka
   Dünyanın en büyük hayvanı nedir? Mavi balina
   Dünyanın en büyük yeraltı şehri nerededir? Nevşehir
   Dünyanın en derin yeri neresidir? Mariana çukuru
   Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Nil nehri.
   Dünyaya en çok benzeyen gezegen? Venüs
   Dünyayı sarsan 1929 krizi için 1933'te türkiye'de
   yapılan plan (1. Beş yıllık kalkınma planı)
   Düşünen adam heykeli kimin eseri? Rodin
   E7 ülkelerini yazınız.
   Eğitimde açık kapı modeli nedir
   En uzun kara sınırımız hangi ülkeyledir? suriye
   Enver paşanın komutanlığında birçok askerin donarak
   şehit olduğu olayın adı nedir? Sarıkamış harekatı
   Erdoğan 15 Temmuz sonrası yazdığı yazıda cengiz
   aymatovun hangi sözünden esinlenmiştir deyim olarak
   Ermenilerin doğuda devlet kurmasını engellemek
   amacıyla kurulan cemiyet? Doğu anadolu müdafaa-i
   hukuk cemiyeti.
   Erzurum kongresi tarihi 23 Temmuz 7 ağustos 1919
   Erzurum kongresine delege göndermeyen iller
   hangileridir? Diyarbakır, elazığ, mardin. Hatta elazığ
   valisi ali galip, kongreden önce atatürk'ü öldürmesi için
   adam tutmuştur.
   Esir şehrin insanları adli roman kime aittir.kemal tahir
   Euro ne zaman kullanıma geçti? 2002
   Eurovision da birinci olan şarkicimiz? sertap erener
   Everest e tırmanan ilk bayan türk?
   Everest'e çıkan ilk türk dağcı - nasuh mahruki
   Eylül romanı yazarı? Mehmet rauf
   F klavyeyi kim bulmuştur? İhsan sıtkı yener
   Falih rıfkı atayın atatürk ile anılarını anlattığı eser?
   Çankaya
   Fao 'un açılımı nedir?
   Farabinin öğrencisi, avrupadaki lakabı,çalışmaları
   verilmiş. Cevabi ibni sina
   Farabi'yi anlatınız?
   Fareler ve insanlar kimin eseridir? John steinback
   Fatih açılımı nedir? Fırsatları artırma ve teknolojileri
   iyileştirme hareketi
   Eflatun beyle rakım efendi romanının yazarı? Ahmet
   mithat efendi
   Fırat kalkanı sonucu süleyman şah türbesi nereye
   taşındı Eşme köyüne
   Fırat ve dicle nin birleştiği yerin tarihsel ismi nedir?
   Mezopotamya
   Firdevs'i şehnamesi? Iran efsanelerinden oluşan eser
   Fiyat artışında satın alma gücünün düşmesi enflasyon
   Fransa cumhurbaskani kimdir? Emmanuel macron
   Fransa ile ingiltere arasındaki tünel MANŞ
   Fuji yanardağı dağı nerede? Japonya
   Futbolda yıldızlarla ilgiliydi. Her 5 şampiyonluğa bir
   yıldız
   G-20 toplantısı 2015 te nerede yapıldı? Türkiye
   =>antalya
   G7 zirvesi 2017 nerede yapıldı? İtalya
   Gap kapsamında türkiye'nin en uzun, dünyanın 5.
   Büyük sulama tüneli (suruç)
   Gap projesi ile birecik barajı suları altında büyük bir
   kısmı sular altında kalan antik kent? Zeugma
   Gata nın yeni adı nedir. Haydarpaşa sultan abdülhamit
   eğitim ve araştırma hastanesi
   Geçtiğimiz yıl batman ili kozluk ilçesinde terör saldırısı
   sonucu şehit olan öğretmenimizin isimi? Şenay
   aybüke yılmaz
   Geldikleri gibi giderler sözü istanbul’un işgali için ingiliz
   donanmaları için söylemiştir.
   Genelkurmay başkanı kimdir? Hulusi Akar
   Grönland adası hangi ülkeye bağlıdır? Danimarka
   krallığı
   Guguklu saat memleket meseli kitaplarının yazarı refik
   halit karay
   Gumruden sonra dogu sinirimizin belirlendiği
   antlaşmalar tarihleri verilerek hangileridir denmişti?
   Moskova ve kars.
   Gülek geçidi hangi coğrafi bölgeleri birbirine baglar. Ic
   anadolu~ akdeniz
   Gümrü antlaşmasına göre türkiye'ye verilecek yerler
   nerelerdir? Kars ve çevresi
   Gümrü antlaşmasından sonra tekrar ermenilerle
   imzalanan antlaşmalar tarihleri de verilmişti . Cevap
   kars ve moskova antlaşması olacaktı.
   Gün okula gelmeyip bildirmeyen için okul idaresi
   nereye bilgi verir. Köyde muhtar ilçede mülki idare
   amirms
   Gündüz eğitimi dışındaki egitim nedir
   Günesin doğuşunun en uzun surdugu ilimiz?
   Güneş ısısından en çok yararlanan ülke
   Güneşe en yakin gezegen hangisidir? Merkür
   Güney cephesinde kimlere karşı savaşıldı ve
   antlaşması fransızlarla savaşıldı. Fransa, ankara
   antlaşması ile tbmm’yi tanıyan ilk itilaf devleti
   olmuştur.
   Güney cephesini bitiren anlaşma hangisidir? Ankara
   anlaşması
   Gürbulak sinir kapısı ağrı iran
   Güzel atlar ülkesi hangi yöredir. Kapadokya
   Habur sinir kapısı (türkiye-ırak arasında)
   Hacı bektaşi veli etkinlikleri hangi ilimizde kutlanır.
   Nevşehir
   Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı oluşturarak
   ingilizleri durdurdu. cevap halep kutül amare
   Hangi kongrede milli cemiyetler birleştirildi. Sivas
   kongresi
   Hasan sabahı anlatan alamut kitabının yazarı
   hangisidir? Vladimir bartol
   Hasankeyf kimin zamanında artuklular
   Hasankeyf'le ilgili türbe ismi cevap zeynel bey türbesi
   Hatay kaç yılında türkiye topraklarına katılmıştır? 1939
   Hatayın ilk valisi tayfur sökmen
   Hatayın ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir tayfur
   sökmen
   Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, hangi
   savaşta söylenmiştir.
   Hattuşaş hangi ilimizdedir? Çorum
   Havada en çok bulunan gaz? Azot
   Hazar gölü nerdedir?
   Hicaz mekke medine kaybettiğimiz savaş 1. Dünya
   savaşı.
   Himalayalarin en yüksek tepesi( everest)
   Hincak ve tasnak cemiyeti kimler tarafından
   desteklendi ermeniler ve ingilizler
   Hindistan'a islamiyet'i götüren kimlerdir? Gazneliler
   Hz. Muhammed, hacı murat kitaplarının yazarı kimdir?
   Tolstoy
   I. Dünya savaşı ne zaman başlamıştır? 28 temmuz
   1914 – ferdinand’ın öldürülmesi
   I. Dünya savaşı sonunda itilaf devletleri (yenen
   devletler) toprak paylaşımını nerede yapmıştır?
   I. Dünya savaşında hangi devlete saldırarak savaşa
   girdik rusya
   Irak cephesinde kutul amare ne zaman kazanılmıştır
   Istanbulu kuşatan ilk türk devleti (avarlar)
   İdam cezası tam anlamıyla yürürlükten ne zaman
   kaldırılmıştır?
   İdari mahkemelerin son itiraz yeri danıştay
   İkinci meşrutiyet tarihi
   İkinci nükleer santral nerede kurulacak sinop
   İlk altın para kim zamanında basıldı? (fatih sultan
   mehmet)
   İlk atom bombası nereye atıldı? Hiroşima
   İlk başbakanımız? İsmet inönü
   İlk eğitim uçağı hürkuş
   İlk füze denemesini ilk kim yapmıştır? Lagari hasan
   çelebi
   İlk yazılı antlaşma (kadeş)
   İlk yerli üretim tank hangisidir? Altay
   İlk yüz nakli nerede yapıldı? Antalya
   İmf ye kaç yıl borçlu kaldik 1961 de ilk bor
   İmkb nin adı değişince ne oldu? Borsa istanbul
   istiklal madalyası verilen yerler?
   İngiltere'nin basra korferizi uzeriden petrol yataklarini
   ele gecirmek ve rusya'ya yardim goturmek amaciyla
   actigi cephe.(cevap: ırak cephesi)
   İslamofobi ne demektir? Islam düşmanlığı.
   İsmi güzel sanatlara dönüşen osman hamdi bey in
   kurduğu mektep cevap : sanayi-i nefise mektebi
   İst un fethinde ilk bayrağı kim dikti
   İstanbul hükümeti temsil heyetini ne zaman resmen
   tanıdı? Amasya görüşmelerinde
   İstanbul işgalinden sonra 1920 de istanbul hükümeti
   tarafından atanan sadrazam damat ferit
   İstanbul şehir tiyatrosunun eski adı? Darülbedayi
   İstanbul ve trakyayi savaşsız aldığımız antlaşma?
   Mudanya ateşkes antlaşması
   İstanbulu kuşatan ilk padişah yıldırım bayezid
   İstiklal marşı güfte ve bestecisi kimdir? Yazarı mehmet
   akif ersoy ve bestecisi osman zeki üngör
   İstiklal marşı hangi savaş sonrasi kabul edildi (1. İnonu
   savaşı)
   İstiklal marşı yarışmasını düzenleyen kurum
   hangisidir.(meb)
   İstiklal marşının kabulü 12 mart 1921
   İtalyanın çekildiği savaş? Sakarya savaşı
   İtilaf devletlerinin rusya ya yardım için açtığı cephe (
   çanakkale
   İtilaf devletleriyle yapılan ilk antlaşmanın tarihi
   hangisidir? Bulgaristan ile nöyyi (27 kasım 1917)
   İttifak devletlerinden itilaf devletlerine geçen ülke
   hangisidir? (italya
   İttihat ve terakkinin 1913 yılında yönetime el koyduğu
   olay hangisidir? Babıali baskını
   İzmir in düşman işgalinden kurtuluşunun tarihi ? 9
   eylül 1922
   İzmir in işgalini dunya kamuoyuna duyuran belge?
   Amiral bristol
   İzmir’in kurtuluş yılı hangisidir? 9 eylül 1922
   Japonya pearl harbor'da abd'ye saldırınca kesin olarak
   savaşa girmiş 1941
   Kabotaj kanunu içeriği? Yabancıların elinde olan
   limanların millileştirilmesi
   Kadınların 1930 belediye secimleri 1933 muhtarlik
   1934 milletvekilligi
   Kafkas cephesini kapatan antlaşma hangisidir? Brest
   litovski
   Kalorifer sistemi ilk hangi sarayda kullanılmıştır (ishak
   pasa sarayi)
   Kamu baş denetçisi nasıl seçilir? tbmm de gizli
   oylama ile
   Fatih harbiye nin yazarı peyami safa
   Kapadokya nerdedir nevşehir
   Kapitilasyonlar n e zaman verildi ( küçük kaynarca
   antlaşması)
   Kapitilasyonlarin kaldirilmasini ilkkabul eden devlet
   rusya
   Kara kuvvetleri ne zaman kuruldu?
   Karaağaç'ın savaş tazminatı olarak alınması hangi
   anlaşma ile cevap lozan
   Karadeniz deki zararlı cemiyet (pontus rum cemiyeti )
   Karahanlilarda yazılan eserlerden edip ahmet yazdigi.
   Atabetül hakayık
   Karamazov kardeşler kimin eseri (dostoyevski )
   Kardak krizine müdahale ederek gerginliği engelleyen
   ülke hangisidir diyordu abd
   Kardos cemiyetinin amaci nedir? Cevap: kurtulus
   savasi doneminde rumlar tarafinda egedeki rum
   nufusunu arttirmak ve bu yolla ele gecirmek
   Kasım 1928 tarihi bir eğitimci olarak size neyi hatırlatır
   ?
   Kaş ta tel iple 91 metreye dalip dunya rekorunu kiran
   bayan ? Şahika ercumen
   Katarin başkenti neresidir
   Katolik dünyasının lideri kimdir? Papa francis
   Kazakistan'ın başkenti? Cevap: astana
   Kâzım karabekir in komuta ettiği ermenilere karşı da
   savaşan 15. Kolordu 1920de hangi ismi almıştır.
   Cevap:doğu cephesi komutanlığı.
   Kelaynak kuşları hangi il ve ilimizde ve ilçemizdedir.
   Şanlıurfa bilecik
   Kıbrıs barış harekatı sırasında başbakan kimdi?
   Bülent ecevit
   Kıbrıs hangi osamnlı padişahı zamanında alındı? 2.
   Selim
   Kıbrıs hangi tarihte kuzey kıbrıs olarak ayrıldı 1960
   Kıbrısta garantör devletler kimler?
   Kılık kıyafet ve şapka inkılabı kaç yılında ilan edilmiştir
   sapka kanunu 1925
   Kırgızistan ın en meşhur adamı? Cengiz aytmatov
   Kırkikindi yağmurları en cok hangi bölgeye yağar iç
   anadolu
   Kilik kiyafet devrimi 3 aralik 1934
   Kiralık konak, Yaban eserlerinin yazarı kimdir? yakup
   kadri karaosmanoğlu
   Kit’lere örnek veriniz .dmo .botaş .tpao .tmo .ddy.çay
   işlet.dhmi.
   Kitabı bahriyeyi kim yazmıştır.pri reis.
   Kore savaşına şartlı katılarak nereye üye olmuşuzdur.
   Nato
   Kosedag savasi onemi nedir? 1243'te oldu. selçuklu
   parçalanma yoluna girdi,moğollar anadolu yu le geçirdi
   Kral yolu hangi medeniyete aittir cevap lidyalılar
   Kudüs şairi olarak bilinen şair = nuri pakdil
   Kurtuba, girnata ve malaga hangi islam devletine ait
   şehirlerdir?
   Kurtuluş mücadelesini osmanlı hukumetinden ilk
   tanıyan bakan kimdir?
   Kurtuluş savasında en uzun muharebe hamgisidir?
   Sakarya meydan muharebesi,
   Kurtuluş savaşı döneminde doğu ve karadeniz
   bölgesinde zararlı rum cemiyeti ? Pontus rum olacak.
  9. Bm genel sekreteri ban ki moun atadığı barış elçisi
   aktör kimdir leonardo di caprio
   Kurtuluş savaşı hangi antlaşmayla askeri süreç bitti
   mudanya ateşkes
   Kurtuluş savaşı ılk milli gazete: irdaei milliye- sivas
   kongresi
   Kurtuluş savaşında italyanların payı olan izmir kime
   verilmiştir.
   Kurtuluş savaşında kuva-i milliye birlikleri güney
   cephesinde hangi illerde savaşmıştır.
   Kurtuluş savaşında yargılamak icin kurulan mahkeme
   hangisidir? İstiklal mahkemeleri
   Kurtuluş savaşını başlatan ilk genelge hangisi? Havza
   genelgesi
   Kurtuluş savaşını bitiren anlaşma sorulmuş milli
   bayram olarak ta kutlanır demiş gün ay yil tarih istemiş
   mudanya ateşles anlasmasi 30 agustos 1922
   Kurtuluş savaşını konu alan ilk roman (ateşte gömlek)
   Kurulan ilk muhalefet partisinin kurucusu kimdir?
   Terakkiperver cumhuriyet fırkası 17 kasım 1924 kazım
   karabekir
   Kutadgu bilig kimin eseri yusuf has hacip
   Kutul amare ?
   Kürk mantolu madonna
   Kyoto protokolunu kabul etmeyen ulkeler.amerika cin
   ve hindistan.
   Laik kelimesinin fransizca dan dilimize giren kelimenin
   yunan kökeni? Yunanca laïkós λαïκόσ "halka ilişkin,
   halktan" sözcüğünden alıntıdır.
   Lale devri hangi olayla sonlanmistir patrona halil isyani
   Lale devri itfaiyecilerinin adı tulumbacilar
   Lale devri padişahı
   Lale devrinin en ünlü sadrazamı kimdir?damat ibrahim
   paşa
   Latin alfabesi ile çıkan ilk gazete mardin gzetesi
   Levni kimdir hangi sanat dalında ünlüdür -minyatür
   Londra konferansında dış işleri bakanı kimdir cvp bekir
   sami bey
   Londra konferansina kim gitmistir osmanlı temsilen
   tevfik pasa, tbmm yi temsilen dışişleri bakani bekir
   sami bey gitmistir.
   Lozan anlaşmasıyla rodos ve oniki adalar kime
   bırakılmıştı italya
   Lozan antlaşmasına tbmm hükümeti osmanlı
   hükümetinin katılmaması için ne yapmıştır? Saltanat
   kaldırılmış
   Lozan da hangi konular çözülemedi? Boğazlar musul
   ve ege adaları
   Lozan gorusmelerinde osmanliya musul icin en cok
   baski yapan devlet hangisidir? İngiltere
   Lozan görüşmelerine istanbul hükümeti adına kim
   gitti? İsmet paşa
   Lozan görüşmelerine kimler katılmıştır.ismet inönü
   başkanlığında hasan ve rıza nur bey
   Lozan konferansına sadece boğazlar sorunu için
   katılan devlet? Rusya
   Lozan nerede imzalanmistir isviçre
   lozanda taviz verilmemesi istenen konular?
   M kemal atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır?
   M. Kemal atatürk 'ün 1 kasım harf inkılabından sonra
   okuma yazmayı artırmak için cumhuriyet 'in ilk
   yıllarında acılan okulların adı?
   M. Kemal harp akademilerinden hangi rütbeyle mezun
   olmuştur? Kurmay yüzbaşı
   M.kemal ortaokulu nerede okumuştur?(selanik)
   Mai ve siyah kimin eseri? Halit ziya uşaklıgil
   Manas destanı hangi millete ait? Kırgız
   Manda ve himaye ilk nerde reddedildi= erzurum
   kongresi
   Manyas kuş cenneti nerdedir? Balıkesir
   Maraş'ta kurtuluş savaşını başlatan kahramanımız.
   Marifetname kimin eseridir marifetname erzurumlu
   ibrahim hakki
   Mecelle nedir? kim hazirlamistir?( ahmet cevdet pasa
   imis )
   Meclis tatildeyken meclis olaganustu hal toplantisina
   kim cagirir cb ve tbmm başkanı
   mac mahon ant ile ozgur arap devleti kurulacagi sozu
   verilmisti.
   Medeni kanun isviçre’den alınarak 17 şubat 1926’da
   kabul edildi.
   Medine müdafasını gerçekleştiren komutanın adı
   nedir? Çöl kaplanı fahrettin paşa
   Mehmet akif ersoyun siirlerinin toplandığı kitap
   (safahat)
   Mekke ve medine şehirlerinin ortak adı? Harameyn
   Mesrutiyet hangi padisah zamaninda ilan edildi
   2.abdülhamit
   Mevlana kimdir?
   Meyhane, nano kimin? (emile zola)
   Mgk da kaç üye bulunur.
   Mgk kaç ayda bir toplanır? 2 ay
   Mgk ya kim başkanlık eder?
   Midye enez hattı hangi savaş sonrası çizildi
   Muhibbi mahlasıyla şiir yazan padişah (kanuni)
   Mikroskop un mucidi kimdir anthony van leuwenhouk
   ve robert hooke
   Miladi takvimin kabul tarihi -26 aralık 1925
   Milet antik kenti hangi şehirdedir.
   Millet mektepleri ne amaçla kurulmuştu?
   Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı
   kurtaracaktır. Maddesi hangi kongreye aittir?
   Milletvekili seçilme şartlarından iki tanesini yazınız?
   Milletvekili seçilme yaşı şartı. Cevap: 18
   Milli cemiyetlerin ortak amaç için toplanması ne zaman
   sivas kongresi.
   Milli eğitimin bilimsel danışma kurulu ?talim terbiye
   kurulu
   Milli güvenlik kuruluna cumhurbaşkanı katılmadığı
   zaman kim vekalet eder
   Milli kalkınma partisi kurucusu/ nuri demirdağ
   Milli mücadele döneminde adana ve çevresini işgal
   eden devlet hangisidir.?(fransa)
   Milli mücadele döneminde zonguldakı kim işgal
   etmiştir
   Milli mücadelenin yayın organı olan gazate? İrade-i
   milliye
   Milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ?
   Erzurum kongresi
   Milli varliga dusman cemiyetler turklerin kurdugu 6
   tanesi hürriyet ve itilaf ,sulh ve selameti osmaniye
   ,wilson prensipleri ,kürt teali,ingiliz muhipleri,teali islam
   Milliye güçleri fransız ve ermenilerle kurtuluş
   savaşında hangi cephede savaşmışlardır?(güney
   cephesi)
   Mimar sinan in ciraklik eseri sehzade camii
   Mimar sinan ustalık eseri?selimiye camii
   Mimoza sürgünü'nün yazarı? Nazan bekiroğlu
   Minyatür nedir?
   Misak i milliyi ilk taniyan avrupa ülkesi hangisi.?
   Sovyet rusya
   Misak-ı milli ? Kurtuluş savaşı’nın siyasî manifestosu
   olan altı maddelik bildiridir 28 ocak 1920
   Misakı milli den verilen ilk taviz? Moskova
   antlaşmasıyla gürcistan'a bırakılan batum, misak'ı
   milli'den verilen ilk tavizdir.
   Misakı milli kararları nerde alınmıştır? Sivas
   kongresinde
   Misakı milli nerede kabul edildi 28 ocak 1920
   mebusan meclisi (istanbul)
   Mona lisa dünyaca ünlü ressam. Leonardo da vinci.
   Mona roza kimin eseri? Nerede geçmiştir?
   Mondoros tan sonra ilk işgal edilen bölge neresidir?
   Musul
   Mondros ateşkes antlaşması tarihi, yeri ve katılanlar?
   30.10.1918 – limni adası limanı agamennon
   zırhlısında imzalandı. Osmanlı devleti adına bahriye
   nazırı rauf bey katıldı
   Mondrostan sonra antep, urfa,maras hangi ulke
   tarafindan isgal edildi
   Mondrostan sonra ingilizlerin işgal ettiği yer musul
   Mondrostan sonra işgal edilen yerlerden hangisinde ilk
   halk ayaklanması olmuştur. ( O zaman aana dörtyol,
   şimdi hatay ilçesi)
   Moskova antlaşması ile batumu kaybettik ve misak-ı
   milli den ödün verdik
   Muallimi sani olarak ta bilinen.islam dünyasında
   tartışmalara yol açmış olan ........-farabi
   Mudanya ateşkes anlaşmasının tarihi 1922
   Mudanya ateşkes antlaşması konuları (cevap,
   boğazlar, istanbul, doğu trakya).
   Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler
   hangileridir? İngiltere fransa italya
   Mudanya ateşkesinden sonra hükümeti istifa eden
   ülke ingiltere
   Mudanya ya tbmm adına kim katılmıştır? İsmet paşa
   Muharrem kararnamesi nedir?
   Mukadddime yazarı ibni haldun
   Munzur vadisi hangi ilimizde?
   Musevilerin kurduğu zararlı cemiyetin adi nedir?
   Mustafa kemal "hattı müdafaa yoktur."sözünü hangi
   savaşta söylemiştir.(sakarya)
   Mustafa kemal ataturk ve halide edip adivar in
   kurduğu ajans (anadolu ajansi)
   Mustafa kemal atatürk başöğretmenlik ünvanını ne
   zaman verildi 1928
   Mustafa kemal atatürk kurtuluş savaşını nereye hangi
   araçla giderek başlatmıştır 19 mayıs 1919 bandırma
   vapuru
   Mustafa kemal atatürk ün çıkardığı ilk resmi gazete
   adı
   Mustafa kemal atatürk'e gazilik ve meraşellik ünvanını
   kim verdi cevap:tbmm
   Nutuk
   Mustafa kemal ile ali fuat pasanin ortaklasa cikarttigi
   dergi.
   Fransada 12 kisinin olumune sebep olan dergi
   Mustafa kemal in "hatti mudafa yoktur satti mudafa
   vardir "sozu hangi muharebede soykenmistir
   Mustafa kemal in albay oldugu cephe çanakkale
   cephesi
   Mustafa kemal in istanbulda isgallere tepki olarak
   cikardigi gazetenin ismi nedir.
   Mustafa kemal milli mücadeleyi nerden başlattı.19
   mayıs 1919 samsuna çıktığında
   Mustafa kemal trablusgarp da kime karşı savasti italya
   Mustafa kemal'e hangi savaştan önce meclis
   başkomutanlık yetkisi vermiştir? Sakarya meydan
   muharebesi.
   Mustafa kemalin askeri dehasini ilk olarak ortaya
   koydugu savaş hangisidir. Trablusgarp
   Mustafa kemalin şamda kurduğu cemiyet ( vatan ve
   hürriyet )
   Musul hangi tarihte işgal edildi. (1918) İngiltere
   Namık kemal'in vatan sevdasını anlatan tiyatro? Vatan
   yahut silistre
   Nato ne zaman kuruldu? 1949
   Nba da oynayan ve all stara seçilen milli basketbocu
   mehmet okur
   Necip fazılın şiirlerinden bir kaç tane sayıp çile
   kaldırım sakarya bunlar kimin eseridir
   Neden ankara baskent secildi? Ankara işgal altında
   değildi. merkezi bir yer olması
   Nefise-i sanayi mektebi şimdiki ismi nedir?
   Neolitik dönemde anadolu daki ilk yerleşim (köyü)
   neresidir? Çatalhöyük
   Neredeki bayraklar hiç indirilmez? Tbmm
   Neslişah sultan kimdir?
   Niğde üniversitesi-ömer halisdemir
   Nizamul mülkü 'n medresesinin adı; nizamiye
   medreseleri
   Nobel alan ilk türk yazar ve kitapları? Orhan pamuk
   Nobel ödüllerinin verildiği ülke? İsveç ve norveç
   Notredam kamburu yazarı viktor hugo
   Nöyyi bulgaristan ile 1919 da imzalanan antlaşma?
   Nöyyi (neuilly) antlaşması (27 kasım 1919)
   Nufus mübadelesi ile sorun yasadığımız ülke
   hangisidir? Yunanistan
   Nusret mayın gemisi
   Nüfusu en kalabalık müslüman ülkesi Endenozya
   Nümizmatik nedir ?metal paraları inceleyen, sikke ve
   madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı.
   Ocak 2017 de izmir de şehit olan elazığ lı polis
   memurunun adı nedir? Fethi sekin
   Ocak 2018 nufüsü en az olan il hangisidir? Bayburt
   Oecd ne zaman kuruldu? 1960 Ekonomik işbirliği ve
   kalkınma örgütü
   Ohal kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? 4
   aylığına uzatılabilir .
   Ohal kimin kararıyla uzatılır? Tbmm
   Olimpiyat bayrağındaki halka sayısı 5
   Olimpiyatın sembol karakterinin adi? Mavi Avustralya
   Sarı Asya Yeşil Avrupa Siyah Afrika Kırmızı Amerika
   Onuncu yıl marşının bestecisi cemal reşit rey
   Opec merkezi neresidir viyana
   Optik ilminin kurucusu kimdir ibni heysem
   Ordular ilk hedefimiz akdeniz ileri hangi savaşta
   söylenmiştir?
   Orhun abideleri nerededir moğolistan
   Orhun kitabeleri hangi devlete aittir? Göktürk
   Osmanlı 1.dünya savaşından çekildiği anlaşma
   Osmanlı borçları ne zaman ödendi bitti 1954
   Osmanlı devleti'de ilk konsolosluk (balyos) hangi ülke
   açmıştır?
   Osmanlı devleti'nde ilk füze çalışmaları yapan kişi
   hasan çelebi
   Osmanlı devletinden ayrılan son balkan ülkesi?
   Arnavutluk
   Osmanlı devletine katılan ilk türk beyliği (karesiğulları)
   Osmanlı döneminde elviye-i selâse illerinin adı nedir?
   Batum, ardahan, kars
   Osmanlı döneminde hangi ülke ile musul konusunda
   sorun yaşadık? İngiltere
   Osmanlı hükümeti'nin temsil heyetini tanıdığı
   görüşmelerin adı? Cevap: amasya görüşmeleri.
   Osmanlı ile harçlıların karşılaştıkarı ilk savaş. Sırp
   sındıgı


 • Yazdığı kitaplar verilmişti ve su anki cumhurbaşkanlığı
  sözcüsü ifadesi vardı? İbrahim kalın
  Yazıyı ilk bulan sümerler
  Yedi tepeli şehir olarak bilinen yer neresidir? İstanbul
  Yeğitek açılımı?
  Yemen cephesi hangi tür cephedir savunma
  Yeni cumhurbaşkanı eskisinin görevi bitmeden kaç
  gün önce seçilmeli 60
  Yeni kurulan türk devletinde toplumsal eşitliği
  sağlamak için yapılan inkılapların genel adi nedir?
  Halkçılık
  Yeni tarım bakanı kimdir ahmet fakıbaba
  Yeniçerilerden oluşan itfaiye ekibinin adı. Tulumbacılar
  Yeniçeriyi kaldıran padişah?(2.mahmut) .
  Yenilkikçi atatürk ilkesi inkılapçılık
  Yerçekimini kim bulmuştur? Newton
  Yerel özerklik nedir?
  Yerel yönetimler hangileridir? İl özel idaresi -belediye
  yönetimi -köy yönetimi • Yerel yönetimlerde kim bir yöneticiyi geçici olarak
  görevden alabilir? İç işleri bakanı
  Yerinden yönetim kuruşlarına örnekler veriniz? Trtsgk-barolar-tic.san.
  Odası-kit
  Yerleşik yaşama geçen ilk türk devleti
  Yetki genişliği (valilere)
  Yıldırım bayezid kaçıncı padişahtır 4
  Yılkı atı eserinin sahibi kimdir abbas sayar
  Yozgat ayaklanması? 1920 çopanoğlu
  Yök un amaçları nelerdir
  Yönetmeliklere itiraz için nereye başvurulur? Danıştay
  Ysk üyelerini kim seçer danıştay ve yargıtay üyeleri
  arasından gizli oy7' asil 4 yedek
  Ytl den tl ye geçiş ne zaman oldu
  Yunan işgaline karsı avrupalıların çıkardığı rapor
  amiral bristol raporunu
  Yunanistan i kurmak için oluşturulan cephe mavri
  mira, büyük yunanistanı kurmak için faaliyetlerde
  bulunmuştur. Azınlıklar tarafından kurulan zararlı
  cemiyetlerdendir.
  Yunanistan sınır kapımız ipsala uzunköprü pazarkule • Yunanistan'ın doğu trakyadan çekilmesi ve istanbul un
  boğazların 1. Tbmm ye devredilmesi hangi antlaşma
  ile oldu
  Yunanlılar ermeniler fransızlarla savaşılan cephelerin
  adi ( doğu cephesi güney cephesi bati cephesi )
  Yunanlılar izmir işgal etmeye nerede karar verdiler
  Yunanlılara ilk kurşunu kim atmıştır osman nevrez
  hasan tahsin onun yazar adı
  Yunanlıların eskişehir hareketini durduran ilk
  mücadele hangisidir? I. İnönü savaşı
  Yurt dışından doğup ülkemizden denize dökülen
  akarsu asi
  Yurtdışına asker gönderme kimin yetkisindedir? Tbmm
  Yusuf has hacipin eseri: kutadgu bilig
  Yusuf hikmet bayur kimdir?
  yuz olcumu en kucuk ilimiz (yalova)
  Yüce divanda yargılanan ilk ve tek başbakan kimdir?
  Mesut Yılmaz
  Yükseköğretim programlarında öğrenci değişim
  programı erasmus
  Yüzölçümü açısından en küçük ilimiz yalova
  Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi
  rusya
  Yüzyıl savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur
  ingiltere fransa
  Zeugma mozaik müzesi hangi şehrimizdedir?
  Gaziantep
  Zigetvar da ölen osmanlı padişahı kim? Kanuni sultan
  süleyman
  Ziraat bankası kim zamanında kuruldu.
  Zübeyde hanım mustafa kemalin ilk hangi okula
  gitmesini istemişti? Mahalle mektebi • Şeriye vekaleti yerine diyanet işleri başkanlığı, evkaf
  vekaleti yerine de vakıflar genel müdürlüğü kuruldu.
  Şeyh sait ayaklanmasıyla kapatılan parti? Terakki
  perver cumhuriyet fırkası
  Şeyh sait isyanını bastırmak için hangi kanun
  çıkarılmıştır? Takrir-i sükun kanunu
  Şimdiye kadarki papalardan hangisi istifa etmiştir
  16.benedict
  Şimşek, canan, sözde kızlar, mahşer adlı eserlerin
  olan cumhuriyet dönemi yazarı kimdir (peyami safa )
  Şu çılgın türkler yazarı? Turgut özakman
  Şubat 2017'de seçilen almanya devlet başkanını
  angela merkel
  Taarruz cephesi hangisidir? Kafkas
  Taç mahalli kim yaptırmıştır?
  Takrir-i sükun kanununun tarihi. 1925
  Talim terbiye kurulu hakkında bilgi verin?
  Tanzimat fermanı nerde okundu. Gülhane parkı. 3
  kasım 1839 • mülakatlarda önceki senelerin soruları pek zor değilmiş. • @burcuburcu aynen öyle, eğitim soruları zor sadece.Baskent Kariyer