Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

ÇSGB Bünyesinde Birleşme Sesleri • Maliye Bakanlığı Örneği;

  Arkadaşlar bildiğiniz üzere, 2011 yılında Maliye Bakanlığı; bünyesindeki tüm unvanları belli ana unvanlar altında birleştirdi. Bu birleşmedeki tabi ki en önemli mamûl Vergi Denetim Kurulu idi. Kimisi buna bürokratik oligarşinin zaferi gözüyle baktı, kimisi de kurumdaki çok başlı yapının denetim standartlarını aşağı çektiğini, birleşmenin verimli olacağını öngördü. Tabi ki niceliksel anlamda bir fayda sağladığı muhakkak. Ama nitelik anlamında test sınavı ile alınan yüklü 5,6 ve 7.promosyonların verimliliği tartışıldı ve kurum içerisinde aslında tek unvanda birleşilmiş olsa dâhi Eski Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı kökenliler birleşme sonrası gelenlere Eski Vergi Denetmeni gözü ile bakmaya bir nebze devam etti.
  Yani niteliksel anlamda birleşme tam olarak bir meslek kimyası ortaya koyamadı.

  Bugünlerde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki 3 denetim unvanının tek çatı altında toplanması ihtimali dillendiriliyor. Bunlar;
  *** İş Müfettişleri
  ** Sosyal Güvenlik Müfettişleri
  *** Sosyal Güvenlik Denetmenleri**

  Denetmenlerin Ekonomi ve Kuruma Katkısı Yadsınmamalı;

  Bu 3 meslek mensubundan ilk ikisi 3600 Ek gösterge ve müfettişlik sıfatını haizken, Denetmenler 2200 Ek göstergeye ve daha zayıf haklara sahipler. Ama aslında yapılan iş noktasında, işin verimliliği ve kapsamından daha çok kategori farkı var. Denetmenler de aşağı yukarı aynı işi yapmakta, aynı yetki alma ve yeterlilik süreçlerinden geçmektedir. Ek olarak Kayıtdışı İstihdamın Engellenmesi açısından her yıl çok ciddi sayılarda çalışana sigortalılık sağlıyor olması ve uzun vade için milyonlarca lira prim kaybını engellemesi denetmenleri ülke için de, kurum için de çok önemli kılmaktadır.

  Peki bu durum Adil mi?

  Burada bir adaletsizlik olduğu aşikardır ve meslek mensupları bu adaletsizliğin en kısa zamanda giderilmesini beklemektedir. Ayrıca mesleğe giren adaylarla, meslekten daha iyi özlük haklarına sahip mesleklere geçen mensupların devir hızı da göz önüne alındığında, kurumun gerek beşeri sermaye anlamında, gerekse mesleğe girenlerin yetiştirilmesi için yapılan masraflar anlamında kaybı bu ülkenin değerlerinin kaybıdır.

  Bu konuya çözüm olarak öngörülebilecek 3 ana yol vardır;

  -Bunlardan ilki; Denetmenlerin aynı unvanda kalarak, 3600 ek göstergeye çıkarılması ve yine il müdürlüğüne bağlı çalışması.

  Burada karşımıza iki sorun çıkmaktadır. Bunlardan ilki, il müdürünün ek göstergesinin 3000 olması ve böyle bir hiyerarşinin kurulmasının imkansızlığı. İkinci olarak da 657 Sayılı Devlet Memuları Kanunu'nda denetmenlik hakkında yapılacak bir değişikliğin otomatik olarak diğer kurumlardakileri de etkilemesi.

  -İkinci yol; 3 mesleğin tek teftiş kurulunda birleştirilmesi.

  Burada da yine sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle İş Teftiş Kurulu'nun SGK Bünyesi dışında bir yapı olması ve yaptığı işin teknik yönlerinin de olması onları daha ayrı bir noktaya koymaktadır. Bu yönden verim açısından SGK Bünyesindeki mesleklerin birleşmesi daha makûl bir seçenektir. Yani Denetmenler'in Müfettiş olması daha makûl bir seçenektir.

  Üçüncü Yol ise; Denetmenlik Mesleği'nin 657'deki özlük haklarının da uygunluğu açısından DENETÇİ unvanını alması ve kurulacak Grup Başkanlıkları'nda toplanmasıdır. Bu hem Müfettişlerin rahatsızlık duyması gibi sorunu ortadan kaldıracaktır, hem de Denetmenlerin rahatsızlığını, huzursuzluğunu yok edecektir.

  Bu mesleklerde bulunan veya bu mesleklere aday olan siz değerli okurlar ne düşünüyorsunuz?

  MESLEK ve UNVAN TANITIMLARI ile Tercihinizi Yap!ın

  Denetmen Yardımcılığı Mesleği İçin: http://tercihiniyap.net/sgk-denetmen-yardimciligi/

  Müfettiş Yardımcılığı Mesleği İçin: http://tercihiniyap.net/sosyal-guvenlik-mufettis-yardimciligi/

  Denetmenlik/Denetçilik Unvanları'nın Kıyaslaması için: http://tercihiniyap.net/denetcilik-denetmenlik-meslekleri/ • @paretowilfredo kamuoyu mu oluşturulmaya çalışılıyor?

  yoksa bahsettiğiniz konuda bir çalışma var mı hocam? • @paretowilfredo hocam bunu bi istek olarak mi dile getirdiniz yoksa buna dair duyumlariniz mi var ? • Arkadaşlar @paretowilfredo çok daha iyi bilir ama uzun zamandır bu konu gündemde 2012'den beri diyebiliriz. Meslekteki aday sayısı da bunun için artırılacak deniyordu. Bu durumda da mesleğin derneği de güçlenmiş oluyor. 5.000 sgk denetmeni bir kurumda hakkını söke söke alır. Benim de net olmamakla birlikte duyumlarım bu yönde özlük hakkı düzenlemesi SGK DENETMENLERİNİN hakkıdır ve yakın zamanda alınacaktır.

 • Benim merak ettiğim olay biliyorsunuz rotasyon kaldırılmıştı. Şimdi denetçi ünvanı alınıp grup başkanlıkları kurulursa rotasyon ve turne durumu ne olur? • @uzmanyrdd Yeni unvan olursa kardeşim, yeni bir düzenleme gerekir. • Ordan buradan yanlış puzzel parçalarını alıp milletin önüne doğru diyip gündem oluşturma derdine düştüğünüz her halinizden belli. Yanlışlarınız :1- maliye bakanlığında fiilen bir birleşme asla olmadı. Zaten olmuş olsaydı a-b-c grup ayrımı olmazdı. Bunu herkes çok ama çok iyi biliyor. Oradaki birleşme ünvan birleşmesiydi 2- geçtik ünvan birleşmesini özlük meselesine gelelim maliyede özlükler ünvandan dolayı arttı ancak 1. Derece eski denetmenlere verildimi verilmedimi bunu gayet iyi biliyorsunuz ki verilmedi. 3-hangi işiniz bu saydığınız teftiş kurulları ile ortak söyleyin bizim bilnediğimiz işleriniz varsa bizde bilelim. Elinizde tutanak yerel denetim yapıp ihbar şikayet muvazaalı boşanma dışında hangi teknik iş sağlığı iş güvenliği veya sosyal iş müfettişinin çalışma koşulları halkında iş yapıyorsunuz söyleyin bilelim. Hangi sağlık uygulama tebliği üzerine sağlık soruşturması yaptınız. Bu arada maliye bakanından bu iş veto yedi hayır cevabı alındı hala bir ümit.... • @snofruu Merhabalar. Evvela zaten İş Teftiş Kurulu'nun işlerinin teknik olduğunu ve birleşme noktasında mantıklı da olmayacağını belirttik. Bize sorarsanız SGK Teftiş Kurulu ile de birleşmesi çok mantıklı değil. Yazımızı dikkatle okursanız eğer asıl üzerinde durduğumuz, mantığa makul gelenin unvan değişikliği ile özlük hakkı iyileştirmesi olduğunu görebilirsiniz efendim.

  Bizim gündem yaratmak gibi bir gayemiz yok. Çok fazla bize ulaşan 'birleşme meselesi ne oldu?' şeklinde çok karşılaştığımız bir soruya dolaşan haberlere göre inşa ettiğimiz bir yazı. Muhakkak ki bir makale değil yalnızca bir haber metni bu o yüzden sakin olun lütfen. Forumumuzda bizleri izleyen, gerçekten işin özünü kavramaya çalışan çok fazla meslektaş adayımız var. Hem müfettişlik hem uzmanlık hem denetmenlik bekleyen onlarca dostumuz burada ve merak içerisindeler.

  İşin temposu ve verimliliği noktasında ele aldık konuyu, Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin yaptığı iş konu/kategori olarak ayrı olsa da Kayıtdışı noktasından baktığınızda 'yerel denetim'in hafife alınır bir tarafı yoktur, olamaz. Çünkü kolay bir şey değildir, karar verip de bir kişiye hizmet sağlamak ya da muvazaa neticesinde bir kişinin maaşını keserek hazineye ciddi bir katkı yapmak.
  Bu açılardan değerlendirildiği vakit özlük hakkı iyileştirmesi ve belki de bir unvan değişimi bizce Hak'tır.

  Katkınız için çok teşekkür eder. İyi akşamlar dileriz. • @snofruu hocam gündem oluşturma derdimiz olsa GUY duyumu başlığı atarız orada yanlış düşünüyorsanız. Hadi GUY riskli diyelim İl Tapu Uzman Yardımcılığı olacak mı? Diye başlık açarız. Konu maliyeden açılmışken, özlük hakkındaki düzenleme ne için yapıldı bundan bahsedelim? Bilindiği üzere Maliye bakanlığında teftiş işlemi gerektiği gibi yerine getiremiyordu. Kurumda Maliye müfettişleri ayrı, Hesap Uzmanları ayrı, Vergi Denetmenleri ayrı kollarda benzer işleri yürütüyordu. Kurumda ortak hareket söz konusu değildi. Bu birleşme iyi mi oldu dersen ve tam olarak birleşme sağlandı mı dersen bu konularda istenildiği sonucu vermediğini söyleyebiliriz ama uygulamada teftişi yapılan firma sayısı arttı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi konusunda etki arttırıldı. Sonuç odaklı düşünürsek, bariz ayrımları olmayan Müfettişlik ve Denetmenlik birleşmelerinin toplumun geneline etkisi açısından olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Kamu Yararı bunu gerektirir, sizin yaptığınız Müfettiş söylemleri, maalesef ülkemizin çoğu konuda yaşadığı sıkıntılarda bu oligarşinin tunç kanunlarını göre hareket edenler yüzünden düzelmiyor, değiştirilemiyor. • @snofruu Hocam kızgınlığınızın ve sert üslubunuzun tek sebebi bu yazı ise yazıyı yazan kişi olarak özür dilerim. Forumdan ve özelden gelen sorular nedeniyle ve yapılan kısıtlı araştırmalar sonucunda böyle bir yazı ortaya çıkarttım. Dile getirmeye çalıştığım şeyler eksik veya yanlış olabilir. Siz de teşekkür ederim ki bilgileriniz ve fikirleriniz ile duyulmayan eksik kalan kısımlar hakkında katkı sağlamışsınız. Amaçlanan bilgi paylaşımı ve tartışma platformu oluşmuş ki bu da güzel bir durum öyle değil mi? • @Phoenix üstadım muhtemelen @snofruu hocamın dikkatinden kaçmış bir şeyler. Vergideki birleşmenin zaten sunni kaldığından bahsetmişsiniz bunun önüne geçilmesi içinde Çalışma bakanlığına öneri niteliğinde bir yazı olmuş ki doğru ve mantıklıda söylenenler eksikler var tabi ki. ben de denetmenim işin açığı müfettişlerin yaptığı iş kesinlikle hafife alınamaz. ama bizim de hakkımızı almadığımız gerçeği var. O yüzden birleşme olmasındansa özlük haklarımızın iyileşmesini umuyor ve bekliyoruz. Gelir Uzmanlarının talep ettiği şeyi biz haydi haydi talep edebilmeliyiz. Sahadayız sürekli olarak denetim yapıyor ve hizmet üretiyoruz devletimize ve halkımıza. Çok hareketli bir işimiz var. O yüzden de beklentimiz vâkidir.

  Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. En doğru kararın kalemi Kudret Kalemi'dir. O ne derse muhakkak o olacaktır. • Bakın güzel arkadaşım denetmen arkadaşların özlük ve mali haklar konusunda haklarını savunmaları haklı bir dava. Yalnız bunu yaparken yanlışlar toplamı doğrulara ulaşmanın bir aracı ve aracı olmadan yapılmalı. Bu tip olaylarda hep maliye örneği veriliyor yanlış burada fakat maliyede birleşme olmadı özlük düzeltmesi ve ünvan birleşmesi oldu Denetmen arkadaşların yaptıkları işler önemli hizmet kazandırmak muvazaalı boşanma ihbar şikayet bunlar önemli konular. Asıl sorun kim kim ile nerede ne şekilde birleşecek. Bu tam bir paradoks. İş farklı yapı farklı kültür farklı farklı o kadar şey varken kalkıp aynı işi yapıyoruz demek en büyük ayıp ve yanlış. Hangi aynı iş ? SGK bu yapıyı kurarken kontrol memuru yoklama memuru denetmen kurmaktaki amacı bu tip işlerin yerelde hızlı etkin çözülmesi için kurdu. Şimdi kurulma amacı asıl bu iken şimdi ne değişti ve ne olduda bu asıl amaç aynı iş hadi birleşelim e döndürülüyor burası en büyük yanlış. Maliyeye gidin bakın denetim nehalde . Yola çıkarken kullanılan sloganınız çok yanlış aynı iş ve maliye örneği. Bu haklı davanızda size destekçi değil köstekçi yaratır. Konuşulacak o kadar çok şey varki. Özlük haklarınız düşük. Artmalı. Müdürlük içinde olmanız evet sıkıntı. vs vs Allah yardımcınız olsun... • @snofruu Allah razı olsun üstadım. Dediklerinize katıldığımızı yineliyorum birleşme değil, iyileştirme. Vurgu bu yönde olmalı ki aslında başlıktan farklı içerikte bir yazı hazırlamış dostumuz. Ama genel olarak bilinen kavram birleşme olduğundan onu da mazur görmenizi umuyoruz.

  Ek olarak Maliye Örneği'nden başka örnek elimizde olmadığından oraya öykünme meyili de normal aslında. Bakalım inşallah çok daha güzel ve faydalı bir örneği ÇSGB ortaya koyar ve inşallah olumlu örnek olarak konuşulur artık bu.

  Anlayışınız, katkılarınız ve nezaketli tavrınız için teşekkür ediyoruz. Forumumuzda ara ara bu alanlarda katkı sunarsanız da minnettar oluruz size.

  Hayırlı akşamlar, selamlar. • @snofruu Sağolun öncelikle davamızı haklı adletmeniz bizim için çok önemli hocam. O yüzden gerçekten çok sağolun. Birleşme beklentimiz zaten inanın ki yok, beklentimiz hakettiğimiz noktaya evrilebilmek ki inşallah bu süreçlerin sonunda denge noktası bulunur, optimum herkesi memnun edecek bir sonuca ulaşılır. İyi akşamlar. • @snofruu Anlayışınız ve düşünceleriniz için teşekkür ederiz hocam. • Hocam böyle bir değişiklik olurda Yds şartı gelebilir mi ? • @utku Olursa eğer kardeşim öngörüm Teftiş gibi sınav gelmesi ihtimali aslında ki mantıklı olan da bu olur. YDS şartı gelmese dâhi, Teftişin sınavı gibi İngilizce bir oturum da eklenebilir. • Eski bir iş teftiş kökenli olarak, bu tarz birleşmeleri doğru bulmadığımi ifade etmek isterim. Temel gayenin tek çatıda etkin denetimden ziyade özlük hakkina kılıf olusturma çabası olarak goruyorum. Sgk denetmenleri onceden memur unvanindaydilar sonra denetmen oldular, simdi de mufettislik..Bu yol kesinlikle adil bir yol degil. Denetmenlerin ozluk haklari iyileştirilebilir ancak bu iyilestirme müfettiş duzeyinde olmamalıdır.Bakanlik mufettisligi farklı bir kulvar ve farkli bir temsildir. Ayni işi yapıyoruz bize de müfettişlik verilsin yaklaşımı maliyede pek bir karsiligini bulmadi. Ayni durum csgbde de yasanirsa mesleklerin kurumların itibar zedelenmesi artarak devam eder. Her meslege giris kosullari bellidir. Denetmenler mufettis olmak istiyorlarsa kpss ve kurum sinavini geçip pekala girebilirler. O zaman emegin bir anlami bir karsiligi olur. Ayrica birlesmeyi maliye örneğini vererek meşrulaştırmaya calismak da doğru bir yaklaşım degil bence zira maliye birlestirmesi hataliydi. • başlığı açan arkadaşımız başlığı yanlış açmış. kanımca daha çok ses getirsin diye olayı geniş tutmuş. burada mevzubahis olan sadece sosyal güvenlik kurumu birleşmesidir. tartışma bunun üzerinden olmalıydı iş müfettişleri bu olayın dışında ve hemen kıyaslamaya girmelerine gerek yok.


Log in to reply