Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

2017 Teog Puan Hesaplama • TEOG konusunda akıllardaki en önemli soru işareti TEOG yerleştirme puanın nasıl hesapladığı yönünde idi, bizde Tercihini Yap! ailesi olarak eğitim alanında her konuda olduğu gibi bu konuda da sizlere yardımcı olmaya karar verdik. Puanlarını yazan veya yıl sonunda gelebilecek puanlarını tahmin eden öğrencileriçin TEOG puan hesaplaması yapacağız.

  ÖRNEK: 1. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları

  Tükçe:90
  Matematik:80
  Fen ve Teknoloji:90
  Sosyal Bilgiler :85
  İngilizce:70
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 95

  İkinci dönemde yine ilk dönemde olduğu gibi 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. İkinci dönem merkezi ortak sınav notları da aşağıdaki gibi olsun:

  2. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları

  Tükçe :100
  Matematik:70
  Fen ve Teknoloji:80
  Sosyal Bilgiler:90
  İngilizce:85
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :90

  Her iki dönem içinde ayrı ayrı Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar hesaplanırken:

  Tükçe :4
  Matematik:4
  Fen ve Teknoloji:4
  Sosyal Bilgiler:2
  İngilizce:2
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:2

  Ağırlık katsayıları ile çarpılıp 700 üzerinden AĞIRLIKLANDIRILMIŞ TEOG puanı elde edilecektir.

  Örneğe göre hesaplarsak:

  1. Dönem Teog Ortak Sınav Puanı=(((904+804+904+852+702+952)/18)/100)*700 = 598,8888
  2. Dönem Teog Ortak Sınav Puanı=(((1004+704+804+902+852+902)/18)/100)*700 = 595

  Bu iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak Ağırlıklandırılmış TEOG ortak sınav puanı elde edilecektir.

  Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı =(1. Dönem TEOG OSP +2. Dönem TEOG OSP)/2= 596.9444

  TEOG YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

  700 üzerinden hesaplanan ortak sınav puanın üzerine 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek Yerleştirme puanı elde edilir.

  1. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 80,94
  2. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 82,66
  3. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 93,20

  Yerleştirme Puanı = ( 596,9444 +80,94 +82,66 +93,20 )/2 = 426.8722

  Bu hesaplamadan hareketle bir öğrenciye ait TEOG yerleştirme puanı hesaplanırken, sınav sisteminde uygulanan 12 sınavın çok ciddi etkisi olduğunu görmekteyiz. Örneğimize göre, öğrencinin almış olduğu 426,8722 puan içerisinde 298,4722 puanlık kısmı Ağırlıklandırılmış TEOG puanından gelmektedir ve yaklaşık %70’ine tekabül etmektedir.

  Biz Tercihini Yap! ailesi olarak, velilerin bu hesaplamalardan hareketle, öğrencileri TEOG sınavları öncesi düzenli çalışmaya sevk etmelerini ve sınav dönemlerinde heyecana sevk etmeyecek düzeyde, sınavın önemi üzerinde durmalarını tavsiye ediyoruz. • TEOG PUANI HESAPLAMA ÖRNEK 2

  1.DONEM TEOG MERKEZİ ORTAK SINAV NOTLARI
  Türkçe:70
  Matematik:60
  Fen ve Teknoloji:55
  Sosyal Bilgiler:60
  İngilizce:40
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:90

  2.DÖNEM TEOG MERKEZİ ORTAK SINAV NOTLARI
  Türkçe:55
  Matematik:50
  Fen ve Teknoloji:45
  Sosyal Bilgiler:70
  İngilizce:50
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:95

  YIL SONU BAŞARI PUANLARI
  Altıncı Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:88,52
  Yedinci Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:93,48
  Sekizinci Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:96,50

  1. Dönem TEOG Ortak Sınav Puanı: (((70x4 + 60x4 + 55x4 + 60x2 + 40x2 + 90x2)/18)/100)x700) = 435,5555

  2. Dönem TEOG Ortak Sınav Puanı: (((55x4 + 50x4 + 45x4 + 70x2 + 50x2 + 95x2)/18)/100)x700) = 400,5555

  Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı : (435,5555+400,5555) / 2 = 418,0555

  YERLEŞME PUANI = ( 418,0555+88,52+93,48+96,50 ) / 2 = 348,2777

  Görüleceği üzere, TEOG sınavlarından yüksek alamayan bir öğrenci okul yıl sonu notları çok yüksek olsa bile Yerleştirme Puanında vasatın üzerine çıkamamaktadır. • TEOG PUANI HESAPLAMA ÖRNEK 3

  1.DONEM TEOG MERKEZİ ORTAK SINAV NOTLARI
  Türkçe:90
  Matematik:85
  Fen ve Teknoloji:80
  Sosyal Bilgiler:90
  İngilizce:80
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:90

  2.DÖNEM TEOG MERKEZİ ORTAK SINAV NOTLARI
  Türkçe:85
  Matematik:85
  Fen ve Teknoloji:95
  Sosyal Bilgiler:90
  İngilizce:75
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:100

  YIL SONU BAŞARI PUANLARI
  Altıncı Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:76,36
  Yedinci Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:80,64
  Sekizinci Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı:82,50

  1. Dönem TEOG Ortak Sınav Puanı: (((90x4 + 85x4 + 80x4 + 90x2 + 80x2 + 90x2)/18)/100)x700) = 598,8888

  2. Dönem TEOG Ortak Sınav Puanı: (((85x4 + 85x4 + 95x4 + 90x2 + 75x2 + 100x2)/18)/100)x700) = 618,3333

  Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı : (598,8888+618,3333) / 2 = 608,6106

  YERLEŞME PUANI = ( 608,6106+76,36+80,64+82,50 ) / 2 = 424,0553

  Görüleceği üzere, TEOG sınavlarından yüksek alan bir öğrenci okul yıl sonu notları düşük olsa dahi Yerleştirme Puanında yüksek bir puan alabilmektedir. • Teog Taban puanları, Ortaöğretim okulları taban puanları, Anadolu Liseleri Taban Puanları, Fen Liseleri Taban Puanlarını da ilerleyen zamanda bu başlık altında irdeleyelim. • TEOG SORU VE CEVPLARI YAYIMLANDI.

  Teog Soru ve Cevapları MEB'in EBA sistemi üzerinden açıklandı. Veliler bu sayede çocuklarının her ders için sınavlarda yapmış olukları doğru sayılarını önceden öğrenebilecekler. Aynı şekilde sınava katılan öğrencilerde soru ve cevaplar sayesinde alacakları puanı hesaplayabilecek.

  Soru ve Cevaplar için aşağıda yer alan linki tıklayabilirsiniz.
  http://www.eba.gov.tr/ortaksinav