Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

LYS Felsefe Grubu Konu Dağılımı • LYS FELSEFE GRUBU KONULARI

  SOSYOLOJİ KONULARI

  1. Sosyoloji Giriş
  2. Birey Toplum İlişkisi
  3. Toplum Yapısı
  4. Toplumda Değişme ve Gelişme
  5. Toplum ile Kültür
  6. Toplumun Kurumları

  MANTIK KONULARI

  1. Mantık Giriş
  2. Klasik Mantık
  3. Mantık ile Dil
  4. Sembolik Mantık

  PSİKOLOJİ KONULARI

  1. Psikoloji Giriş
  2. Psikoloji Temel Süreçleri
  3. Öğrenme, Bellek ve Düşünme
  4. Ruh Sağlığı Temelleri