Soru Bankasi

Anayasa -İdare hukukunda son değişiklikler notu olan var mı arkadaşlar?


 • Yasaklı

  Biliyorsunuz baya çok khklar yayımlandı. Elinde onlarla ilgili notlar olan var mı? • Uyum kanunları da çıkmaya başlar. Kamu hukuku yoracak bu sene.


 • Yasaklı

  Osym uygulamaya geçmeyen değişen maddeleri sorar mı meçhul ..
  Not : 2019 başlangıç .
  Ayrıca Anaya metni ne zaman yürürlüğe girer acaba ?


 • Yasaklı

  Mesela şuan kanun hükmünde kararname adı oldu cumhurbaskanligi kararnamesi bu saatten sonra osym ne der bilinmiyor ...


 • Yasaklı

  İdare hukuku merkezi - taşra teşkilatı komple değişti.
  Cumhurbaşkanı ve basbakanin görevleri
  Sistemin işleyişi değişti .

  Osym hangisini baz alacak çok meçhul ..


 • Yasaklı

  670/ 671 / 672 / 673 ve bir kaç tane daha olağanüstü dönem içinde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler var idare hukukunu ilgilendiren ..


 • Yasaklı

  Anayasanın;
  a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127'nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu üyelerini" ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

  b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

  c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.


 

Baskent Kariyer