Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI 2018 • Kalkınma Bakanlığından:
  KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
  Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 13 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

  Bölüm
  Adet
  1
  İKTİSAT
  4
  2
  İŞLETME
  2
  3
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  7

  TOPLAM
  13

  1. Sınava Katılma Şartları:
   Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
   b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,
   c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1983 ve daha sonra doğmuş olmak),
   ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.
   d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21,27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;
   İktisat
   alanı için KPSSP14 puan türünden
   75
   ve üzeri puan alan ilk
   80
   aday
   İşletme
   alanı için KPSSP24 puan türünden
   75
   ve üzeri puan alan ilk
   40
   aday
   Endüstri Mühendisliği
   alanı için KPSSP2 puan türünden
   75
   ve üzeri puan alan ilk
   140
   aday
   yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 12/02/2018 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
  2. İstenen Belgeler:
   Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
   a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,
   b) KPSS sonuç belgesinin ve YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,
   c) Kendi el yazısı ile hazırlanan özgeçmişini,
   ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını
   tarayarak sisteme yüklemeleri ve 22/01/2018 tarihinden itibaren 05/02/2018 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
   Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. Yazılı Sınav:
   Yazılı sınav 25/02/2018 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 19/02/2018 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
   Yazılı sınav test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.
   Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
  4. Sözlü Sınav:
   Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
   Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
  5. Değerlendirme ve Atama:
   Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
   Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
   Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
   Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
   Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
   Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 69 16 - 294 69 17 - 294 69 48
   Bakanlık Internet Sayfası : www.kalkinma.gov.tr
   Bakanlık Adresi : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ ANKARA


 • Bu ilanları yayımlamak için son haftanın beklenmesi ne kadar ilginç. Hepsi yıl sonuna yetiştirebilmek için paldır küldür ilanları yayımlıyor. Neyse aynı kişileri listelerde görmek kurumlar için problem yaratmıyorsa ne diyelim. • Güncel bir bilgi paylaşmak istiyorum, kalkınma bakanlığı şu an çalışanlara muvaffakat vermiyor. Giren arkadaşlar kurum değiştirme sürecinde sorun yaşayacaklarını bilmeliler. • alt metni • @burcuburcu daha nereye geçecekler diye sorarlar insana? • @antimülakat Merkez Bankası, kaymakamlık, hakimlik hiç birine muvaffakat verilmiyor. • @burcuburcu hocam iktisatçı biri kalkınmadan sonra nereye geçmek isteyebilir ki 😄 belki sayıştay ister ona girer ya da hakimlik. • @burcuburcu aslinda bu muvafakat vermeme işini tüm kurumlar yapsa en azindan zorlaştirsa, kurumdan kuruma geçip duran ciddiyetsiz insanların önü biraz da olsa kesilmiş olur hocam . Iyi yapıyor o halde kalkinma. Ne istedigini bil ona gore gir sinava değil mi malesef böyle degil ulkemizde herkes her kuruma basvuruyor • @shady1 Aslında şartlara bakılsa olur hocam mesela buradan bir diğer merkez uzmanlığa geçiş için hak veririm ancak Merkez Bankası ile ciddi maaş farkı var o yüzden kısmen size katıldım. • @burcuburcu hocam valla bir şekilde anılır o muvafakat sonuçta özlük hakkında iyileştirme olacak bir işlem. Buna engel olunması çok yersiz. • Uluslararası ilişkilerde olsaydı ne güzel olurdu. • @burcuburcu

  Tüm uzmanların maaşları eşitlenmedi mi ? MB ile nasıl maaş farkı oluyor acaba ? MB araştırma görevlisini mi kastettiniz yoksa MB uzmanını mı • @sayıştay merkez bankası bahsettiğiniz maaş eşitlemesinin kapsamında değil. • @hgrotius Bilmiyordum ilk defa sizden duyuyorum şuan.

  MB uzmanlarının , merkez uzmanlarıyla yaptıkları iş tanımı , görevleri arasında ne gibi farklılıklar var da eşit işe eşit ücret kapsamına dahil edilmediler acaba ?

  İnternette arattırdığımda ne maaş robotlarında ne de başka yerlerde herhangi bir bilgi de yazmıyor. • @sayıştay hocam vakit darlığından araştırmadım ama" Banka özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket olarak kurulduğundan ve çalışanları 657 Sayılı Kanun’a tabi bulunmadığından havuz personelinin Bankaya atanması mümkün bulunmamaktadır." • @sayıştay Merkez Bankası bildiğiniz üzere bağımsız statü sahibi ve personeli tamamıyla farklı bir statüye sahip, maaşları oldukça iyi. • Arkadaslar iktisat sınav konuları yazmıyor mu ben mi göremiyorum? 🙂 • ........ • @kelaynak yeni mi başlamış arkadaşınız acaba? • .........


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur