Soru Bankasi

İKM Mülakat Soruları • manda ve himaye kesin nerde reddedildi?? Dünyanın en kalabalık şehri ?? En uzun yürürlükteki anayasa ?? İki defa halk oylamasıyla Avrupa b. Girmeyi reddeden ülke
  yer: çağlayan adliyesi • Türkiye'nin en büyük gölü. Uzaya çıkacak olan Türk. İl ilçe başkanları ne iş yapar • Fahrettin Altay soruldu ve Atatürk geldikleri gibi giderler sozunu hangi tarihte soyledi
  yer: Bakırköy • ikm sorulari; ikm nedir, gorevleri nelerdir? Ikm sicil amirlerini sayınız?Mahkum nedir? Tutuklu nedir? Cumhurbaşkanlığı forsunda kac yıldız vardır, güneş neyi temsil eder? Kongreleri sayınız? Yuksek mahkemeleri sayiniz?Mondros ateskes antlasmasi tarihi? Sevrin tarihi? Kibris baris harekati hakkinda bilgi veriniz?93 harbi hakkinda bilgi veriniz? Dünyadaki en buyuk gol ve turkiyedeki en buyuk gol? En kuzeyde bulunan il hangisi? Türkiyenin komşularını say? Sinir kapılarını sayın ? Musul bizden ayrıldığı antlaşma ve tarihi? Misaki milliye hakkinda bilgi veriniz? Misaki milliyeden taviz verdiğimiz yerler? Lale devri hakkında bilgi veriniz?

  yer:Karaman Adliyesi • Malatya ikm bugun sordukları genel sorular :Safahat. çile .kıtabı Bahariye .intibah .vatan yahut Silistre.aşkı memnu .sinekli bakkal .çalikuşu. Eserlerinin yazları. aya ilk kım ne Zamn çıktı .kütül amare .çankale cephesi komutanı .hsyk anaysa mahkemesi üye sayısı • Vilayet-i sitte
  El mütekebbir
  Mute savaşında şehit olan 3 komutan
  Mgk genel sekreterliği ne zaman kuruldu

  Yer:SİLİVRİ • Debi nedir? Nizamülmülk kimdir , necip fazılın milletvekili seçildiği il , mehmet akif ersoyun memleketi ?

  Yer:OSMANİYE • bazıları ahiret sorusu gibi :) • @guyan-gelmiş resmen inkılap tarihi sorcam deyip tüm Osmanlıyı sormuslar.  1. mahkemeleri say yerel olanlar 2) zararlı cemiyetler 3 ) saltanatın kaldırılması tarihi 4) halifeliğin kaldırılması tarihi 5) ankaranin başkent olma tarihi 6) infaz neye dayanır 7) dünyanın yedi harikası 8) Atatürk ilkeleri ne zaman. Anayasaya girdi 9) normlar hiyerarşisi 10) normlar hiyerarşisinde ikinci sırada hangisi vardır 11) yeni açılan mahkemeler hangileri 12) kanunilik ilkesi ni açıkla


 • Desenize elemek icin ellerinden geleni yapiyorlar • İNFAZ VE KORUMA MEMURU MÜLAKAT SORULARI

  1- Mahkeme çeşitleri 3'e ayrılır?

  • Yüksek mahkeme
  • Anayasa mahkemesi
  • Danıştay
  • Yargıtay
  • Askeri Yargıtay
  • Askeri yüksek idare mahkemesi
  • Uyuşmazlık mahkemesi
  • Adli mahkemeler 2 ye ayrılır;
  • Ceza mahk
  • sulh ceza
  • Asliye ceza
  • Ağır ceza
  • Cocuk mahk
  • hukuk mahk
  • sulh hukuk
  • Asliye hukuk
  • Tüketici mahk
  • Aile mahk
  • İş mahk
  • İdari mahkemeler
   • Bölge idare mahk
   • İdare mahk
   • Vergi mahk

  2- Cezaevi çeşitleri nelerdir?

  • KAPALI ceza infaz kurumları
  • Yüksek güvenlikli kapalı ceza infz k.
  • Kadın kapalı ceza infaz kurumları
  • Cocuk kapalı ceza infaz kurumları
  • Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
  • Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
  • Açık ceza infaz kurumları
  • Cocuk eğitimevleri

  3- Özel infaz usülleri nelerdir?

  • Hafta sonu infaz
  • Geceleri infaz
  • Konutta infaz

  4- İnfaz ve koruma memurunun üst amiri kimlerdir?

  • Başmemur
  • İdare memur
  • 2.müdür
  • Müdür

  5- İnfaz ve koruma memuru tanımı ve yaptığı işler (görevi) nelerdir?

  • Kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin kurum içindeki hareketlerinin takip edilmesi ve kurumun temiz tutulması ile hükümlülerin iç yönetmeliklere göre hareket etmelerini sağlamakla görevli olup, amirleri tarafından verilen görevleri yapar.
  • Cezaevine giren tutuklunun üstünü arar ve kıymetli eşyalarını emniyet altına alır
  • Hükümlü ve tutuklularla ilgili bir takım kayıt tutar
  • Kapı, pencere, bahçe kapısı, koğuşları belirli periyotlarda kontrol eder ve kilitli olduğundan emin olur
  • Günde en az 3 defa sayım yapar

  6- CTE tutulan defterleri sayınız?

  • Gelen giden evrak kayıt defteri
  • Karar defteri
  • Ziyaret defteri
  • Muhabere dosyası
  • Rapor dosyası
  • Mevzuat dosyası

  7- İstiklal marşı hangi gün kabul edilmiştir?

  • 12 Mart 1921

  8- İstiklal marşını Meclis'te ilk okuyan kişi kimdir?

  • Dönemin MEB Hamdullah Suphi Tanrıöver

  9- İstiklal marşının bestecisini söyleyiniz?

  • Osman Zeki Üngör

  10- Çanakkale şehitleri şiirini ve İstiklal marşının yazarı kimdir?

  • Mehmet Akif Ersoy

  11- 3 (üç) tane başkenti olan ülke hangisidir?

  • Güney Afrika

  12- 2 (iki) tane başkenti olan ülke hangisidir?

  • Gürcistan, Fildişi Sahilleri, Malezya, Karadağ, Şili

  13- Cumhuriyetin ilanı ?

  • 29 Ekim 1923

  14- Genelgeler ?

  • Havza Genelgesi
  • Amasya Genelgesi

  15- Kongreler ?

  • Sivas kongresi
  • Erzurum kongresi
  • Balıkesir ve Alaşehir kongresi

  16- TBMM kaç yılında açılmıştır ve ilk meclis başkanı kimdir?

  • 23 Nisan 1920
  • Mustafa kemal Atatürk

  17- TBMM tanıyan ilk devlet ve ilk tanıyan Müslüman devleti kimdir?

  • Ermenistan
  • Afganistan

  18- M. K. Atatürk kaç defa Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

  • 4 kez üst üste Seçilmiştir

  19- 2. (İki) TBMM ne zaman açılmıştır ve Meclis başkanı kim olmuştur?

  • 11 Ağustos 1923
  • Ali Fethi Okyar

  20- Benelüx ülkelerini açıklayınız?

  • Belçika
  • Hollanda
  • Lüksemburg

  21- Saltanatın kaldırılması ?

  • 1 Kasım 1922

  22- İlk Cumhurbaşkanımız ve son 4 cumhurbaşkanımızı sayınız ?

  • Mustafa Kemal Atatürk

  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Abdullah Gül

  • Ahmet Nejdet sezer

  • Süleyman Demirel


  23- Kapalı ceza infaz kurumunu açıklayınız ?

  • İçten ve dıştan koruma ile görevli Personeli bulunan ve dışarıya temasa imkan vermeyen cezaevleridir.

  24- Açık ceza infaz kurumunu açıklayınız ?

  • Hükümlülerin çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetimi ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.

  25- Cezaevinde çalışan personelleri sayınız ?

  • İdare memuru
  • Ambar memuru
  • Başmemur
  • İnfaz ve koruma memuru
  • Cezaevi katibi
  • Cezaevi tabibi
  • Eczacı
  • Öğretmen
  • Kütüphaneci
  • Sayman
  • Veznedar
  • Tahsildar

  26- İdare memur ve ambar memurun görevleri ?

  *İdare memur: Müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden sonra gelen yönetici personeldir.
  *Ambar memuru: Ambara gelen malzemeyi teslim alır, giriş çıkış kayıtlarını tutar. Muhafaza ve kontrolünü sağlar.


  27- Denetimli serbestlik nedir? Açıklayınız.

  Yasa tarafından belirlenen deneme süresince, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuk kurumudur.

  • Kimler yararlanamaz;
  • Kasten adam öldürme
  • Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlar
  • Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar
  • Terör kapsamına giren suçlar

  28- Cezaevi disiplin kurulu kimlerden oluşur ?

  • Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psikolog, öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur.

  29- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını açıklayınız ?

  • Hükümlü tek kişilik odada barındırılır
  • Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır
  • Hükümlü hiçbir suretle kurum dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez
  • Kurumun uygun gördüğü hallerde ailesiyle 15 günde bir kez 15 dakikayı geçmemek kaydıyla telefonla görüşebilir veya 15 günlük aralıklarla günde 1 saati geçmemek şartıyla ziyaret edilebilirler

  30- Adli para cezasının infazını açıklayınız ?

  • 5 günden az 730 günden fazla olmamak kaydıyla hükümlü hesaplanan meblağı devlet hazinesine öder.
  • Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyeti halinde bu süre 5 yılı geçemez
  • Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır

  31- Cezaevi güvenlik tedbirlerini sayınız ?

  • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
  • Eşya ve kazanç müsaderesi
  • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
  • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
  • Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleri
  • Sınır dışı edilme
  • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

  32- kapitülasyon nedir ?

  • Bir devletin başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklardır.

  33- Şapka kanunu ne zaman çıkmıştır ? Açıklayınız..

  • 25 kasım 1925
  • 671 sayılı kanuna göre devlet memurlarının şapka takması mecburi hale gelmiştir.

  34- Atatürk'ün katıldığı savaşları sayınız ?

  • Trablusgarp savaşı
   1. Balkan savaşı
  • Kurtuluş savaşı
  • Çanakkale savaşı
  • Sakarya savaşı
  • Büyük taarruz

  35- Atatürk'ün kurtuluş savaşındaki silah arkadaşından 3 tanesini sayınız ?

  • İsmet İnönü
  • Celal Bayar
  • Kazım Karabekir

  36- Ceza hukukunun ilkelerini sayınız ?

  • insanilik ilkesi
  • Orantılılık ilkesi
  • Şahsilik ilkesi
  • Madde Kanunilik ilkesi
  • Biçimsel kanunilik ilkesi

  37- 2. Dünya savaşının kaç yılları arasında oldu ve sonuçlarını açıklayınız ?

  • 1939 - 45 yılları arasında oldu
  • Hindistan, Mısır, Pakistan ve Tunus bağımsızlıklarını kazandılar
  • Dünya barışını korumak amaçıyla birleşmiş milletler kuruldu
  • NATO kuruldu (4 nisan 1949)
  • Türkiye ile ABD ilişkileri gelişti

  38- Kanunsuz emir nedir? Açıklayınız..

  • Çalışmakta olan kişi üst'ünden almış olduğu emri kanuna aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı emri veren kişiye bildirir. Ancak emri veren kişi emrinde ısrar ederse ve bu emri yazılı olarak yenilerse emir getirilir fakat bu durumda emri yerine getiren kişi sorumlu değildir.

  39- Atatürk ilke ve inkılaplarını sayınız ve açıklayınız ?

  • Cumhuriyetçilik: yönetim biçimi
  • Milliyetçilik: mili bağımsızlık, milli benlik
  • Laiklik: din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  • Halkçılık: eşitlik
  • Devletçilik: devletin ekonomik kalkınmayı sağlaması
  • İnkılapçılık: devrim, yenilik

  40- Cezaevi personelinin yükümlülüğü ve yasak halleri nelerdir ?

  • Eşit işlem
  • Yasak tutum ve davranışlar
  • Sır saklamak

  41- İ.K.M Başmemurunun görevlerini sayınız ?

  • Gözetim servisinin üssüdür
  • İ.K.M çalışanlarını takip ve organize eder
  • İ.K.M nöbet cetvelini düzenler

  42- Koşullu salıverme (şartlı tahliye) açıklayınız ?

  • İyi halli hükümlünün cezalarının bir bölümünü ceza infaz kurumlarının dışında çekmelerini ve böylece belirli şartlara uymak kaydı ile özgürlüğüne daha erken kavuşma imkanı sağlar.

  43- Kadın cezaevlerinde çocuklarının durumları ?

  • 0-6 yaş grubu çocuklar hükümlü annelerinin yanında kalabilirler
  • 3 yaşını doldurmuş çocuklar hakim kararıyla çocuk yuva evlerine ve yetiştirme yurtlarına yerleştirilirler

  44- NATO'nun açılımı, amacı, kuruluş tarihi ve Türkiye'nin NATO'ya katıldığı tarih ?

  • Kuzey Atlantik anlaşması örgütü
  • Amacı: kuzey Atlantik bölgesinde barış ve güvenliği korumak istikrarı ve huzuru geliştirmektir
  • Kuruluş: 4 Nisan 1949
  • Türkiye'nin katıldığı: 1952

  45- İskandinavya ülkelerini sayınız ?

  • Danimarka
  • İsveç
  • Norveç
  • Finlandiya
  • İzlanda

  46- Atatürk'ün inkılaplarından önemli 5 yeniliği sayınız ?

  • harf inkilabı
  • Soyadının kabulü
  • Yazı ve harf devrimi
  • Hukuk devrimi
  • Laiklik devrimi
  • Türk tarih ve dil kurumlarının kurulması


  DİPNOT;

  • İlk kadın pilotumuz Sabiha gökçendir
  • Son Halife Abdülmecid'tir
  • Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu simgeler. Ortadaki güneş ise Türkiye cumhuriyetinin sembolüdür
  • Hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkanı adalet bakanıdır
  • Cumhurbaşkanın halk seçer, görev süresi 5+5, en çok 2 kez seçilebilir.
  • Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924
  • Soyadı kanunu 21 haziran 1934
  • Nobel edebiyat ödülünü 2006 yılında Orhan Pamuk almıştır
  • Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözü başkomutanlık meydan savaşında söylenmiştir
  • Ülkemizde çıkarılan en zengin madenler; demir, bakır, krom, bor, boksit, civa, tuz, linyit
  • Genel seçimler 4 yılda bir, yerel seçimler 5 yılda bir yapılır
  • 550 milletvekili seçeriz
  • Adalet bakanı Bekir Bozdağ
  • CTE genel müdürü Enis Yavuz Yıldırım
  • İ.K.M başmemuru ve İ.K.M düzenli olarak sayım ve nöbet görevini yerine getirirler
  • Cezaevi müdür ayrı zamanda işyurdunun da müdürüdür • 1-Dunyanin en derin gölü
  2-Abd rusya arasındaki boğazın adı
  3-Kaldirimlar siirinin sairi
  4-Amasya protokolune istanbul hukumetinden kim katildi.
  5-Erzurum sivas kongreleri arasindaki en onemli fark  • Debi nedir?

  • EPDK nedir?
   (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu )

  • İlk hicret nereye yapılmıştır ?
   ( habeşistan )

  • Tüzük Nedir ?
   ( Bakanlar Kurulu tarafından , Danıştay onayından geçirilerek hazırlanan , kanunların uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlerdir. )

  • Nizamülmülk Kimdir ?
   ( Büyük Selçuklu veziriazamı )

  • Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkilaplar ?

  • İmsak Nedir ?

  Komisyon Osmaniye , mülakatım 10 dk sürdü ancak herkesin bu kadar sürmedi. • @MKÜ geçmiş olsun hocam , Tarsus İKM için mi başvurdunuz ? • @aliveli Evet hocam, sonucum olumlu geldi. Güvenlik soruşturmasının bitmesini bekliyorum. • İstanbul komisyonu bu alımda yine aynı soruları sordu. Adamlar yeni mülakat soruları hazırlamaya eriniyor veya soru ve cevabın anlamı yok. • inkilapcilik ve sartli tahliyeyi sordular. Genelde Lozan sakarya meydan muharebesi ilkeler soduldu birde ilceler soruları vardi • Komisyon İzmir, sosyal devlet nedir dünyada en uzun nehrimiz türkiyede en uzun nehrimiz suriyede türkiyeye uzunluğu kaç km gibi soru soruldu başkalarına da denetimde serbestlik nedir ve tarihini • Hüküm nedir? Olmak yada olmak işte hepsi bu sözü hangi İngiliz edebiyatçısına aittir. Milli mücadeleye karşı olan basın organları hangileridir?


 

Baskent Kariyer