Soru Bankasi

Geçici Öğretmenlik Mülakat Soruları  1. 30 yıl öncesine göre yaşadığımız bu hızlı değişim ve gelişim, 30 yıl sonrasında da yine aynı
   şekilde hızlı olur mu?
  2. Açık uçlu soruların kapalı uçlu sorulara göre kazandırdığı hedefler bakımından üstün
   yanları nelerdir?
  3. Açık uçlu soruların test tekniğinden farkı nedir? Açıklayınız.
  4. ''Akıl yaşta değil baştadır.'' sözünü olgunlaşma kavramı ile beraber açıklayınız.
  5. ''Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.'' sözünü
   açıklayınız.
  6. Akıllı tahtalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
  7. Aldatma ve aldanma kavramlarını açıklayınız. İnsanların bilmedikleri konular hakkında
   neden daha fazla aldanırlar? Açıklayınız.
  8. ''Altın eli bıçak kesmez.'' atasözünü açıklayınız.
  9. ''Aslan tuzaklara, tilki de kurtlara karşı koyamaz. Öyleyse tuzaklara karşı tilki, kurtlara
   karşı aslan olunmalıdır.'' sözünü açıklayınız.
  10. ''Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.'' sözünü açıklayınız.
  11. Bayrak şairi kimdir?
  12. Bilgiyi paylaşma yolları nelerdir?
  13. ''Bilimsel teoriler insanlar tarafından kurgulanırlar, keşfedilmezler.'' sözünü
   açıklayınız.
  14. ''Birçok işte çırak olmaktansa bir işte usta ol.'' sözünü açıklayınız.
  15. Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu olan Alfred Adler, Freud'u hangi açıdan
   eleştirmiştir?
  16. ''Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber
   çalışabilmek ise başarıdır.'' sözünü açıklayınız.
  17. ''Bir delil ile 40 alimi yendim, 40 delil ile bir cahili yenemedim.'' sözünü açıklayınız.
  18. ''Bir dil bir insan, iki dil iki insan sözünü.'' açıklayınız.
  19. Bir insanın zekası sorulan sorulara verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır.
   Buna katılır mısınız?
  20. Bir ülkeye ait müzik eserleri o ülke hakkında ne gibi bilgiler verebilir?
  21. ''Bir kişiye kırk kere deli dersen deli olur.'' sözünü açıklayınız.
  22. ''Bir nesil bin neslin devamıdır.'' sözünü açıklayınız.


  1. Bir öğretmen olarak taciz olayı ile karşılaşırsanız nasıl davranırsınız?
  2. Bir öğretmenin okul idaresi ile arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
  3. Bireysel eğitim ne demektir?
  4. Bölümünüzü isteyerek mi seçtiniz?
  5. Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.'' sözünü açıklayınız.
  6. Çocuklara nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz?
  7. Değerler eğitimi nedir?
  8. Destek odası hakkında bilgi veriniz.
  9. Devlet mi toplum için var? Toplum mu devlet için var? Açıklayınız.
  10. Dilin inceliklerini bilmenin topluma faydaları nelerdir?
  11. ''Dünün nesli gelecek neslin kaderini tayin eder.'' sözünü açıklayınız.
  12. Düzenli veya düzensiz sınıf ortamının eğitime etkisi nasıl olur?
  13. Eba projesini açıklayınız?
  14. Eğitim kültürel değerlerin öğretilmesinde nasıl işe koşulur?
  15. Eğitimde empati kurmanın önemi nedir?
  16. Eğitimde esasicilik anlayışını açıklayınız.
  17. Eğitimde fırsat eşitliği ne demektir?
  18. Eğitimde iletişim engelleri nelerdir?
  19. Eğitimde kalıcı öğrenmeyi nasıl sağlarsınız?
  20. Eğitimde mutlak gerçek var mıdır?
  21. Eğitimde pekiştirecin önemi nedir?
  22. Eğitimin bireysel gelişime katkısı nedir?
  23. Eğitimin kültür üzerindeki etkisi nedir?
  24. Eğitimin toplumsallaşmadaki önemi nedir?
  25. Eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  26. Eleştirel düşünmenin öğrenciler açısından sınırı var mıdır?
  27. Enflasyonun insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?


  1. Engelli öğrenciler ve kaynaştırma öğrencileri için neler yapabilirsiniz?
  2. Engellileri topluma kazandırmak için neler yapabiliriz?
  3. En son hangi kitabı okudun?
  4. Ergen öğrencilere karşı nasıl davranılması gerekir? Bu öğrencilerin takibini nasıl
   yaparsın? Koordinasyonlarını nasıl sağlarsın?
  5. ''Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.'' sözünü açıklayınız.
  6. Farklı öğrenme alanlarına sahip bir sınıfta öğretmen eğitim ve öğretimi nasıl
   planlamalıdır? Nasıl yönlendirmelidir?
  7. Fatih projesini açıklayınız.
  8. Fiziksel ortam öğrenme ve öğretme sürecini nasıl etkiler?
  9. Geleneksel eğitim yöntemini uygulanan yöneticilerle çağdaş eğitim yöntemini uygulayan
   yöneticileri karşılaştırınız.
  10. ''Gün gelecek zaman kısalacak.'' sözünü açıklayınız.
  11. ''Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.'' sözünü açıklayınız


  1. Grupla çalışma ve bireysel çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Grupla çalışmanın
   avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  2. Hayatta başarılı olmak için amaç edinmek gerekir ve hedefi olmayan başarıya ulaşılamaz.
   Bu cümleler hakkında ne düşünüyorsunuz?
  3. ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'' sözünü açıklayınız.
  4. ''Haydi Kızlar Okula'' projesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
  5. Hazır bilgi vermek yerine bilgiye ulaşmanın yollarını nasıl öğretirsiniz?
  6. Hazırbulunuşluk ne demektir?
  7. ''Her şeyin yenisi, dostun eskisi'' sözünü açıklayınız.
  8. ''Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.'' sözünü açıklayınız.
  9. ''Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin.'' sözünü açıklayınız.
  10. ''Irmak kenarına çeşme yapılmaz.'' sözünü açıklayınız.
  11. İçsel zekaya sahip bir öğrenciyi nasıl sosyalleştirebilirsiniz?
  12. İlk ve ortaöğretimde öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasında ne gibi hizmetler
   sunulabilir?


  1. İnsan en az bildiği şeye en çok inanır. İnsan en az bildiği şeyde en çok yanılır sözünü
   açıklayınız.
  2. ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.'' sözünü açıklayınız.
  3. İnsanlar bazen yalanlara inandırılırlar ve kandırılırlar. Siz kandırılmamak için neler
   yaparsınız?
  4. İnsansız hava aracının adı nedir?
  5. ''İnsanlar konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.'' sözünü açıklayınız.
  6. İstiklal Marşı nerede yazılmıştır?
  7. İstiklal Marşı'nda kaç kere Türk kelimesi geçmektedir?
  8. İstiklal Marşı'nın son kıtasını söyleyiniz.
  9. ''İş yapmak istiyorsan az insanla, laf etmek istiyorsan çok insanla iş yap.'' sözünü
   açıklayınız.
  10. İşbirlikli öğrenmenin kişilik gelişimi üzerine etkileri nelerdir?
  11. Kariyer gelişimi ile kariyer eğitimi arasındaki ilişki nedir?
  12. Kitap okumayı seviyor musun?
  13. Kültürel değişimin eğitime ne gibi katkıları olur?
  14. Kültürel yozlaşmanın etkisini azaltmak için eğitimde ne gibi değişiklikler yapılabilir?
  15. Küreselleşen dünyamızda öğretmen teknoloji konusunda öğrencilerini nasıl
   eğitebilir ve onların kültürel uyumunu nasıl sağlayabilir?
  16. ''Kötü insan yoktur iyi düşünemeyen insan vardır.'' sözünü açıklayınız.
  17. ''Kötülerin kötülüklerini devam ettirmesinin nedeni iyilerin sessizliğindendir.'' sözünü
   açıklayınız.
  18. Medya okuryazarlığı dersinin verilmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
  19. ''Ne kadar zengin olursan ol, ancak belirli bir miktar para yersin. Denize testiyi
   daldırırsan, bir testi kadar su alır, gerisi kalır.'' sözünü açıklayınız.
  20. Nitelikli öğretmenin 3 özelliğini söyleyip açıklayınız.
  21. Obezite ile nasıl mücadele edilir?
  22. Okul rehberlik hizmetleri yürütme başkanı kimdir?
  23. Ödül ve ceza kavramının eğitimdeki yeri nedir?


  1. Öğrenciler için uygulanan ölçme ve değerlendirme süreçleri hangileridir?
  2. Öğrenmeyi öğrenme kavramını açıklayınız.
  3. ''Öğretmen hayat boyu öğrencidir.'' sözünü açıklayınız.
  4. Öğretmenlerin rehberlikle ilgili görevleri nelerdir?
  5. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tanımı yapıp bu kurumların ülkemiz için
   faydalarını yazınız.
  6. ''Paylaşılmayan bilgi, bilgi değildir.'' sözünü açıklayınız.
  7. Psikoloji ve sosyoloji alanlarından eğitimde nasıl yararlanırsınız?
  8. Safahat kitabı hakkında neler biliyorsunuz?
  9. Sınavlarda neden açık uçlu sorular sorulmalıdır?
  10. Sınıf ortamında etkili bir öğrenme olabilmesi için öğretmenin yapması gereken
   davranışlar ve uygulaması gereken yöntemler nelerdir?
  11. Sınıf ortamında sessizliği nasıl sağlarsınız?
  12. Sınıfta öğrenci mi yoksa öğretmen mi etkin olmalıdır?
  13. Siyonizm nedir? Açıklayınız.
  14. Size göre ideal eğitim nasıl olmalıdır?
  15. Sosyal hayatında özel olarak ilgilendiğin bir alan var mı? Varsa açıklayınız.
  16. Sosyal medya kullanımının öğrencilerin ders başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
  17. ''Strateji ne yapmayacağını bilmektir.'' sözünü açıklayınız.
  18. Suriyelilerin ülkemize gelişi hakkında neler düşünüyorsunuz?
  19. Şeyh Edebali kimdir?
  20. ''Talepler insan ilişkilerini tüketir. Ricalar insan ilişkilerini geliştirir.'' sözünü açıklayınız.
  21. Türkiye'nin Maarif Davası kitabı hakkında neler biliyorsunuz?
  22. Uyuşturucu bağımlılığını önlemek için okullarda ne tür çalışmalar yapılabilir?
  23. Uzun yıllar boyunca kırsal kesimlerde görev yapabilir misiniz?
  24. Üniversitede öğrendiğin konular öğretmenlik yaparken uygulanabiliyor mu?
   Uygulanıyorsa hangileri uygulanıyor?
  25. Yaparak yaşayarak öğrenmenin eğitimdeki önemi nedir?


Baskent Kariyer