Soru Bankasi

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı sınavı • @paretowilfredo yine erkenden haber verdi 🙂 buyrun 20 kişi 10 katı çağıracak c seviye yds

  GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

  1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde görevlendirilmek üzere; Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Her bölüm için KPSS puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

  Sıra No

  Bölüm

  Birim

  Kontenjan Sayısı

  KPSS Puan Türü

  1

  Hukuk

  Gümrük Birimleri

  3

  KPSSP4

  2

  İktisat

  Gümrük Birimleri

  4

  KPSSP14

  3

  İstatistik

  Gümrük Birimleri

  1

  KPSSP12

  4

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Gümrük Birimleri

  1

  KPSSP18

  5

  Hukuk

  Ticaret Birimleri

  3

  KPSSP4

  6

  İktisat

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP14

  7

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP29

  8

  İstatistik

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP12

  9

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP18

  10

  Bilgisayar Mühendisi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP3

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP3

  12

  Bilgisayar Mühendisi

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

  2

  KPSSP3

  TOPLAM

  20

  2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

  b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında taratarak müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

  c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

  ç) Son başvuru tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

  d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

  e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

  3 - Sınav konuları:

  Yazılı Sınav Konuları:

  a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bilgisayar Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi)

  b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

  Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.

  Sözlü Sınav Konuları:

  Sözlü sınav, adayların;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

  4 - Değerlendirme yöntemi:

  Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

  5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

  Sınav başvuruları 12.03.2018-23.03.2018 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) gerçekleştirilecek olup, adaylar gümrük, ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

  6 - Sınav giriş belgeleri:

  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 16.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

  7 - Sınav tarihi ve yeri:

  Yazılı sınav 21.04.2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

  8 - Diğer Hususlar:

  Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. • Hayırlı olsun c seviye dil istiyor, puanı yeten arkadaşlar forumda mevcuttur diye düşünüyorum. • İlan şaka gibi ya kadrolara bak 1 kişi 2 kişi 😫 • Sınava girmeye hak kazananlar sınavdan kaç gün önce açıklanır. • Bu gümrük niye işletmeci almiyor, bizi beğenmiyolar mi yani ?😃 • 1 kişi 2 kişi... Eğitim politikalarının çöküşü...

  Umarım çoğu üniversite kapatılır da gençlerin 4 senesi boşa gitmemiş olur. Entelektüel işsizlik başka bir şey değil. • Bölümleri ticaret ve gümrük diye ayırmışlar. Bunların yalnız birine mi başvuruluyor ?


 • Sayıştay Denetçileri

  Şimdi mülakata kaç kişi çağrılacak acaba? 3 katı mı yoksa 4 katı mı?

  https:// www. memurlar. net /haber/395299/gumruk-ten-personel-alim-hazirligi.html • @islimbot yönetmelikte 3 yazıyormuş 3 çağırılır • dil puanıyla girilebilecek bana göre en iyi yerlerden biri gireceklere şimdiden başarılar • arkadaşlar gümrük birimi ile ticaret birimi arasında net olarak nasıl bir ayrım vardır sizce ? • Sayı az geldi. Bölüm bazında 1-2 kişi. Kısa sürede büyük kadroları doldurmanın sıkıntısını yaşıyor GTB. Tek avantaji çalışılan birime göre yurtdışı eğitim, seminer, kongre vs. gibi imkanının olması. • İstatistik var iktisat var neden ekonometri yok abi... • @hussle hocam istatistik olayı, ithalat ihracat ve dış ticaret verileri açısından önemli. Her ay düzenli olarak bu rakamlar tuik ile birlikte istatistiklestiriliyor. İktisat malum uluslararası ilişkiler ve türkiye ekonomisi bağlamında uluslararası ticaret ile bağlantılı. Bu noktada ekonometri alınması noktasında bir çözüm üretemedim.hocam. • @antimülakat
  aslında ekonometri derslerinin
  %40 ı istatistik %30 matematik %30 iktisat ama gerek görülmemişse yapacak bır sey yok tabı. • @hussle hocam zaten atama sayıları çok komik rakamlar. Atama yapmak için yapılıyor çoğu a kadro ataması. İhtiyaç olduğuna bile emin değilim. O yüzden de uzun süre bekletilen mülakat süreçleri yaşıyoruz. • Arkadaşlar gümrük/ticaret ayrımı nasıl oluyor ? Adayın hangisine atanacağı sonradan mı belli oluyor ??


 • Sayıştay Denetçileri

  @isildur gümrük ve ticaret için ayrı kontenjanlar belirlenmiş. Onlardan birini tercih edip başvuru yapacaz. İlgi alanınız neredeyse o kısma başvurmanızı tavsiye ederim. Mesela iktisattan hem gümrük hem de ticarette kontenjan var. Ama her ikisini tercih eden iktisatçı da aynı sınavı çözecek ama başvurduğu kontenjana göre sıralanacak. Anladığım bu şekilde • Arkadaşlar gümrük uzmanlığında iki durum var: İç ticaret ile ilgili mevzuat gereği düzenlemeler ticaret uzmanlarinca, dış ticaret ile ilgili mevzuatsal düzenlemeler gümrük uzmanlarinca yapılır. Bunun için iki farklı kadro var, bunlardan hangisi daha değerli derseniz elbette gümrük uzmanlığı. Ticaret bölümünün ne olacağı muaamma, gümrükten ayrılması bile konuşuluyor.


 • Banned

  @antimülakat siz Gümrük Ticaret Bakanlığında mı çalışıyorsunuz?


Log in to reply
 

Baskent Kariyer