Aynı olay 2013 sonrası Ales'te de oldu.. Bizlere verilen eğitim maalesef ezberciydi.Bunun sonucunda belli kalıplara alıştık. Şimdi muhakeme soruları soruluyor ve gerççekten çok zor.