Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

Kpss 2017 eğitim bilimleri soruları • Kpss eğitim bilimleri 2017 soru ve cavaplarını bu başlıkta toplayalım • Adayların ilk yorumları çok zor bir eğitim bilimleri testi yapıldığı yönünde • Biraz zor bir sınav olmuş bende şöyle bir baktığımda gördüm ki eskisi gibi paragraflar içerisinden çıkarılan cevap sayısı çok az gibi. • Z puanı 1.5 ve t puanı 90
  Sosyal öğrenme • Çetin örümcek korkusu dolaylı öğrenme • Şekil zemin • Kemal öğretmen sorusu dönüşlülük • Bireyi tanıma sorusu 1-2-3 • Bilinenden bilinmeyene sorusunun cevabı : Açıklık
  Pilot sorusunun cevabı : Benzetim
  Otobiyografi sorusunun cevabı : Yazının uzun kısa olması
  İç içe iki halka sorusu : Akvaryum
  Doğacı sorusunda zeka yoktu. • 15 dk aralıklarla anlatma sorusunun cevabı : Anlatım tekniği
  Dolaylı duygusallık var
  İD. EGO. SÜPEREGO.
  Dedem bana çok kızar. Saf çıkarcı
  ABC ile olan çoklu zeka sorusunun cevabı : Buluş sunuş • İtaat ceza
  Z Puanı 1.5
  Ölçme ortalama 2.4
  Akvaryum
  Philips 66
  İlerlemecilik
  Öğretmen Modeli Dönüşümcü
  Alıştırma cevabı vardı • T puanı cevabı 90
  Aritmetik ortalama cevabı 2.40 olacak.
  Tanımlayıcı_ Bağlı
  Hangisi değerlendirmedir sorusunun cevabı : Belirtke tablosu
  Kısa cevaplı testler sorusunun cevabı : İpucu vermesi • Nitelikli celdirici sorusunun cevabı : Konuyu bilmeyenlerden
  Çoktan seçmeli : Doğru cevabı tahmin etme olasılığı
  Erkekler biliyor, kadınlar bilemiyor : Ayırt edicilik
  Hangisi değer biçmedir öncüllü soru : Yalnız 2
  Test_Tekrar Test sorusunda öncüllerden 1 ve 2 doğru. • Karşılaştırma yapmak için: Standart puanlara bakılır.
  Piaget özerk dönem sorusunun cevabı : 1 ve 3 öncülleri.
  Eriksoon ile ilgili soru : Başarıya karşı aşağılık
  Dil Gelişimi sorusunun cevabı : Babıldama anadile özgü değildir.
  İtaat ve ceza cevabı : Eren görkem
  Piaget sorusunun bir diğer cevabı : Korunun • Piaget fonksiyonel değişmezler örgütlenme: Uyum sağlama
  Maslow'un hiyerarşisinde Saygı
  Oyun hamuru sorusu küçük kas : 1-2-3 öncülleri. • 2017 KPSS ÖLÇME SORULARİ
  1__Z puanı sorusu cevap=1.5
  2-T puanı cevap 90
  3_Aritmetik ortalama 2.40
  4-Tanilayıcı_Bağıl
  5-Hangisi değerlendirmedir Belirtke tablosu
  6_Kısa cevap lı testler-İpucu vermesi
  7-Nitelikli çeldirici-Konuyu bilmeyen lerden
  8-Çoktan secmeli-Doğru cevabı tahmin etme olasılıği
  9-Erkekler biliyor kadınlar bilemiyor AYİRTEDICILIK
  10-Hangisi değer bicmedir yalnız 2
  11_Test_Tekrar Test (1 ve 2)
  12-Karşılaştırma yapmak ıçın neye bakarız (Cevap STANDART PUANLARA) • 1.dolaylı duygu
  2.dolaylı ceza
  3.kedi sorusu vardı ( yeteri kadar tekrar yapmamıştır ve olumsuz pekiştirme vardır dedim)
  4.çağrışımsal geçiş
  5.2. tip ceza


Log in to reply