Soru Bankası

2017 YGS COĞRAFYA KONULARI VE SORU DAĞILIMI • YGS 2017 Konuları ve Soru Dağılımı Coğrafya bölümü için aşağıdaki gibi oluşmaktadır. Coğrafya bölümü 40 sorudan oluşan sosyal bilgiler testinin 13 sorusunu oluşturmaktadır ve coğrafya bilgisine dayanmaktadır. Konu başlıkları farklı kaynaklarda farklı biçimde geçebilir fakat birçok kaynağı inceleyerek çıkardığımız liste temelde aşağıdaki gibidir. 2017 YGS müfredat değişikliği sebebiyle bazı belirsizliklere gebe olsa da konu başlıkları ve daha önceki yıllardaki soru dağılımları size ışık tutacaktır.

  2017 YGS COĞRAFYA KONULARI

  • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
  • Harita Bilgisi
  • Coğrafi Konum
  • Yer Hareketleri ve Yerin Şekillenmesi
  • İç ve Dış Kuvvetler
  • İklim Bilgisi
  • Doğadaki canlılar ve doğal ortamları ( Su- Toprak- Bitki)
  • Nüfus ( Beşeri Yapı, Göç, Ekonomi, Nüfus Dağılımı ve Gelişimi)
  • Türkiye’nin Coğrafi Yapısı ( Yer Şekilleri, İklimi…)
  • Türkiye ve Nüfus ( Beşeri Yapı, Göç, Ekonomi, Nüfus Dağılımı ve Gelişimi)
  • Bölge
  • Coğrafi Keşifler
  • Doğa ve İnsan
  • Doğal Afetler

 

Başkent Kariyer