Soru Bankasi

21 Nisan 2019 vakıf katılım müfettiş sınavı • MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (TEFTİŞ2019)
  Vakif Katilim / İstanbul
  Yayın Tarihi: 11.3.2019
  Aranan Kişi Sayısı: 6

  Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’deistihdam edilmek üzere "MüfettişYrd." ve "Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yrd."

  unvanlarında sınav ile personel alımıyapılacaktır.

  Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşullarıhakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  SINAVINA KATILIM GENEL KOŞULLARI

  · Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  · Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, en az 1 yıl tecilliolmak veya muaf olmak veya bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönemtarihi kesinleşmiş olmak.

  · Kamu haklarından yoksun olmamak.

  · Müfettiş Yardımcısı olarak istihdam edilecek olanların,Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisans bölümleri arasından;Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Bankacılık,Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğerbölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden ya da Mühendislik Fakültelerinin;Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem veKontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, EndüstriMühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliğive Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgiliLisans bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Fakültelerinilgili bölümlerinin dışında kalan bölümlerinden mezun olup, yine bu paragraftabelirtilen Lisans programlarında Yüksek Lisans derecesi almış olmak veyahutbunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdekidenklerinden mezun olmak,

  · İlk defa işe alınacak personel için; bayanlarda 28, erkeklerde30 yaşını doldurmamış olmak.

  · İyi hal sahibi olmak (taksirli suçlar hariç olmak üzere hapiscezası gerektiren bir fiilden veya affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahirüşvet, hırsızlık, zimmet dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma,hileli iflas gibi şeref ve haysiyet kırıcı, yüz kızartıcı bir fiil ile mahkumolmamak).

  · Resmi ya da özel bir kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğüaltında bulunmamak.

  · Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz.

  · Tutum ve davranışları ile Müfettişliğe engeli olmamak.

  · Seyahat engeli bulunmamak.

  · Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ilehükümlü olmamak.

  · Banka tarafından daha önce açılan yazılı giriş sınavlarına birdefadan fazla girmemiş olmak.

  · Banka’nın daha önce açtığı sınavların mülakatlarında (sözlü)başarısız sayılmamak.

  · Aday hakkında yapılan gerekli inceleme ve araştırma sonucuolumlu olmak.*

  · Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculukşartlarına elverişli olmak.*

  ( * ) Sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusudur.

  Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” (60 Soru) ve “YabancıDil” (60 Soru) bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan Bilgisi” (120 Soru) bölümündenoluşacak ve toplamda 240 test sorusu yer alacaktır.

  Genel Yetenek-Genel Kültür Testi (Tüm Adaylar):

  Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisive Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

  Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası,Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

  Yabancı Dil Testi (Tüm Adaylar):

  Başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde YDS’den 75 puanveya TOEFL-IBT’den 90 puan üzeri alan adaylar İngilizce Sınav Sorularından muaftutulacaktır.

  Alan Bilgisi Testi (Müfettiş Yardımcılığı-İdari):

  Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, KıymetliEvrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk VergiSistemi, İş Hukuku

  Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makroİktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi

  Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

  Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe,Finansal Tablolar ve Analizi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim

  Bankacılık ve Finans; Para-Para Politikası-MerkezBankacılığı, Finansal Matematik, İstatistik

  Alan Bilgisi Testi (Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcılığı):

  Bilgi Sistemleri 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği,Network, Ağ Teknolojileri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlamave Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri veUygulamaları

  Bilgi Sistemleri 2: Donanım, Yazılım, BilgiSistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı YönetimSistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

  • Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olupolmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarakdeğerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespitedilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, görevebaşlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

  Giriş sınavı yazılı aşaması; 21.04.2019 Pazar günüİstanbul’ da gerçekleştirilecektir.

  Başvuru yapan adaylar arasından sınava katılımı uygun bulunanlariçin bilgilendirme yapılacaktır.

  Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlışcevaplar dikkate alınmayacaktır.

  Banka’nın, yazılı sınav konuları,soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  Yazılı sınav sonucunda başarı sıralamasına göre adaylarabilgilendirme yapılacaktır.

  Adaylar [email protected] aracılığıylasınav süreci hakkında bilgi alabilir, yazılı sınav sorularına itirazlarını,sınavın yapıldığı tarihi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde aynı e-mailadresine başvuru yapabilirler. • @işsizbankaci25 ilanın linkini atabilir misiniz

 • 6
  Bayâ çokmuş. • Bayanlarda 28 erkeklerde 30 yas kriteri ne oluyor 😃 ilk defa bir bankanin cinsiyete gore yas ayrimina girdigini görüyorum • Vakifbankda ki gibi bunda da ingilizce olmasada alandan iyi yapanlari uzman kadrolarina cagirma soz konusu olur mu • @xxx bunu bende merak ediyorum çünkü ona göre başvuru yapıcam • @bcbc3434 umut kirmak gibi olmasın ama uzman yardımcılığı mülakatları suan hala yapılıyor vakıf katılımda ilk uzman yardımcılığı icin sınav açtı sonra müfettişlik. Bu arada uzmanliktada İngilizce soruldu. Soran olabilir onuda soyliyim uzmanlık sınavı icin kariyer,com dan cv oluşturanları davet ettiler • Sınav daveti alan oldu mu arkadaşlar? • Vakıf Katılım'ın sevgili i.k. yöneticileri.
  İnşallah bu yazdığımı okursunuz. Siz bu süreci yönetemiyorsunuz. Bankanın ilk alımından bu yana bütün işe alım süreçleriniz tam anlamıyla fiyasko. İlanınızda sınav davetinin ne zaman geleceğini,sınava gireceklerin ne zaman belli olacağını yazmak bu kadar mı zor? Sınavdan 1 gün önce mi haber vereceksiniz? Sınavınız ayrı hikaye,mülakatlarınız ayrı hikaye... Şaşırtın bizi artık. • harbiden ne zaman aciklicaklar hergun bakmaktan canimiz cikti • Milyar dolarları yöneten bir bankanın bu paranın yönetiminin kontrolünü yapacak kişileri işe almakta bu kadar acemice davranması kabullenir gibi değil. • @antimülakat Süreçleri öyle kötü işliyor ki insan girdiği sınavların gördüğü ilanların gerçek olmadığını aslında rüya olduğunu düşünmeye başlıyor. • Kuruma mail attım 1 hafta önce geri dönüş yapmadılar. 2018’de de girmiştim sınava, sınavın sonucunu bile açıklamadılar adamlar. Mülakata girenleri 1 yıl bekletmişlerdi, daha sonra iptal oldu diye hatırlıyorum. • Vakıf katılım davet mektubunu yolladı • bana da davet yollamışlar. 50 lira sınav ücreti istiyorlar 😄 😄 • Arkadaşlar kaç kişi alacaklar ben mühendis olarak başvurdum • 6 kişi alacaklar diye yazıyor internet sitesinde 🙂 müfettişlik sınavı başarısız olursa vakıfbank gibi uzman yardımcısı için teklif yaparlar mı acaba bilen var mı bu süreci • Sınav davetini neye göre gönderdiler, başvuran herkese gönderilmiş olabilir mi? Alım az sınava girecek kişi sayısı çok olması halinde emeklere yazık insanlar birsürü masraf yapıyor. • @i̇mmh çağırılmayan biri yazarsa öğrenecez bunu hocam 😄Baskent Kariyer Aksoyuzem