Soru Bankasi

Dicle Kalkınma Ajansı 28 personel alacak • DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 2017

  Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 "İç Denetçi", 1 "Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel" ve 19 "Uzman Personel", 7 "Destek Personel" olmak üzere toplam 28 personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Alınacak personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

  Unvan

  Mezun Olunan Bölüm

  Alınacak

  Personel

  Sayısı

  Sözlü

  Sınava

  Çağrılacak

  Aday

  Sayısı

  İç Denetçi

  Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik

  1

  4

  Hukuk Müşavirliği Hizmetinden

  Sorumlu Uzman Personel

  Hukuk

  1

  4

  Uzman Personel

  Şehir ve Bölge Planlama

  1

  4

  Maden Mühendisliği

  1

  4

  Ziraat Mühendisliği

  1

  4

  İnşaat Mühendisliği

  1

  4

  Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama

  15

  60

  Destek Personel

  Bilgi İşlem Görevlisi

  1

  4

  Büro Görevlisi

  4

  16

  Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi

  1

  4

  Yönetici Asistanı

  1

  4

  Dicle Kalkınma Ajansı'nın merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olan personel adayları bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

  SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 12 Mayıs 2017 Cuma saat 08.00'dan - 22 Mayıs 2017 Cuma saat 17.00'a kadar başvurular alınacaktır.

  SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 6 Haziran 2017 Salı tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır.

  SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No:6/1 Artuklu/MARDİN

  ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

  1. GENEL ŞARTLAR

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek,

  d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

  1. ÖZEL ŞARTLAR

  2.1 İç Denetçi Bakımından;

  a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

  c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

  2.2. Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel Bakımından;

  a) Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

  Mezuniyet alanı dışında uzman personeller için sayılan diğer özel şartlara sahip olmak.

  2.3. Uzman Personel Bakımından;

  i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar;

  a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

  c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak:

  ALAN

  KPSS

  PUAN TÜRÜ

  TABAN

  PUANI

  Hukuk

  P11, P20, P21, P32, P42, P45, P62, P74, P79, P80, P85, P97, P100, P103, P107, P108

  80

  İktisat

  P9, P18, P22, P27, P28, P98, P108, P119

  80

  Maliye

  P24, P35, P41, P49, P52, P108

  80

  İşletme

  P16, P19, P23, P27, P29, P99, P108, P116

  80

  Kamu Yönetimi

  P30, P31, P33, P37, P45, P47, P108

  80

  Uluslararası İlişkiler

  P33, P48, P66, P82, P108, P110, P112

  80

  İstatistik

  P25, P34, P69, P75, P92, P102, P108, P111

  80

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  P46, P48, P58, P66, P108, P115

  80

  Matematik

  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P108

  80

  Sosyoloji

  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P108

  80

  Şehir ve Bölge Planlama

  P1, P2, P3, P4, P5, P9, P108

  80

  Mimarlık/

  Mühendislik

  P1, P2, P3, P4, P5, P8, P108

  80

  ii) KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar;

  a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

  b) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

  ç) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak ;

  a) Planlama, Programlama,

  b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

  c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

  d) İzleme ve Değerlendirme,

  e) Tanıtım, Danışmanlık,

  f) Şehircilik ve Çevre,

  g) Araştırma - Geliştirme,

  h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

  i) Finansman,

  j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

  k) Uluslararası Ticaret.

  1. TERCİH NEDENLERİ

  (Adayların bu bölümde sıralanan kriterlerden puan alabilmeleri için bilgi ve/veya deneyimlerini ispatlayıcı evrakı Başvuru Formunun ilgili kısmına eklemeleri gerekmektedir.)

  3.1. İç Denetçi, Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel ve Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

  i. İç denetçi için aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

  a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

  b) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM),

  c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

  ç) Fizibilite Çalışmaları ve Proje Hazırlama,

  d) Satın Alma Usulleri ve İhale Dosyalarının Hazırlanması,

  e) İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

  f) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

  g) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi

  olmak,

  h) "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası", "Kamu İç Denetçi Sertifikası" na sahip olmak.

  ii. Uzman personel için aşağıdaki tabloda verilen hususlarda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak tercih sebebi olacaktır:

  İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan

  Tercih Nedenleri

  Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel

  Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak İcra takibi yapmış olmak Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak

  Avrupa Birliği hukuku ve/veya uluslararası hukuk konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Şehir Plancısı

  Şehir ve Bölge Planlama konusunda deneyim sahibi olmak Stratejik Planlama konusunda deneyim sahibi olmak

  Maden Mühendisi

  Kömür ve asfaltit alanında bilgi ve/veya deneyim sahip olmak

  İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan

  Tercih Nedenleri

  Ziraat Mühendisi

  Sulama, seracılık , organik tarım, arıcılık, meyvecilik ve sebzecilik konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  İnşaat Mühendisi

  Altyapı projelerinin yürütülmesinde veya denetiminde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Sektörel Planlama

  Özellikle sektörel olmak üzere mekansal ve tematik alanlarla bölgesel planlama, operasyonel programlama konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Mali Destek Programlarının tasarımı ve etki analizi konusunda tecrübe sahibi olmak

  GIS, İstatistik Programları ve Office uygulamalarına hakim olmak

  Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmak

  Ulusal ve Uluslarası Fonlar

  AB/AB İlişkileri bölümü mezunu ya da AB alanında yük sek lisans/doktora sahibi olmak

  Proje Döngüsü Yönetimi alanında bilgi ve /veya deneyim sahibi olmak

  Hibe veya Mali Destek Yönetimi tecrübesi olmak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak

  IPA ve/veya Kalkınma Ajansları kapsamında bir veya birden fazla projede yürütücülük/ danışmanlık/ değerlendiricilik/ izleme vb. bir rol üstlenmiş olmak

  PRAG ve Kalkınma Ajansları satın alma kuralları hakkında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak (eğitim, seminer vs. katılmış olmak)

  İdari ve Mali İşler

  Bütçe, muhasebe, satın alma ve finans konularında deneyim sahibi olmak

  Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında deneyim sahibi olmak

  Kamu İhale Kanunu ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak

  Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak

  Taşınırların kayıt ve kontrolleri hakkında deneyim sahibi olmak

  İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan

  Tercih Nedenleri

  İnsan Kaynakları

  Özel sektörde veya kamuda insan kaynakları uzmanlığı/sorumluluğu yapmış olmak

  İş Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine hakim olmak,

  Ajansın Personel Yönetmeliği başta olmak üzere diğer mevzuatına ve çalışmalarına hakim olmak

  Ajansın İnsan Kaynakları ihtiyacını analiz edecek perspektife sahip olmak, önceki iş deneyiminde benzer analiz çalışmalarında bulunmuş olmak

  İnsan kaynakları politikası oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  İK Yönetiminde kurumsal aidiyet ve motivasyon konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Kurumsal İletişim

  Kurumsal iletişim politika, strateji ve ilkeleri ile kurumsal iletişim uygulama planının oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmaları yürütmüş olmak

  Basın ilişkileri konusunda organizasyonel destek sağlayabilmek

  Marka bilinirliği ve konumlandırması konusunda ve Kurumsal Kimlik oluşturulmasına yönelik çalışmalarda aktif bir şekilde görev almış olmak

  Tüm reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini, yazılı ve görsel medya organları ile ilişkilerini yönetme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Yurtiçi ve yurtdışı reklam ve fuar organizasyonlarını; bu organizasyonlar için hazırlanan her türlü basılı ve görsel tanıtım materyallerinin hazırlanmasını, ulaştırılmasını koordine etme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  Yurtdışı çalışma ziyareti organizasyonu yapmak ve koordine etme bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

  İlgili alanda kurumsal firmalarda iş tecrübesine sahip olmak

  iii. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için ilanın 2.3. ii) ç) bölümünde belirtilen konuların birinde veya birkaçında iş deneyimi sahibi olmak,

  iv. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya mezunu olmak,

  v. İlanda belirtilen lisans programlarından ikinci bir lisans programını (anadal veya yand al olarak) tamamlamış olmak,

  vi. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) sertifikasına sahip olmak

  vii. İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek

  viii. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

  1. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

  4.1. Bilgi İşlem Görevlisi (1) Kişi:

  1. En az ön lisans mezunu olmak,

  2. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Bilgi İşlem alanında 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek

  şartları aranmaktadır.

  Bilgi İşlem Sorumlusu için;

  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

  Microsoft Windows sunucu işletim sistemi ailesi (2003, 2008, 2012) bakım, izleme ve konfigürasyon, Merkezi güvenlik duvarı yönetimi, Aktif Dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP ve FTP, Ağ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı kuralları yazma, Yazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri, Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetim hizmetleri, Exchange Sunucu yönetimi, Kurumsal e-posta yönetimi, Yedekleme donanım ve yazılım sistemleri, VPN sistemi kurulumu ve yönetimi, Video konferans sistemleri yönetimi, IP Santral sistemi uygulamaları, Wi-fi-Hotspot Uygulamaları, CPANEL, SSL ve PHP MySQL gibi web yönetimi konularında bilgi sahibi olmak

  tercih nedenidir.

  4.2. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi (1) Kişi:

  1. Üniversitelerin Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

  2. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu

  belgelemek

  şartları aranmaktadır.

  Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi için; SMMM/Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak

  tercih nedenidir.

  4.3. Yönetici Asistanı (1) Kişi;

  1. En az lise mezunu olmak,

  2. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu

  belgelemek,

  şartları aranmaktadır.

  Kamu kurumlarında Genel Müdür veya Genel Sekreter düzeyinde en az 1 yıl özel kalem müdürlüğü/yönetici asistanlığı deneyimine sahip olmak tercih nedenidir.

  4.4. Büro Görevlisi (4) Kişi;

  İlk defa atananlar için;

  1. En az ön lisans düzeyinde mezun olmak,

  2. 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan ön lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P93 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

  KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

  1. En az ön lisans düzeyinde mezun olmak,

  2. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

  4.5 Destek Personeli İçin Genel Tercih Nedenleri:

  1. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezunu olmak,

  2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın [YDS, KPDS] yapıldığı dillerde son başvuru

  tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

  1. Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek,

  2. İlanda belirtilen görev alanlarında ve Ajans faaliyetlerinin bulunduğu ilgili alanlarda deneyim sahibi olmak,

  3. İlanda belirtilen görev alanlarında ve Ajans faaliyetlerinin bulunduğu ilgili alanlarda alınan sertifikalar,

  tercih sebebi olacaktır.

  BAŞVURU

  1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın web sayfasındaki (http://www.dika.org.tr/) İş Talep Formu'nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de ekleyerek son başvuru tarih ve saatine kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Sözlü sınava davet edilecek adaylar, başvuru sırasında sunmuş oldukları belgelerin asıllarını komisyona ibraz etmek üzere yanlarında bulundurmakla sorumludurlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular sadece online olarak alınacaktır.

  2. Başvuru Tarihi: Başvurular 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 08.00'da başlayacak ve 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecektir.

  3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

  a) İş Talep Formu (Online başvuru çıktısı)

  b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin/belgelerinin aslı veya ilgili kurumca onaylı sureti ve https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek mezun belgesi

  c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

  d) KPDS/YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili kurumca onaylı sureti,

  e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

  f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya ilgili kurumca onaylı

  sureti,

  g) İş tecrübesi için, resmi iş döküm belgesi ( https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü Belgesi yeterlidir. Adayların tecrübeleri değerlendirilirken yalnızca yatan prim gün sayısı esas alınacaktır. )

  ? Yurtdışı iş tecrübesi ile başvuruda bulunan adaylar için ilgili ülkenin ilgili resmi kurumundan alınmış sigortalı hizmet belgesin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca onaylı hizmet belgesi,

  ? İş tecrübesi için daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı doküman,

  h) T.C. Kimlik numarası yazılı beyan,

  i) Özgeçmiş,

  j) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Askerlik Durum Belgesi

  k) Son 3 ay içerisinde alınmış https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden temin edilecek Adli Sicil Kaydı Belgesi,

  l) İç denetçi kadrosuna başvuran adaylar için kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

  m) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel kadrosuna başvuran adaylar için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

  Yukarıda sayılan belgelerin asılları sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilerek kabul edilecektir.

  SINAVA GİRİŞ VE SINAV ŞEKLİ

  Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr/) ilan edilecektir. Sınav daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Adayların KPSS ve yabancı dil puanları, deneyim ve sayılan diğer tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Şehir ve Bölge Planlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden yeterli geçerli başvuru olmadığı takdirde bu bölümlere ayrılan kontenjan diğer Uzman Personel kontenjanına eklenecektir.

  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) ve başvuru evraklarının asılları ile birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

  Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

  DEĞERLENDİRME

  Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

  Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

  Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

  SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

  Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulu'nun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

  SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

  Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

  Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

  Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

  Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

  Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

  Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu'nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur. • Maaşı 5 bin tl civarı sözleşmeli bir kadrodur, soruları cevaplayabilirim. • @aliveli Sozlu sinava davette puanin yani sira alinan egitimler, sertifikalar, yurtdisi egitim, proje dongusu,proje yonetimi, projede egitmenlik ya da staj gibi faktorler de goz onune aliniyor mu? Maalesef digerp puan turlerim yuksek olmasina ragmen kendi mezuniyet alanimdaki puanimdan cok memnun degilim.Sartlari sagliyor ama 87 ile basvurmak varken de daha dusugu ile basvuracak olmak can sıkıyor Hocam. Son olarak bir onceki alimda kac ile kapatti.Malum bu yil kalkinma ajansi ilani goremedik.(ilani geri ceken Kuzka disinda) Tahmininiz nedir puan olarak? • @hobbes84 hocam ilan metninde yazılan herşeyin etkisi olacağı aşikar ama bu belge ve stajlara sahip kaç kişi bu mülakata katılır o da ayrı soru işareti? Bu nedenle işinizi riske atmayacak şekilde puanınızın yüksek olduğu yerden başvuru yapın. • Hocam şimdi ben uluslararası ilişkiler den mezunum iktisat alanından başvuru yapabiliyor muyum • @hobbes84 kardeşim kesinlikle ne kadar kurs sertifika vs varsa hepsini yaz mutlaka, kalkınma ajansı mülakatları özel sektör mülakatlarına çok yakın, yabancı dili vurgula, mülakat için ufak konuşma pratikleri yap. • @Fişek-MORGEN bunu ajansı arayıp sor hocam çünkü şartlarda genelde esnekler ama ne kadar esnekler bilmiyorum


 • TMSF

  Kaçla kapatacağı konusunda bir fikri olan var mı? • Arkadaşlar sizde durumlar nedir? Mülakat hazırlığı için ne öneriyorsunuz? • @hobbes84 büyük ihtimalle sizin ekip çalışmanıza, yabancı dil düzeyine vs bakarlar. • Aylar önce mülakatta ne yapacağını bilmeyen ben 2 ajansın mülakatına katıldım. Bekledim, bekledim, bekliyorum. Ne kadar zor bir süreç bu böyle? 4 ay oldu güvenlik soruşturması tamamlanmadı. • @hobbes84 güvenlik soruşturması ilk zorunlu tutulduğunda 2 ayda bitiyordu daha sonra bu süre 4 ay civarına çıktı ve şu an ortalama güvenlik soruşturması 6 ay sürüyor . • @hobbes84, içinde söyledi: Dicle Kalkınma Ajansı 28 personel alacak

  Aylar önce mülakatta ne yapacağını bilmeyen ben 2 ajansın mülakatına katıldım. Bekledim, bekledim, bekliyorum. Ne kadar zor bir süreç bu böyle? 4 ay oldu güvenlik soruşturması tamamlanmadı.

  Hocam inşallah hayırlısı ile sonlanır. Kaç puan ile girdiniz? En düşük kaçta kapattı? Mülakat nasıldı? • Guvenlik soruşturmasının ayrıntılı olmasına bağlamıyorum bu durumu sadece süreç ağır işliyor ve ajanstan anladığım kadarıyla ajans da durumu pek ciddiye alıp bakanlıktan bilgi almaya çalışmıyor. Bundan ötürü iş uzadıkça uzuyor
  Dedigin gibi benim de iki ajans mulakati duruyor hic bir bilgi bir ipucu falan yok. Sadece beklemek...
  Artık ajans sitelerine bile bakmıyorum bugün bunu burda gördüm sasirdim doğrusu, demek şikayet eden başkası da varmis;) • Bu Ajansin mülakatına giren arkadaşlar..
  Var mi sizde bir gelişme?
  Kurum bilgi sahibi değiliz diyor bana
  Bakanlık da ayni sekilde..
  Ne yapacağız bu şekilde fkri olan var mi? • @te_go_çı ben sordurdur guvenlik sorusturmasi icin basbakanliga gitmis isimler ,
  genel sekreterliginde uzman acigi oldugu icin bastiriyormus bir an once aciklansin diye ama boyle uzun sürdü nedense... • ben sordurdum guvenlik sorusturmasi icin basbakanliga gitmis isimler ,
  genel sekreterliğinde uzman acigi olduğu için bastiriyormuş bir an önce açıklasın diye ama böyle uzun sürdü nedense... • @yorgun-demo hocam nerden sordurdunuz acaba?
  ben hıc bır sekılde bılgı alamıyorum.
  Basbakanlık ne alaka onu anamadım ondum soruyorum.. • Herkes ayrı telden çalıyor. Zafer Kalkınma Ajansından da siz nereden çıkarıyorsunuz bu süreçleri biz bile bilmiyoruz dediler. Aslında 1 ay gibi bir sürede açıklanan mülakatların açıklanmaması, ülke olarak içinde bulunduğumuz durumla ilgili diye düşünüyorum. Düşünüyorum da niye öğretmenlerin ve diğer memurların atamaları şak diye yapılıveriyor onu düşünemiyorum artık. Çok az uzman var DİKA da şuan. Gerçekten acil ihtiyaç var. Ama Solitaire oynayan memurun hemen atanması kadar mühim değil tabii bölgeleri kalkındırarak oraya değer katmak. Doğru... Gizli işsiz memurlar atansın. Nitelikli insanlar beklerken 39 yaşına falan girsin. • @te_go_çı bakanliktaki dostlarima sordurdum. onlarda bakana sormuşlar. oda bizde başbakanlığa gönderdik. güvenlik soruşturması için demiş. emniyet genel müdürlüğüne de sordum henuz herhangi bir emniyet sorusturmasi gerçekleşmemiş dediler. buda şu anlama geliyor. surec bir iki ay daha uzarsa şaşırmayın.Baskent Kariyer