varlık fonu, yokluk fonu, bes fonu fondan bir halt olmaz