Soru Bankası

2017 YGS TARİH KONULARI VE SORU DAĞILIMI • YGS 2017 Konuları ve Soru Dağılımı Tarih bölümü için aşağıdaki gibi oluşmaktadır. Tarih bölümü 40 sorudan oluşan sosyal bilgiler testinin 15 sorusunu oluşturmaktadır ve tarih bilgisine dayanmaktadır. Konu başlıkları farklı kaynaklarda farklı biçimde geçebilir fakat birçok kaynağı inceleyerek çıkardığımız liste temelde aşağıdaki gibidir. 2017 YGS müfredat değişikliği sebebiyle bazı belirsizliklere gebe olsa da konu başlıkları ve daha önceki yıllardaki soru dağılımları size ışık tutacaktır.

  2017 YGS TARİH KONULARI

  • Tarih Bilimine Giriş
  • İlk Çağ Medeniyetleri ve Ortaya Çıkışı
  • İslam Öncesi Türk Tarihi
  • İslam Devletleri ve Tarihi
  • Türk İslam Devletleri ve Tarihi
  • Selçuklu Devleti
  • Osmanlı Devleti Kuruluş ( Beylikten Devlete)
  • Osmanlı Yükselme
  • Osmanlı Duraklama
  • Osmanlı Gerileme
  • Osmanlı Dağılma
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • Avrupa Tarihi ( Yeniçağ, Yakınçağ)
   1. Yüzyıl Osmanlı Devleti
   1. Yüzyıl Osmanlı Devleti
   1. Dünya Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık
  • Mondros
  • Cemiyetler
  • Cepheler
  • Sevr ve Lozan Anlaşmaları
  • Cumhuriyetin İlanı
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplar
  • Türkiye Dış Politikası

 

Başkent Kariyer