Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
  STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere en fazla 4 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2016-2017) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlardan oluşmaktadır. Giriş Sınavının yazılı aşaması 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacaktır.
  SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  Stajyer Hazine Kontrolörü sınavına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-35 veya 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türlerinden herhangi birinden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak
  d) ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
  e) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 veya daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilir),
  f) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
  g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
  h) Süresi içinde başvurmuş olmak.
  Giriş Sınavına, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek 80 aday katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.
  Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.
  BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
  Giriş Sınavı için başvurular, 25 Aralık 2017 tarihinden 10 Ocak 2018 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) https://hkksinavbasvuru.hazine.gov.tr/ adresi veya Müsteşarlık internet sayfasında İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Stajyer Hazine Kontrolörü” sınav ilanında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
  Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı binasında gerçekleştirilecektir.
  Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibariyle aşağıda belirtilmektedir.
  Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Kanununun soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
  Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro iktisat ve iktisadi Analiz), Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik ve Mali Konular
  Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
  İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı
  Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
  Sınavda adayların hukuki, iktisadi, mali konular ile güncel ekonomik olayları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.
  Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.
  Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) 12 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca aynı gün başvuru sahiplerine başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.
  Adaylar Yazılı Sınava, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Aday Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
  Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
  SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA
  Giriş Sınavını kazananların isimleri Müsteşarlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.
  Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
  BİLGİ TEMİNİ
  Sınavla ilgili her türlü bilgi Müsteşarlık internet sayfasında “İnsan Kaynakları” bölümünden ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Müsteşarlıktan temin edilebilir.
  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
  Adres : İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası Kat: 8 06510 Emek/ANKARA
  İnternet Adresi : http://www.hazine.gov.tr
  e- posta : [email protected]
  Telefon : (312) 204 73 41 - 204 73 43 • tek bir şey rica ediyorum, 2-3 gün önce de açıklansa (zaten büyük ihtimal 1 hafta önce Perşembe akşam açıklanır) liste girebilecek şekilde çalışırım diyenler girsin lütfen. Geçen sene SDK sınavına 20 kişi bile gelmemesi 60 yerine hiç hoş değildi. • Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansı kitabı ve AÖF notları (bende yok) yardımcı olur. Finansal Yönetimi yapan başarır bunu da. • http ://kisi.deu.edu.tr/yasemin.yeginboy/isletmefinansi.html
  vb. • Bu ilana ek olarak düzeltme ilanı gelir muhtemelen.2016 puanını da baz almışlar. • Beklediğim ilan 🙂 • Nedir ne iş yaparlar acaba, daha dün kültür bakanlığı stajyer kontrolörlük mülakatında tek tük yer kaldı diyip bahsetmiştik bugün ilan geldi ilginç tesadüf oldu benim için. Bu arada kurumu arayıp 2016 nın geçerli olmadığını haber vermek lazim. • yabancı dil varmış • Arkadaşlar dil şartı olduğu için 80’in altını görür mü puanı, Eximbank’ta olduğu gibi? Yoksa 80 üstü dediği için 80 puan altını listeye dahil etmezler mi? • @officialsecret taban 80. altı olmaz • @officialsecret 80 altını çağırmazlar taban 80 • (312) 204 73 41 nolu numarayı aradım açan hanıma da 2016 kpssnin geçerliliğinin 1 yıl olduğunu, 2017 kpssnin açıklanmasıyla artik geçerli olmadığını belirttim. O da not aldım başkan yardımcımıza ileteceğim, bilgi almak için tekrar arayın dedi.
  Yine sizler de ararsanız iyi olur arkadaşlar. • P35de sıralamalara göre puanlar düşük. Benim sıralama 78 puan 88. Yani liste p48 ağırlıklı olur diye tahmin ediyorum. • Alım istanbul için mi ankara mı göremedim ilanda sigorta alımı istanbuldu çünkü • @nameless kurul merkezi ankara ama istanbulda da grup başkanlığı varmış, 2013 sınav ilanında tanıtım var öyle yazmışlar. • DPB de p48 yazıyor RG de p35-p48 🙂 • İyi kötü ilanlar gelmeye başladı şükür. Bir ara bu yıl 2016 yılını aratacak gibi oldum da yılsonu bir açılma oldu gibi. Hayırlı olsun herkese. • 2013 yılında sınav ilanıyla yayınlanan tanıtım

  HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU

  1- GENEL BİLGİ
  1954 yılında kurulan Hazine Kontrolörleri Kurulunun, yapısı, çalışma esasları, görevleri ve yetkileri 4059 sayılı Kanunun 5/b maddesinde düzenlenmiştir.
  Hazine Kontrolörleri Kurulu; Kurul Başkanı, üç Başkan Yardımcısı, Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Stajyer Hazine Kontrolörlerinden oluşan ve doğrudan Hazine Müsteşarına bağlı olarak çalışan, Müsteşarlığın inceleme, denetim ve soruşturma birimidir.
  Hazine Kontrolörleri, görevleri ile ilgili olarak tüm kurum, kuruluş ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde bağımsız denetim, denetim, inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak, bu görevlerle ilgili gizli dahi olsa her türlü işlemi, bilgi ve belgeyi incelemek ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gereken işlemleri yapmak yetkisine sahiptir.
  2- KURUL VE HAZİNE KONTROLÖRLERİ’NİN GÖREVLERİ
  Hazine Kontrolörleri, Bakan veya Müsteşar Onayı ile Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir. Kurulun ve Hazine Kontrolörlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Hazine garantili kamu borçlanmaları ve özel borçlanmalar ile ilgili mevzuat çerçevesinde krediyi kullanan veya yatırımcı kuruluş nezdinde, mali bünye ve yeterlilik incelemelerini yapmak,

  2. Avrupa Birliği’nden Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) çerçevesinde sağlanan fonlarla finanse edilen projeler ile yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliğini ve etkinliğini Denetim Otoritesi olarak denetlemek,

  3. Dış finansmanı Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, krediyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerini ilgili anlaşmalar çerçevesinde incelemek ve uluslararası bağımsız denetçi sıfatıyla mali denetimlerini yapmak,

  4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı, Bakanlar Kurulu Kararları, Yüksek Planlama Kurulu Kararları ve benzeri kararlar gereğince KİT’ler ve diğer kamu kuruluşları nezdinde görev zararı ve destekleme primi tutarlarını tespit etmek ve Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,

  5. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat ve Teşkilat Kanunu ve diğer mevzuatla Müsteşarlığa verilen tüm görevler kapsamında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak,

  6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Makam onayı ile verilen ön inceleme görevini sonuçlandırmak,

  7. Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar gereği doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gereken hallerde, cezai takibatı gerektiren durumların tespitini içeren raporları ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına tevdi etmek,

  8. Müsteşarlığın görev ve yetki alanına giren konularda; mevzuat ve uygulama ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri de inceleyerek her türlü araştırma ve etütler yapmak, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak.

  3- MESLEĞE GİRİŞ VE SAĞLANAN İMKÂNLAR
  Mesleğe, 4059 sayılı Kanun ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği gereğince, Giriş Sınavını kazandıktan sonra, Müsteşarlık Onayı ile “Stajyer Hazine Kontrolörü” olarak atanmak suretiyle girilir.
  ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) sonucuna göre çağrılan adaylar arasında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlardan oluşan giriş sınavını kazanarak mesleğe girenler, üç yıllık bir yetişme döneminden sonra Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavında başarı gösterenler Resmi Gazetede yayımlanan Müşterek Kararname ile “Hazine Kontrolörü” olarak atanırlar.
  Hazine Kontrolörleri, yeterli yabancı dil puanını almak ve gerekli nitelikleri taşımak şartıyla yurt dışına yüksek lisans öğrenimine gönderilirler. Ayrıca, Hazine Kontrolörleri, mesleki bilgi ve ihtisaslarını artırmak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek konularda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bir yıl süreyle yabancı ülkelere gönderilebilirler.
  4- GÖREV YERLERİ
  Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun merkezi Ankara olup ayrıca İstanbul’da Grup Başkanlığı bulunmaktadır.
  5- ÖZLÜK HAKLARI VE MALİ DURUM
  Stajyer Hazine Kontrolörleri, girişten itibaren 3 yıllık bir yetişme dönemi sonunda "Yeterlik Sınavı”na tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavını kazanan Stajyer Hazine Kontrolörleri, müşterek kararname ile Hazine Kontrolörlüğüne atanır ve bir üst dereceye yükseltilirler.
  666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca yeni göreve başlayan bir Stajyer Hazine Kontrolörüne Ücret Tutarı ve Tazminat Tutarı kalemleri toplamı kadar ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı Eylül ayı itibariyle 9/1 derecesindeki bir Stajyer Hazine Kontrolörüne ödenen aylık maaş yaklaşık 2.950 TL’dir. Bu maaştan ayrı olarak ayrıca KPDS/YDS başarı puanına göre Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir. Merkez dışında yapılan denetimlerde ise Harcırah Kanunu uyarınca denetim elemanları için öngörülen en üst oran üzerinden geçici görev yolluğu ödenmektedir. • Anladıgım kadarıyla hazine kontrolör yardımcısı değilde stajyeri demişler.Ama stajyer ismi nasıl yer ettiyse kafama küçümsedim ilanı bi ara:) • ilan güncellenmiş sadece 2017 kpss olmuş. olması gereken olmuş yani.


Log in to reply