"Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir."
"Tarihten silinmek istenen bir milletin intikamıdır."
"Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz."
Mustafa Kemal ATATÜRK

1921 Anayasası/Madde 1.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) ) Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir.

1924 Anayasası/Madde 1.- Türkiye Devleti, bir Cumhuriyettir.

1961 Anayasası/I. Devletin Şekli
MADDE 1.- Türkiye Devleti, bir Cumhuriyettir.

1982 Anayasası/I. Devletin Şekli
MADDE 1.– Türkiye Devleti, bir Cumhuriyettir.