Soru Bankasi

LYS Tarih Konu Dağılımı • LYS TARİH KONULARI

  1. Tarih Bilimine Giriş
  2. İlk Çağ Medeniyetleri
  3. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  4. İslam Tarihi
  5. Türk İslam Tarihi
  6. Türk Tarihi
  7. Beylikten Devlete Osmanlı
  8. Dünya İmparatorluğu Osmanlı Devleti
  9. Orta Çağ Avrupası
  10. Yeni ve Yakın Çağ Avrupası
   1. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti
  11. En Uzun Yüzyıl
  12. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
   1. Yüzyıl Osmanlı Devleti
  13. I. Dünya Savaşı
  14. İnkılap Tarihi (Atatürk İlkeleri, Milli Mücadele, İnkılaplar vs.)
  15. II. Dünya Savaşı
  16. Soğuk Savaş Dönemi
  17. Küreselleşen Dünya
  18. Türklerin Devlet, Toplum ve Yaşam Biçimleri

 

Baskent Kariyer