Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

2019 TYT Tarih Konuları • Tarih Bilimine Giriş

  İslam Öncesi Türk Tarihi

  İlk Çağ Medeniyetleri ve Ortaya Çıkışı

  İslam ve İslam Devletleri Tarihi

  Türk-İslam Devletleri Tarihi

  Türkiye Tarihi (11-13.yüzyıllar)

  Osmanlı Devleti Kuruluş (Beylikten Devlete)

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

  Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

  Avrupa Tarihi ( Yakınçağ, Yeniçağ)

  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

  Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Devleti

  Yirminci Yüzyıl Osmanlı Devleti

  1. Dünya Savaşı

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık

  Mondros

  Cepheler

  Cemiyetler

  Sevr ve Lozan Anlaşmaları

  Cumhuriyetin İlanı

  Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri ve İnkılaplar

  Türk Dış Politikası