Soru Bankası

TEV YL VE DOKTORA BURSU • Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.
  2016-2017 öğretim yılında başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilebilecektir.

  2016-2017 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül
  2016-2017 Öğretim Yılı Y.Lisans Aylık Burs Ücreti: 800 TL
  2016-2017 Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Ücreti: 1.120 TL

  BAŞVURU KOŞULLARI
  T.C. Vatandaşı olmak,
  Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
  Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
  Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
  Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
  Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
  Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)
  Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
  Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,
  ADAY OLAMAYACAKLAR
  Vakıf üniversitesi öğrencileri,
  35 yaşından büyükler,
  Öğrenim süresi uzayanlar,
  Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
  Tezsiz öğrenim görenler,
  Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşını aşmış olanlar.

  BAŞVURU VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ
  Burslara başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür.
  Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.
  Ön elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV'e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.
  Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda "Eklenecek Belgeler" bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV'e iletmelidir. Bu tarihten sonra TEV'e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
  Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.
  EKLENECEK BELGELER
  TEV internet sayfasından temin edip tamamlayacakları "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:
  a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
  Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
  b) Doktora için: Lisans (doğrudan doktoraya başlayanlar) veya yüksek lisans (yüksek lisans sonrası doktora yapanlar) öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
  Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestir, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
  c)Tüm adaylar:
  İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  Özgeçmişlerini,
  Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge), Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
  "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devlet)
  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
  Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
  Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e- devlet), (4A, 4B, 4C)
  Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
  Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
  (Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)
  Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:
  Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Başvuru Formu'na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar TEV'e göndereceklerdir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.
  Adres:
  Türk Eğitim Vakfı
  Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
  Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
  34349/Gayrettepe/İSTANBUL

  ÖNEMLİ NOTLAR
  TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
  TEV Burs Başvuru Formunun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması
  durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
  Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" alınmasının sakıncası yoktur.
  Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
  TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtları olan e-posta adresine gönderilen e-posta'ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
  Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir.
  Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
  Online burs başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
  Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında arayabilirsiniz.

  BURSUN ÖDENMESİ
  Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir.

  VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
  Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. • ...........


 

Başkent Kariyer