Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

2019 AYT Tarih Konuları • İlk Çağ Medeniyetleri

  Tarih Bilimine Giriş

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  İslam Tarihi

  Türk Tarihi (Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu…)

  Türk İslam Tarihi

  Beylikten Devlete Osmanlı

  Dünya İmparatorluğu Osmanlı Devleti

  Orta Çağ Avrupası

  Yeni ve Yakın Çağ Avrupa'sı

  En Uzun Yüzyıl

  XVII. Ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Devleti

  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

  XIX. Yüzyıl Islahatları

  XX. Yüzyıl Osmanlı Devleti

  Birinci Dünya Savaşı

  İnkılap Tarihi (Atatürk İlkeleri, İnkılaplar, Milli Mücadele vs.)

  Cumhuriyet Dönemi Dış Politikaları

  İkinci Dünya Savaşı

  Soğuk Savaş Dönemi

  Küreselleşen Dünya

  Türklerin Devlet, Toplum ve Yaşam Biçimleri (Devlet Teşkilatı, Hukuk, Toplum Yapısı, Ekonomi, Eğitim, Sanat)