SAYIŞTAY 45 DENETÇİ YRD. İLANI 28 ARALIK 2018 • 1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45
  (kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve
  mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
  Eleme sınavının Tarih ve Süresi
  a) 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara,da yapılacaktır.
  b) Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır.
  Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
  Sınava girecek kişilerde;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri
  taşımak,
  b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
  doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular)
  c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya
  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az
  dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
  ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
  bir durumu olmamak,
  Şartları aranır.
  2- Sınava başvurular:
  a) 08-15 Ocak 2019 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 23 Ocak 2019 tarihidir.
  b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya
  bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden)
  alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.
  ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında
  alacaklardır.
  c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim
  bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.
  ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise
  başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
  adresinden) T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden
  yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
  3- Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen
  yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.
  I. Oturum: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45
  II. Oturum: 28 Nisan 2019 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45
  Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup
  (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon,
  adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından
  Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru
  formunda belirteceklerdir.
  4- Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta
  içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday
  şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini
  ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

  Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca
  sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin
  https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik
  Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
  5- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın
  (http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler,
  adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin
  internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.
  Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri
  gerekmektedir.
  6- Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler.
  Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların;
  tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı
  özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45
  Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri
  gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar
  Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.
  7- Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları
  sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. 10970/2-2 • Bu başlık mevcut, kilitliyorumBaskent Kariyer