Soru Bankasi

ANALİZ: KLASİK Kurum Sınavları'na Nasıl Çalışmalıyım? • Bildiğiniz gibi A Grubu mesleklere girebilmek için adayların KPSS sonrasında kurum sınavlarına katılmaları ve bunlar neticesinde sözlü mülakatlara hak kazanarak mülakat ile mesleğe girmeyi hak etmeleri gerekmektedir. Bu yazımızda hangi kurumların sınavlarını Klasik usulde gerçekleştireceğini ve bu sınavların konularını ayrıca bu sınavlara nasıl hazırlanmak gerektiğini inceleyeceğiz.

  Hangi kurumlar Giriş Sınavı'nı Klasik usulde gerçekleştirmektedir?

  Üst Kurullar;

  Kamu İhale Kurumu
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  Sermaye Piyasası Kurumu
  Rekabet Kurumu
  Bilgi Teknolojileri Kurumu
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

  Bu kurumlarının tamamı Uzman Yardımcısı olarak istihdam etmektedir. -Ek olarak BDDK Murakıp Yardımcılığı Unvanı vardır.-

  **Kalan iki üst kurul giriş sınavını sadece Sözlü olarak yapmaktadır.

  Teftiş Kurulları;

  Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı
  İş Müfettiş Yardımcılığı
  Gümrük Müfettiş Yardımcılığı

  Diğer Bakanlık Müfettişlikleri
  Belediye Müfettişlikleri

  Müfettişliklerin ciddi bir kısmı Klasik Sınav ile alım yapmakla birlikte istisnai olarak sözlü sınavla alım yapabilmektedir. İlanlar geldikçe özel olarak kurumlara dair ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz.

  Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

  Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılıkları

  -Kamu Hastaneleri Kurumu
  -Türk Halk Sağlığı Kurumu

  Kamu Güvenliği Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı

  Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcılığı

  BİST Uzman Yardımcılığı
  TC Merkez Bankası Uzman ve Araştırmacı Alımları
  Türk EXIMBANK

  Bu sınavlarda konu olarak öncelikle 4 Ana Alan olan Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe alanları sorulmaktadır. Bunun yanı sıra Kompozisyon oturumu ve Yabancı Dil oturumları da olabilmektedir. Ayrıca bazı kurumlar kendi mevzuatlarını sorabilmekte veya İşletme İktisadı, Sanayi İktisadı, Ekonometri ve İstatistik alanlarından da sorular sorabilmektedirler.

  4 Ana Alandan başlayarak nasıl bir hazırlık izlenebileceğini inceleyelim;

  HUKUK:

  Kaynaklar;

  Temelde çok zayıf ve özet kaynaklar olmadığı müddetçe KPSS Kaynakları yeterli olabilmektedir. Ancak daha ayrıntılı ve bir çalışma faydalı olacaktır. Kaynakların kalın oluşu genelde adayları germekte ve çalışırken zorlanmalarına sebep olmaktadır. Ancak şunu bilerek yola çıkılırsa çok daha rahat bir çalışma yürütülebilmektedir. Bu tip kitapların öz bilgisi kitabın yarısı kadarlık kısımda saklıdır. Kitabın geri kalanı örneklerle, kıyaslamalarla konuların daha iyi kavranmasını sağlamayı amaçlar. Genelde bu kitapların son kısımlarında da kısa tekrar notları ve sorular bulunmaktadır. Bunları düştüğünüz zaman size lazım olan kısım kitabın özünde gizlidir. Bahsettiğimiz mukayeseler ve örnekler konuları daha net anlamanıza yardımcı olacağından bu tip kitaplardan çalışmanızı faydalı görüyoruz.

  Bizim önerebileceğimiz temel kaynaklar şu şekildedir;

  Anayasa Hukuku - Ahmet Nohutçu
  İdare Hukuku - Ahmet Nohutçu
  İdari Yargılama Hukuku - Ahmet Nohutçu

  (Bu 3 ders için Ahmet Nohutçu'nun Kanunname kitabı de kullanılabilir)

  Ceza Hukuku - Sinan Sakin
  İcra ve İflas Hukuku - A Kadro Yayınları veya bir başka özet kaynak kullanılabilir.

  Borçlar Hukuku - Tan Tahsin Zapata
  Medeni Hukuk - Tan Tahsin Zapata
  Ticaret Hukuku - Ayşe Sarıca

  Çalışma Şekli;

  Kitapların hepsinden tek tek özetler çıkarmak yerine 2 turlu çalışma yöntemi izlenebilir. Adaylar öncelikle bir dersi çalışırken kitabın üzerinde bahsettiğimiz Öz kısmı çizerek, ezberlenmesi icap eden konuları da Post-it kağıtlarına yazıp o sayfaya yapıştırarak çalışabilirler. İlk turda bu şekilde önemli yerler anlayarak ilerleyen aday ikinci turda sadece çizmiş olduğu ve yazıp yapıştırdığı kısımlar üzerinden tekrar yapabilir. Bu hem sonraki tekrarların kolay olmasını hem de çalışmanın bütününün yazma yöntemine göre çok daha az süre kapsamasını sağlayacaktır. Bu şekilde adaylar hem iyi bir şekilde konuları hazmedecek hem de tekrar gerektiğinde nereyi okuyacağını bilebilecektir.

  Post it yöntemi çalışırken bir tümden-gelim, tekrar ederken ise bir tümevarım sağlayacaktır. Aday okuduğu bütünden önemli parçalara çalışmasını indirgeyecek, tekrar ederken ise o parçadan bütüne ulaşacaktır. Oldukça etkili bu yöntem hakimlik sınavı gibi hukuk bazlı sınavlarda da aynı verimi sağlayacaktır.

  İKTİSAT;

  İktisat dersi zannediyoruz ki İİBF/SBF mezunu adayları en çok yıpratan alan olmaktadır. Özellikle klasik sınavlarda adayların grafik çizebilme, yorumlayabilme ve bunun yanında diğer sözel bilgileri de yazabilme gibi becerileri ölçülmektedir. Öncelikle kaynak konusuna değinelim;

  Kaynaklar;

  Mikro İktisat - Erdal Ünsal
  Makro İktisat - Erdal Ünsal veya Kemal Yıldırım
  Uluslararası İktisat - Nurdan Aslan'ın kitabındaki ilgili bölüm veya güzel bir ders notu, yeni çıkan 4'lü iktisat kaynakları kullanılabilir.
  Para - Banka - Abuzer Pınar
  Türkiye Ekonomisi - Yasin Çoban

  Çalışma Şekli;

  Öncelikle Klasik sınavlar için Erdal Ünsal Hoca'nın kitapları gibi kitaplar şart mı? Belki şart değil, başka kaynaklardan da çalışılabilir muhakkak. Ancak Erdal Ünsal gibi kült kitaplardan bir kere düzgün bir çalışma her sınava sizi hazır kılacaktır. Yapılan yanlış ya her şeyi not etmeye çalışmak ya da okuyarak kavramaya çalışmaktır. İki yöntemin arasında bir yola ihtiyacımız var. Bu yol ise şu şekilde olabilir;

  Mikro ve Makro İktisat derslerini ilgili kitaplardan çalışmaya başlarken bir boş defter alıyoruz. Kareli olması tercihimiz olmalı çünkü bol bol çizeceğiz.

  Bu defteri alıp kitabı okumaya başlayacağız. Kitapta başlangıçtaki kavramlardan yabancı olduğumuz kavramları not edeceğiz. Bu notları ala ala ilerlerken grafiklerle karşılaşacağız. Bu grafikleri çalışırken kitapta gözde büyüyen ayrıntı şudur: Erdal Hoca veya diğer akademik kaynak yazarı hocalar, yorumu yaparken her ayrıntıyı uzun uzun cümlelerle anlatırlar. Bize düşen okuyup, bu yorumları önce kitap üzerinde aralara ''/'' koyarak parçalara bölmektir. Paragraflar ufalandıkça bizim için anlamak daha kolay hale gelecektir. Grafiği defterimizi sayfanın yarısı kadar bir bölüme çizip, yan kısmına grafikteki değişkenler, hareketler ile alakalı temel bilgileri yazacağız. Alt kısmı da grafikte kaç yorum varsa o kadar bölüme ayırıp, kitaptan özet şeklinde bu bölümlere geçireceğiz. Sonra bir genel okuma yapıp anlayıp sonraki bölüme geçeceğiz. Kitabın yarısı kadar bir hacimde yine aynı tümevarım mantığı ile hazırlanmış defterimiz hazır. Bu defter gelecek her sınavda bize rehberlik edecek temel iktisat fasikülümüz olacaktır. Bir kez üşenmeden ve anlayarak yapılan bu çalışma sizi her yeni sınavda diğer adayların bir adım önüne taşıyacaktır.

  Diğer derslerde de eski soruları incelediğiniz vakit bazı konuların çok sevildiğiniz göreceksiniz. Bunların tespitini yapmak sizi bir adım ileriye taşıyacaktır. Mesela Uluslararası İktisat'ta Ödemeler Bilançosu sizin alfabenizdir. Onu ezbere bilmek size her sınavda bir doğru soru olarak dönecektir. Para Banka'da Para Tanımları veya Politikalar, Hedefler. Bunları bilmek bir yerde size soru yakalatacaktır muhakkak. Böyle belirgin saptamaları yaparak hazırlanırsanız, avantaj sizin elinizde olacaktır.

  MALİYE;

  Maliye Bölümü bilgi sorularının yanı sıra kurumların yorum sorularını da sevdiği bir alandır. Bu nedenle kaynakları buna göre önereceğiz.

  Kaynaklar;

  Maliye Bölümü - İsmail Engin
  Maliye Politikası - Abuzer Pınar

  Vergi Hukuku - TVS - Nurettin Bilici

  Çalışma Şekli;

  Temel Maliye konularını Hukuk bölümünde önerdiğimiz yöntemle aynı şekilde yerleştirebilir ve bilgi sorularını aynı şekilde başarı ile atlatabilirsiniz. Ancak Maliye oturumlarında adayları asıl yoran kısım yorum soruları olmaktadır. Bunun içinse Maliye Politikası Kitabı oldukça önemlidir ve muhakkak okunmalıdır. Bu sınavı kazanmak kaybetmek noktasında bir şeyleri değiştirebilmektedir. Bu kitabı okurken de yapmamız gereken temel şey, İktisat ve Maliye bilgilerimizi harmanlayıp yapılan yorumları kendimizden de bir şeyler katarak özümsemektir. Bunun için Muhakkak ki Mahfi Eğilmez gibi Fatih Özatay gibi hocaların makaleleri de takip edilmeli. Ekonomik göstergelere dair fikir edinilmelidir. Bu becerilerin kazanımı sonrasında gelecek sınavlar adaylar için hiç de zor olmayacaktır.

  MUHASEBE;

  Adaylar için en çetrefilli ikincil alan diyebiliriz. Adaylar her şeyden evvel KPSS mantığından bambaşka bir mantığa sahip sınavlarla karşılaştığında bocalamaktadırlar. Bunun sebebi ise temel muhasebe mantığından uzakta ezberler yapılarak hazırlanılmasıdır. Bu nedenle öncelikle iyi bir Muhasebe kaynağından okuma yapılması akabinde de bol bol uygulamalı soruların çözülmesini öneriyoruz.

  Kaynaklar;

  Orhan Sevilengül veya İlhan Kılıç konu anlatımı.

  Yeni başlayanlar için;

  Orhan Sevilengül - Muhasebe Problemleri

  Alt yapısı iyi olanlar için;

  Ercan Beyazıtlı - Genel Muhasebe Problemleri
  İlhan Kılıç - Kitabındaki Monografiler

  İnternette bulunacak her tür monografi çözülebilir. Ne kadar pratik yapılırsa o kadar gelişilir.

  Çalışma Yöntemi;

  Öncelikle iyi bir konu çalışması şarttır. Hesaplar nelerdir, hangi hesap hangi gruptadır, hesapların işleyişleri nasıldır, düzenleyici veya ters karakterli hesaplar nelerdir vs vs. bunların hepsi hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

  Uygulama yaparken de bizim önerimiz, boş kağıtlara 'Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Mizan, Gelir Tablosu'' gibi tabloların çekilip çok sayıda çoğaltılmasıdır. Bunları dosyalayıp, çözdüğünüz kitabın hangi sorusu olduğunu da yazarak tekrar çözümlerinde hatalarınızı görmenizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca belli bir düzende soru çözmeye alışır, çok dağınık olmadan çözümleri derli toplu bir arada tutmaya alışırsınız. Bu kağıtlara yaptığınız özellikle yevmiye kayıt hatalarını çözümlerden incelerken kırmızı kalemle yapacağınız düzeltmeler size hangi alanda zayıf olduğunuzu gösterecek ve onlara eğilmenizi sağlayacaktır. Bu şekilde emin olun ki muhasebe sizin için dert olmaktan uzaklaşacak ve size keyif veren bir alan haline gelecektir.

  4 ana alana dair çalışmalarımızı bu şekilde yürüttükten sonra bazı sınavlarda sizi o sınavlara özel alanlar bekliyor olacak. Onlara dair de şu şekilde öneriler sıralamak mümkündür;

  Kompozisyon;

  Bazı kurumlar bu alanda ekonomik/mali yorumlar isterken bazılarıysa, atasözü yorumu, gündem yorumu gibi konularda yazı isteyebilmektedirler. Ekonomik konularda Maliye alanında bahsettiğimiz yorumunuzu geliştirecek politika kitapları ile köşe yazıları, makaleler ve temel ekonomik değişkenler takip edilerek başarı sağlanabilir. Diğer alanlarda yazabilmek için de bugünden bol bol okumaya kitap karıştırmaya başlamak sizin faydanıza olacaktır. Gerek bir konu hakkında fikir edinmek gerekse o fikri kağıda dökebilmek noktasında rahat etmenizi sağlayacaktır.

  Yabancı Dil;

  Yabancı dil oturumu olan Klasik Kurum Sınavları genellikle çeviri yaptırmaktadır. Eğer altyapınız zayıf ise bunu halletmek için yeterli vaktiniz olmayabilir. Ancak bir nebze alt yapısı olan adayların yapması gereken şey hızlı bir gramer tekrarı ve üzerine bol kelime çalışması yapmaktır. Özellikle üst kurullar yayımladıkları raporları iki dilde yayımlamaktadır. Bu raporlardan kurumun iş alanı ile alakalı kelime taramaları yapılarak o kelimeler üzerinde durulabilir. Bu şekilde teknik bir konuda çeviri yapmanız istenirse bunu yapma şansınız olabilir.

  İşletme İktisadı;

  Genellikle Maliye Bakanlığı sınavlarında sorulması mümkün olabilmektedir. Şayet böyle bir alanla karşılaşırsanız Yasin Çoban - İşletme İktisadı kitabını, bir kitaplık zaman ayıramayacaksanız da edinebileceğiniz bir not ile çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

  Kamu Yönetimi;

  Devlet Personel Başkanlığı, KDGM başta olmak üzere Klasik olarak Kamu Yönetimi oturumu bulunabilecek kurumlara hazırlanırken, Ahmet Nohutçu - Kamu Yönetimi kitabından faydalanılabilir. Hukuk bölümünde bahsettiğimiz çalışma yöntemi ile hazırlanılması bilgilerin oturması açısından adayların faydasına olacaktır. Sık yapılacak tekrarlar ile de sınav başarı ile geçilebilecektir.

  Finansal Matematik / Finansal Yönetim;

  SPK başta olmak üzere belli kurumlarda Finansal alanda bilgi ölçülmektedir. Bu alanda her şeyden evvel iyi bir matematik altyapısı gerekmektedir. Bu altyapıya sahip adaylar, Finans alanına dair kaynaklardan hazırlanarak sınavı geçebilecek seviyeye gelebilirler. Bu konuda en kullanışlı kitaplardan biri Gazi Üniversitesi İİBF hocası olan Metin Kamil Ercan Hoca'nın Finansal Yönetim kitabıdır. Bir başucu kitabı olarak muhakkak bu alanda ilk incelenecek kitaplardandır. Bu veya başka kitaplardaki özellikle sayısal örnekler sınavlarda sorulması muhtemel sorulardır. Bu soruların çözülmesi ile sınava hazırlık tamamlanacaktır.

  Sanayi İktisadı;

  Bu alan özellikle Rekabet Kurumu sınavlarında sorulmaktadır. Bu alanda piyasada kült olmuş Lale Davut hocanın kitabı okunabilir. Kısa bir kitaptır ve yukarıdaki yöntemlere dayalı olarak çalışılması halinde, başarı sağlanacaktır.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku;

  Sosyal Güvenlik Müfettişliği ve İş Müfettişliği mevzuat bölümünün bir kısmını oluşturan bu alan için iki temel kanuna bakmak gereklidir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu. Bu iki kanunda özellikle; Tanımlar, Temel Başlıklar başta olmak üzere güzelce okunmalıdır.

  5510 Sayılı Kanun'da özellikle, Kanunun başındaki tanımlar, Asgari İşçilik, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları, GSS, İdari Para Cezaları gibi konular önem arz etmektedir.

  4857 Sayılı Kanun'da ise; yine benzer biçimde tanımlar, İş Akdinin unsurlar, İş Akdinin fesih nedenleri, Fesih ihbar süreleri, Kıdem Tazminatı gibi konular önem arz etmekte ve sınavlarda sorulmaktadır.

  İş Müfettişliği'nin geri kalan mevzuat kısmındaki kanunlarda da yine benzer şekilde bir okuma ile hazırlanılabilir.

  Ekonometri ve İstatistik;

  Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere bazı kurumlar Ekonometri ve İstatistik soruları da yöneltebilmektedirler. Bu konuda alt yapı genel olarak zayıf olduğundan kaynak konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Adaylar akademik kaynakları okuyup anlayabilecek kadar vakte sahip olamadıklarından özellikle bazı dersane yayınlarının çıkarmış olduğu kaynaklardan yararlanabilirler.

  Ekonometri için piyasada en derli toplu kaynak olarak İsmet Göçer'in Lisans ve Lisansüstü Sınavları için Ekonometri kitabı faydalı olacaktır.

  İstatistik içinse; Karacan ve Yaklaşım Yayınları'nın çıkarmış oldukları kitaplar kısa sürede mesafe kaydedilmesi adına faydalı olabilecek kaynaklardır.

  Tüm bu alanlara çalışırken adayların yapması gereken en önemli şey, zihinlerinden bilgiyi geri çağırabilecek yöntemlerle hareket etmeleri ve sınav anında bu bilgiler toparlayabilmeleridir. Bunun temel formülü tümevarım ve tümdengelim yöntemi olabilir. Ek olarak bol bol tekrar yapmak, sesli çalışmak, kendi sorularını net yanıtlarla karşılayabilene dek kendilerini zorlamalarıdır.

  Klasik sınavlarda aranan şey ayrıntılı bilgiden daha ziyade derslerin üst yapısını iyi bilmektir. Yani derinlemesine değil, yüzeyde daha çok alana hakim olmak önemlidir. Bu nedenle ders, konu atlamaksızın her konunun temel hatlarını iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle en öz bilgiyi kendinize çıkarıp bunları iyi bir şekilde harmanlamanıza yardımcı olacak bir yöntem sunmaya çalıştık. Umarız ki Klasik sınavlar artık sizin için dert olmaktan daha çok avantaj haline gelir.

  Tüm bu yöntemlerle birlikte Tercihinizi Yap!ın.

  Tercihiniyap.net ailesi olarak tüm adaylara sınavlarda başarılar diliyoruz. • Pareto abi özel değilse sen ne işle meşgulsün öğrenme şansımız var mı? :) O kadar faydalı şeyler paylaşıyosunuz ki insan merak ediyor :) Emeğinize sağlık. • @armindo Unvanımın bir önemi yok bence dostum. Tüm bu işlerin hepsiyle uğraşan bir adamım. Ama illa bir önemi var dersen, Denetmenim. :) • @paretowilfredo Tabii ki öyle. Ama bu kadar bilginin karşılıksız kalmamış olmasını dilerim diyecektim, kalmamış :) Bütün bu forumu iş sahibi yapacaksınız hocam, eline sağlık :) • Teşekkürler @paretowilfredo kardeşim. Kalemine sağlık. • @armindo En büyük temennim bu dostum. Hepinizi güzel yerlerde görmek istiyoruz Allah'ın izniyle. • @paretowilfredo Hocam denetmenim diye yazmışsınız eminim ki biliyorsunuzdur bunun cevabını denetmenlerle müfettişlik arasında ne fark var bildiğim kadarıyla aynı olsa sanrm sgk denetçilik ayrı sgk müfettişlik ayrı olmaz.. bir de denetçilik sgk veya satıştay ilaninda bir tek gordum ama diğer ilanlarin cogunda genellikle müfettişlik alımı diye görüyorum ayrimi hakkinda acaba bir bilginiz var mi • @Nameless Dostum 657 Sayılı Kanuna göre Unvanlar şu şekilde,

  Uzman
  Müfettiş
  Denetmen
  Denetçi

  Bunların içinde ekli tabloya göre taşra mesleği diyebileceğimiz uzmanlıklar ve yine kurumların taşra teşkilatlarında görev yapan denetmenler 2200 Ek göstergeye tâbi.

  Müfettişler SGK'da direkt başkana bağlı ve 3600 Ek göstergeye tabi olarak grup başkanlıklarında çalışırlar.

  Denetçi unvanı ise zannediyorum şu an sadece Sağlık Bakanlığı kadrolarında var. Onlar da 3600 Ek göstergeye tâbiler.

  Sayıştay'ın durumu özeldir, Kendi kanununda ve 2802 Sayılı Kanun'da düzenlendikleri için 657'deki denetçi tanımının dışında ayrı bir kadrodur. Tıpkı AYM Raportörleri ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlerinin aynı olmaması gibi.

  Bu durumla alakalı daha ayrıntılı bilgiyi; http://forum.tercihiniyap.net/topic/2022/tüm-meslek-tanıtımlarını-bulabileceğiniz-sabit-platform Buradaki unvan tanıtımlarını okuyarak edinebilirsiniz. • @paretowilfredo tşkr ederim bilgilendirme için sayıstayin bu özel durumunu da öğrenmis oldum☺ • Edit: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Ekonometri ve İstatistik yazıya eklendi. • Bilgilendirme için teşekkür ederim • Özellikle kaynak konusu gayet başarılı • Ellerinize sağlık.Özellikle çok kafamı kurcalayan konuydu. • Harikasınız, emeğinize sağlık. • Hocam hukuk dersi için gerginim. Çünkü 16 nisan referandum sonrası br çok değişiklik oldu ve sadece anayasa hukuku ile sınırlı kalmadı.Diğer hukuklarda çok değişiklikoldu mu acaba ? Yeniden konu anlatımlı hukuk kitapları almak gerekir mi ? Gerekirse de güncel mevzuata uygun önerebileceğiniz kurum sınavlarına hem test hem yazılı olarak yardımcı olacak kaynaklar nelerdir ? Çok teşekkürler şimdiden • @paretowilfredo hocam bizim gibi aklında soru işareti olan arkadaşlara yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. • Oldukça faydalı bir paylaşım,verilen emek saygı uyandırıyor..Sadece bir noktada katılmam mümkün değil..Bana göre klasik sınav için hukuk çalışma metodu kesinlikle bu olmamalıdır.. Onun dışında gayet başarılı bir analiz bence. • @Del-Piero Eyvallah dostum. Bir ihtimal olarak sundum sadece, daha doğrusu benim kullandığım yöntem bu. Aslında her kişinin zihin yapısı farklıdır. Ben parçadan bütüne şekilde dizayn ettiğim şeyleri unutmam. O nedenle en sonda herkesin kendi yöntemini aramasını da ekledim. Ayrıca senin katkını da beklerim, nihayetinde her yöntem bir uygulayıcı bulacaktır kendisine, paylaşın siz de zenginleşsin başlığımız iyice:) • @irmak Dostum benim yöntemim genellikle eldeki kitaplara eklemek şeklinde oldu. Bunu da kağıt yapıştırarak yaptım. Hem nelerin yeni değiştiğini güncellendiğini dikkatimi çekecek şekilde karşımda görüyorum hem de yeni kitap masrafını öteliyorum. Daha köklü kanun değişiklikleri olduğu takdirde tabi ki bu yeterli olmayacaktır.

  Ben Test sınavları için de aynı kaynakları kullandım aslında. Ama sadece test sınavlarını veya basit kurum sınavlarını baz alarak hareket etmedim. Ama test sınavlar için daha özet nitelikli kaynaklar kullanılabilir. Bu kapsamda hakimlik sınavı yok bence ancak diğer kurum sınavlarının hukuk oturumları fasikül kaynaklar + bol soru ile halledilebilir. • @paretowilfredo Evet teşekkür ederim,otorite değilim fakat dediğiniz gibi tavsiye amaçlı söyleyebileceklerim olabilir:)Girdiğim ve gözlemlediğim sınavlar neticesinde hukuk;yoruma en kapalı,başlık seviyesinde salt bilginin istendiği bir alan..Adayın sınavdan belli bir süre önce defterine bir havuz oluşturarak öncelikle temel bilgiler noktasında hakimiyeti sağlaması gerekir..Bu bilgileri de herhangi bir piyasa kitabında rahatlıkla bulabilir.Hukuk alanında bu kadar tekdüzelik varken farkı yaratabileceğiniz alan;dilin kullanımıdır(gerçi sınavların genelinde de öyledir de :) )..Salt bilgi doğrultusunda sıradanlaşan cümlelere kaleminizle biraz makyaj yapıp,anlatıma özgünlük kazandırdığınız da durumu kurtabiliriz diye düşünüyorum:))


 

Baskent Kariyer