@antimülakat kantin bitti Simitçi geldi. Simitçi de gitti. Şimdi boş aşağısı. Keşke iftar verseler orada