Soru Bankası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Alım İlanı • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu dereceden toplam 10 adet kadro için alınacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarının lisans türü ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

  Sıra No Bölüm Adet
  1 Hukuk Fakültesi mezunu 1
  2 Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu 2
  3 Çevre Mühendisliği bölümü mezunu 1
  4 Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu 1
  5 Psikoloji bölümü mezunu 1
  6 Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 1
  7 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu 1
  8 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu 2
  TOPLAM 10
  1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

  (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

  a) Fakültelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji bölümlerinden, yine fakültelerin Metalurji ve Malzeme, Elektronik Haberleşme, Elektrik Elektronik, Elektrik, Çevre, Endüstri Mühendisliği bölümleri ve Hukuk Fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş olmak,

  b) (1) Hukuk fakültelerinden mezun olan adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 74 ve KPSSP 86 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

  (2) Fakültelerin Endüstri, Çevre, Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 5 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

  (3) Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 46 ve KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

  (4) Fakültelerin Psikoloji Bölümünden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 8 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

  (5) Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 64 ve KPSSP 82 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

  d) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

  e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

  (2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına ve müracaat edilen lisans türüne göre ayrı ayrı listeler halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan;

  1. Hukuk Fakültesi mezunları için ilk 5 aday,

  2. Psikoloji Bölümü mezunları için ilk 5 aday,

  3. Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunları için ilk 5 aday,

  4. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

  5. Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 10 aday,

  6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

  7. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için ilk 5 aday,

  8. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları için ilk 10 aday

  giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

  2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

  (1) Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Ayrıntılı özgeçmiş (CV)

  b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,

  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

  d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

  (2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

  3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

  Adayların ayrıntılı özgeçmiş ve istenilen diğer belgeler ile birlikte en geç 27/01/2017 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No: 1 Pursaklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi lisans türüne müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.

  4 – GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

  Sınav 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

  Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No: 1 Pursaklar/ANKARA’dır.

  5 – GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

  (1) Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7460 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu bölüm itibariyle ilgili konular, yabancı dil bilgisi ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

  (2) Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı sayılanlar içinde lisans türü kontenjan sayısınca en yüksek nota sahip olanlar sınavı kazanmış sayılır.

  6 – GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

  Giriş sınavını kazananlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. • Guzel bir alim ama sayi cok az bakalim. • Hukukcularda puan kaca duser acaba ? • Çalışma ekonomisini görünce bi an heyecan yapıyorum. Sonra... 40. sırada olduğum aklıma geliyor.. uzaklara bakıp dalıyorum... • Boyle bir kisilik ilanlarla ne olacak nasil olacak gercekten .. • Bende 38.yim çekoda.Başvurup şansımı denicem • 2016 p46'si olan dostlar bir siralama puan paylasimi yapabilirler mi? Bir tablo cikar karsimiza. • @bazarov @kralex çalışma ekonomisi branş sıralaması mı yoksa genel mi? • 2016 P46 87,46 puanla genel sıralama 470
  Çeko için sıralama 38 • 2016 p46 91.23 sıralama 133 branş sıralamam 13 @paretowilfredo kritik mi gelir mi ? P115 de branş sıralamam 22 • Kritik gorunuyor kardesim ondekiler baska yere gitmeli basvurdugu. Bakalim.. • P 46 puanıyla gelebilir. • @paretowilfredo hocam sizinde çekoydu sanırım sıralamanız kaç • Kiyas yapamiyorum kardesim ondan sordum zaten 2015 90 puan ile 12. Yim cogu kisinin ya gittigini ya da mukerrer olma ihtimalini dusunuyorum onumdeki. size kiyasla 25-30 bandinda sayilirim herhalde. Kritik durumdayiz 10 kisi oldugundan oturu • Hakkımızda hayırlısı kardeşim yine aklımızda soru işaretleri ile bekleyeceğiz :) • Sınav konularında yabancı dil bilgisi de yazıyor ben buradan 1-0 geride kaldım • Özelleştirme uzman yardımcılığı için 85.7 ile branş sıralamam 15 di 4. Kişinin puanı 86.98 ile kapatmıştı. Buradan bir kıyas çıkabilir @paretowilfredo • P115 Branş Sıralaması:34 Daha bunun 2015'i var. Daha p46'sı var. • Csgb uzman yardımcılığının mülakat sıralaması açıklansa az çok belli olur. Benim 2015 sıralama branş bazında 10 ama yetmeyecek belli ki • Basvurular bugun basladi dostlar. Bir hatirlatma evrak çşgb'ye değil çasgem'e gonderilecek.


 

Başkent Kariyer