Soru Bankası

YLSY Nedir ? Kimler Başvurabilir ? Ne işe yarar ? • Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Yerleştirme (YLSY)

  YLSY ; Üniversitelerin öğretim elemanı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen resmi burstur.

  YLSY adayları öncelikli olarak -her sene üniversitelerin ve kurumların ihtiyaçlarına göre güncellenerek yayınlanan- kılavuzda yer alan bir üniversite ya da kurumun kadrosuna yerleştirilmek için başvuruda bulunurlar. Adayların seçilmesi ve kadrolara yerleştirilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yerleştirmesi yapılan bursiyer adayları kendilerinden istenilen diğer evrak işlemleri yapılana kadar aday bursiyer durumundadırlar. Gerekli tüm işlemlerini yapan adaylar artık YLSY kapsamında resmi burslu statüsündedirler ve yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye döndüklerinde çalışacakları kurumların kadrolarına yerleştirmeleri yapılmış durumdadırlar. Bursiyerler , bursu kazanmadan önce çalışıyorlarsa yurt içinde ya da yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce istifa etmeleri gerekmektedir.Aynı şekilde memurluk yapan kişilerde istifa etmeden bu imkandan yararlanamazlar.

  Başvuru Şartları Nelerdir

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte / yüksekokul veya yüksek lisans mezunu olmak (Yurt dışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.),

  c) Güncel ales puanına sahip olmak (en son yapılan 6 ALES sınavından birine girmek) tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

  d) Uygun yaş şartlarını taşımak. Her sene kılavuzda güncellenir. genellikle bayanlar için 28- erkekler için 26 yaş şartı aranır. Bu yaş dilimlerini yüksek lisans ve askerlik gibi faktörler etkiler.

  e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

  f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeni ile yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.),

  g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Normal iletişim kurabilme-konuşabilme gücüne, eğitim-öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak.) Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.

  h) Lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.75”, “10 üzerinden 7,00", “100 üzerinden 70,00" veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.).

  i) Yüksek Lisans akademik not ortalamasıyla doktora öğrenimine başvuracak adaylar için mezun olduğu lisans alanında yüksek lisans yapmış olmak (Okulun da belgelemesi istenecektir.)

  Dil Eğitimi

  Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanına (TOEFL’dan 80, IELTS’den 6, DAFT’dan C2) sahip olmayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına alınacaklardır. Yurt içi dil kursu süresi 6 aydır Yurt içi ve yurt dışı dil kursu toplamı 1 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 aya kadar ek süre verilebilir.Ayrıca YLSY’de;

  Öğrencilerin, yabancı dil seviye tespit sınav sonucunda aldıkları puanlara göre yurt içinde kurlar halinde düzenlenecek olan yabancı dil kurslarına devam etmeleri ve kur sonunda sınavlara katılmaları gerekmektedir.

  Evrak İşlemleri

  YLSY’de yerleştirmeniz yapıldıktan bir sonraki aşama evrak ve senet teslimi aşamasıdır. Eğer siz bu aşamada evraklarınızı ve senedinizi teslim etmişseniz ve bu teslimattan sonra gitmekten vazgeçiyorsanız bir sonraki sene başvuru hakkınız olmaz. Ama bu evrak ve senet teslimini yapmamışsanız, sadece yerleştirmeniz olmuşsa vazgeçebilirsiniz. Bu durumda bir sonraki sene başvuru hakkını kaybetmeniz söz konusu olmaz, yeniden başvurabilirsiniz. Önemli olan evrak ve senet tesliminden önce mi sonra mı vazgeçtiğinizdir.

  YLSY ile yurtdışına giden bir kişi öğrenci statüsündedir. Eğitimini tamamlayıp bir kadroya atanmakla geçen sürede kendisine burs hariç bir maaş bağlanmaz, özlük/emeklilik hakları başlamaz.Alacağınız burs miktarı gitmiş olduğunuz ülkeye göre ciddi farklılıklar göstermektedir.

  Yurtdışı eğitimi tamamlayıp döndüğünüz ve atamanızın yapıldığı kadroda işe başladığınız takdirde yurdışı eğitimde geçirdiğiniz süre memuriyette geçirilmiş gibi kabul edilecektir.(1416 sayılı kanun madde 21)

  Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinizde Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalamak zorundasınız. İstifa ve başarısızlık durumlarında ise söz konusu senet hükümlülüğünü yerine getirmek zorundasınızdır.

  Eğitim Bittiğinde

  YLSY İle “yurtdışında” yüksek lisans ve doktora yapar ve ülkeye döndüğünüzdeyse yerleştirildiğiniz üniversitede Arş. Gör. Dr.; kurumda ise uzman olarak işe başlarsınız. Zorunlu hizmetiniz ise yurtdışında eğitim aldığınız için yurtdışında kaldığınız sürenin iki katıdır.

  Eğer araştırma görevlisi veya uzman kadrolarında boş kadro yok ise zorunlu hizmet süresince size verilen işi yapmak veya imzaladığınız senetteki bedeli ifa zorunda kalacaksınız.

  Öğretim Üyeliğine atanmak için bazı belli şartlar olduğundan, doktora eğitiminizi ne şekilde (Yurtiçi, yurtdışı, öyp, ylsy vb) tamamlarsanız tamamlayın yardımcı doçent olarak atanmak için üniversitelerin ilgili şartlarını sağlamanız, kadro ilanına başvurmanız ve kazanmanız gerekmektedir.

  TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumları adına burs kazanan adayların eğitimleri sadece yüksek lisansı kapsamaktadır. Üniversiteler adına burs kazanan adayların eğitimleriyse yüksek lisans ve doktorayı kapsamaktadır.

  Verilen burs karşılıklı olup, bursiyerlerin yurtiçinde aldıkları dil eğitiminin süresi kadar; yurtdışında eğitim aldıkları sürenin ise iki katı kadar zorunlu hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır. • üniversitede bazında soruları cevaplayabilirim • Bilgilerin tamami yanlis. Keske paylasim yapmadan once kontrol etseniz. • @Gözde-Ateş-Çay örnek verebilirmsnz • Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

  Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times
  Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
  University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
  Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde
  bulunması gerekmektedir.

  Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

  Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans
  mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri
  olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim
  görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Adaylar YLSY
  puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

  Adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılabilir mi?

  Adayların yerleştikleri tamamlandıktan sonra adına öğrenim görülecek kurum
  değişikliği yapılamaz. Herhangi bir kontenjana yerleşen adayların, boş kalan kurum
  kontenjanlarına yerleştirilmesi mümkün değildir.

  Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup
  ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının
  teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

  Burs miktarları için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6-1.pdf

  Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve doktoraya başlamak için ne yapmam gerekiyor?

  Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin Bakanlığımıza
  gönderilmiş olması, Bakanlığımız ve YÖK'ün kabul ettiği listelerdeki (Times Higher
  Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
  University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
  Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3
  (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması
  gerekmektedir.) üniversitelerden birinden doktora için kabul almış olmak ve doktora
  için ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. [2014 yılından
  itibaren bütünleşik senet (yüksek lisans ve doktora) uygulamasına geçildiğinden
  bütünleşik senet yapan öğrencilerin ek yüklenme ve ek kefaletname senedi
  düzenlemeleri gerekmemektedir.]

  Bakanlık hastane giderlerimi karşılar mı?

  Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza dilekçe vermeniz halinde
  1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ''İlgili
  Makam'' yazısı alabilir ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz. • @aliveli merhaba ben ylsy için ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz ?başvurular ne zaman oluyor? • @keşke son ylsy alımları için ocak ayında mülakatlar yapılıyordu . Eğer tekrar ilana çıkılırsa mutlaka buradan duyuru yapılır. Alanınız nedir ? • @aliveli siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüm • @aliveli bir daha ne zaman mülakat olacak
  ? • @keşke henüz belli değil tekrar ilan yazılı sözlü aşamaları olacak • @aliveli yine geç kaldım ya püff neyse artik diğerini bekleyeceğiz. Mülakat nasıl oluyor? Sizin bölümünüz ne? • @keşke ben hukukçuyum ancak ylsy düşünmüyorum . • @aliveli pekala


 

Başkent Kariyer