Baskent Kariyer

İdari Yargı Hakimliği Mesleği hakkında bilmeniz gerekenler. • MESLEK TANITIMLARI: İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ

  Bu meslek; bir İİBF/SBF'linin mezun olduktan sonra yapabileceği en ciddi ve prestijli görevlerin başında gelir. Kaldı ki Hukuk Fakültesi mezunları arasında da özellikle tercihini İdari Yargı'dan yana kullanan arkadaşlarımız çok. Bunların sebeplerini ve mesleğin diğer ayrıcalık ve özellikleri ile sizlerin kafasındaki hemen tüm soru işaretlerine yanıt vermeye gayret eden bir çalışma bu.

  Öncelikle sınav kısmından başlayalım. Arkadaşlar İdari Yargı Hakimliği Adaylığı sınavı ÖSYM tarafından test usûlünde gerçekleştirilmektedir. Bu yazılı aşamanın ardından da BAKANLIĞIN yapacağı SÖZLÜ aşama ile mesleğe giriş gerçekleşmektedir.
  Şimdi öncelikle bu aşamaları inceleyelim;

  YAZILI SINAV;
  ÖSYM tarafından yapılan Yazılı Sınav aşağıdaki konulardan belirtilen soru sayıları ile gerçekleştirilmektedir;

  -Anayasa Hukuku(7)
  -İdare Hukuku(7)
  -İYUK(7)
  -Ceza Hukuku(7)(Genel:İlk 72 md.)
  -Medeni Hukuk(7)
  -Medeni Usûl Hukuku(7)
  -Borçlar Hukuku(7)(Genel: İlk 206 md.)
  -Vergi Usul Hukuku(7)
  -Vergi Hukuku(7)
  -İktisat-Maliye(7)
  -Genel Kültür(Tarih-Vatandaşlık)
  -Genel Yetenek(Türkçe-Matematik)(Sayısal Sözel Mantık YOK!)(TOPLAM 30)

  olmak üzere 100 sorudan oluşmaktadır. Bu 100 soru oturumlar halinde adaylara yöneltilmektedir. Anayasa, İdare, Medeni Usûl, Medeni ve İYUK; ADLİ YARGI adayları ile ortak alan(35 SORU), geri kalanlar Alan bilgisi(35 SORU) soruları ise İDARİ YARGI alanı olarak yöneltilmektedir.
  Yazılı sınavda başarılı sayılmak için; alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday içinde bulunmak gerekmektedir. 70 barajı İdari yargı'yı çok alakadar etmemektedir. Çünkü adli gibi 70 alanın geçebildiği bir sınav değildir. 85 civarında puana ihtiyacınız olacak, yönergemize bakıp çalışmalarınızı ona göre yönlendirmelisiniz ve iyi hazırlanmalısınız.

  Tüm bu alanlara nasıl, hangi kaynaklardan ve ne şekilde çalışılabileceğine dair yönergemiz EKTEDİR; inceleyebilirsiniz.

  Şimdi kafanızı kurcalayan iki önemli konu ve kıstasa değinelim;

  -%20'lik KOTA; Arkadaşlar bu kota İİBF/SBF mezunları için, Yazılı sınav aşamasında birşey ifade etmemektedir. Yani Yazılı sınavı öngörülen aday sayısı kadar İİBF'li bile kazanabilir ki ağırlığın bu biçimde gerçekleştiği yıllar olmuştur. Ancak MÜLAKAT esnasında kanuna göre Alınacak aday sayısının 'AZAMİ' %20'si mesleğe girebilmektedir. Yani 200 kişilik bir alımda; Mülakatta EN FAZLA 40 İİBF/SBF'li aday mesleğe adım atabilmektedir. Bu kota genellikle doldurulur. Zaten alınmıyor, dolmuyor sizden kimseyi almıyorlar falan gibi moralinizi bozacak cümlelere kulak asmayınız. Son bir kaç alıma dair rakamların evrakını görmüş biri olarak söylüyorum bunu. O yüzden çalışmalarınız bu sebeple sekteye uğramasın.

  -İkinci bir husus ise 'YETERİNCE HUKUK DERSİ ALMIŞ OLMAK'; Bu hususta ise benim gördüğüm sadece 1-2 temel dersi almış olan EKONOMETRİ mezunu sınava da mesleğe de girmiş olan kardeşlerimiz var. O yüzden müsterih olun. Kaldı ki Sınava başvuru yaptıktan sonra zaten bakanlığın sitesinde sınava girip giremeyeceğinize dair bir duyuru ve sorgulama ekranı yayımlancak. Yani kör bir şekilde sınav günü öğrenmeyeceksiniz bu durumu. Tek öngörüm İİBf DENKLİĞİ verilmiş olan İSTATİSTİK vb. bölümlerin bu süzgeçte takılma ihtimali. Bunun haricinde herkes sınava girebilecektir. Aksi bir örneğe rastlamadık bugüne dek.

  SINAVA BAŞVURU;
  Bu kısım da biraz karmaşık görünüyor ancak sadece biraz kırtasiyeciliği bol bir kısım. Sınava başvururken 'Transkript, Diploma ve Başvuru formu ve de ÖSYM'ye başvurunuza dair evrakı' yanınızda bulundurarak bakanlığa teslim etmeniz gerekmektedir. Bu kısmı yorucu ancak zor değil.

  SÖZLÜ MÜLAKAT AŞAMASI;
  Arkadaşlar mülakat BAKANLIK tarafından yapılmaktadır. Dediğimiz gibi 3 katı aday içerisinde yer alan kişilerden maksimum %20 İİBF'li ve %80 Hukuk Mezunu adaylar arasında 70+ mülakat puanı ile başarılı olan adaylar mesleğe girmeye hak kazanacaklar.

  EĞİTİM-STAJ Aşaması;

  Arkadaşlar mesleğe atamanız ADAY olarak gerçekleştirildikten sonra sizi zorlu ve tempolu bir STAJ Aşaması beklemektedir.

  Bu Staj şu silsile ile gerçekleştirilmektedir;

  *3,5 Ay Mahkeme Stajı; İdare Mahkemelerinde bulunarak işin yürüyüşünü, mesleğin ince noktalarını pratik ederek öğrenmeye başladığını aşamadır.
  *1.5 Ay Hazırlık Eğitimi; Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim aldığını süreçtir. Ağır bir mevzuat eğitiminden geçersiniz.
  *3 Ay DANIŞTAY; İdari Yargı'nın son mercii olan DANIŞTAY'da bulunarak yine işleyişin son olarak geldiği noktayı, oradaki yaklaşımı bir nebze de Yüksek Yargı'da nasıl davranacağınızı öğreneceğiniz noktadır.
  *1.5 Ay Mahkeme Stajı; Bu kez adres Vergi Mahkemeleri'dir. İdari Yargı Hakimlerinin diğer bir çalışma alanı olan Vergi Yargılaması'na dair bilgileri öğreneceğiniz yerdir.
  *15 Gün Valilik; İdari-Mülki Usûlleri öğreneceğiniz kısa bir staj dönemidir.
  *4 Ay SON EĞİTİM; Stajın son aşaması Türkiye Adalet Akademisi'nde sınav öncesi son virajdır. Bunun sonunda sizi bir; EĞİTİM SONU SINAVI beklemektedir.

  Bu Sınav eğitimin bitiminden itibaren en az 15 Gün sonra, Bakanlığın oluşturacağı Sınav Kurulunca yapılır. Sınav yazılı usulde yapılır ve başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir. Sınavda başarısız olan adaylar için, 2 AY içerisinde aynı usûllerle Ek Sınav yapılmaktadır. Bunda da başarısız olursanız, Bakanlıkta Genel İdari Hizletleri sınıfında memur olarak istihdam edilirsiniz.

  Mesleğe Atanma ve Görev Yerleri;

  Staj ve Sınavları başarı ile tamamlayan adaylar Artık İDARİ YARGI HAKİMİ olarak atanırlar. Bu atamalarda yine bölge esası dikkate alınır ve haliyle zorunlu hizmet olarak son bölgelerden hizmete başlanır. Bu mesleğin şöyle bir avantajı vardır. Her ilde İdari Yargı teşkilatlanması yoktur. O yüzden çok ücra yerlerde bulunmayabilirsiniz. Genellikle her bölgenin merkezi sayılan illerde İdare Mahkemesi, ondan daha da seyrek sayıda Bölge İdare Mahkemeleri kurulur. Sizler de buralarda görev yapabilirsiniz.
  Şu an ülkemizde 2'si faal olmayan ancak faaliyete geçecek olan 47 İdare Mahkemesi, 25 adet Bölge İdare Mahkemesi bulunmaktadır.

  Hakim'in Görevleri;

  İYUK'tan aşina olduğunuz üzere idare mahkemesinde belli şartlar gerçekleşmeden veyahut da gereklilik doğmadan duruşma yapılmaz. Bu işinizin %80'i dosya üzerinde yürüyecek demektir. O yüzden okumayı, düşünmeyi ve öyle hüküm vermeyi seven bir yapınız olmalı. Yoksa sizin için sıkıcı bir meslek halini alabilir. Bunu göz önünde bulundurarak çalışmalısınız. Ayrıca en oynak mevzuatlarımızdan birisi olan İdari Yargı mevzuatı sık sık yeni düzenlemeleri okumanızı da gerektirecektir. İlgili olduğu mevzuat yelpazesi de çok geniş olduğundan ciddi bir mevzuat hakimiyetine sahip olmanız gereklidir. İhale mevuzatı, DMK, PVSK gibi bir çok mevzuat alakalı olacağınız mevzuatların başında gelmektedir. O yüzden hakkını verebilmek için çalışkan olmanız gereken bir meslektir.

  Ek olarak İdari Yargı'da vereceğiniz kararlar Adli Yargı'ya göre daha çok vebal ve sorumluluk gerektirmektedir. Çünkü Sizin vereceğiniz bir idari karar toplumdaki tüm muhataplarına etki edecektir. Olası bir yanlış kararla çok insanı olumsuz etkileyebilirsiniz. Bu noktada çok hassas ve adalet duygusu yüksek bir birey olmak zorundasınız. Adalet ile İntikam çizgisinden aşağı düşmemek için çok uğraşacak bir nevi manevi bir akrobat halini alacaksınız. tüm bu zorlukları göz önüne almadan mesleği hayal etmek anlamsız olacaktır.

  Mesleğin Özlük Hakları;

  Arkadaşlar bildiğiniz üzere hakimlik mesleği en yüksek özlük haklarına sahip mesleklerden birisidir.
  Mesleğe girdikten sonra adaylık sürecinde 4500 tl civarı bir maaş ile başlarsınız. Bu süreç tamamlandığında ve sınavı verdiğiniz takdirde; 7200 ek gösterge ile 7200 TL civarında maaş almaya başlarsınız. Ayrıca ANAYASAL Hakimlik Teminatı'na sahip olursunuz. 2 senede bir derece alır hızlı bir şekilde basamakları tırmanırsınız.

  Ek imkanlar;

  Meslekte bulunduğunuz 5 seneyi doldurduğunuz zaman Yüksek Yargı'ya tetkik hakimi olarak atanabilir, mesleki ilişkilerinizi bu biçimde geliştirebilirsiniz. Bakanlıkta idari görevler alarak Hakimlik Özlük haklarına tâbi olarak idari basamakları hızlıca tırmanma şansına sahip olabilirsiniz. (Bkz: Sayın Müsteşar Kenan İPEK, Hakimlik mesleğinden gelen bir Müsteşardır.)
  İlerde Yüksek Yargı üyeliği kapısı da meslekte kendinizi yetiştirmenize ve ilişkilerinize bağlı olarak açık olacaktır. Kariyer olanakları tartışılmaz bir meslektir hakimlik.
  Gittiğiniz hemen her ilde bulunan Hakim Evleri'nden ve Adalet Lojmanları'ndan faydalanabilirsiniz. Ayrıca mesleğin riskine bağlı olarak Silah bulundurma/taşıma ruhsatlarında ciddi kolaylıklar sunulacaktır.

  SONUÇ;
  Arkadaşlar gördüğünüz gibi ülkemizin en prestijli mesleklerinin başında gelen hakimlik mesleği gerek sunduğu olanaklar, gerek özlük hakları bakımından sağladığı rahatlık. Sosyal anlamda getirdikleri ve geleceğe açılan kapıları ile herkesin gözdesi. Kazanması zor, icra etmesi zor ancak Adalet duygusuna sahip her birey için oldukça lezzetli bir meslek. Bu yolda bizler sizlerin yanında olmaya rehberlik etmeye devam edeceğiz.
  Allah yâr ve yardımcınız olsun.

  TercihiniYap! Ailesi. • Hocam kurum tanıtımlarını derli toplu bekliyoruz inşallah, hepsini 😉 • @paretowilfredo ben kamu yönetimç bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. İleride idari yargı hakimi olmayı hedefliyorum. Amacım bu yöndedir. Bu sene yaz stajımı idari yargı hakimliği minvalindr yapıp mesleğin somut yönlerini gözlemlemek istiyorum. Ancak dilekçe yazarken adliyedeki hangi birime yazmalıyım ? Bu hafta teslim yapacağım. Yardımcı olabilir misiniz ? • @revelry @aliveli buralarda isen, sana zahmet bu genç bölümdaş arkadaşımıza bir yardımcı olabilir misin? • @revelry stajı düzenleyen başsavcılık mı, komisyon mu ? • @aliveli başsavcılık. Kosyondan kastınız nedir onu da idrak edemedim af buyrun 😞 • @revelry hocam bundurumda başsavcılık şeklinde belirtmeniz uygun olur. Yazım yanlışlığı için kusura bakmayın 🙂 • @aliveli yani adliye içerisinde bulunan asliye, ceza, infaz gibi mahkeme birimlerinden ziyade direkt başsavcılık birimi mi yazayım ? Hitap kısmında cumhuriyet başsavcılığına diye belirttim, orada bir sıkıntı yok da gelişme bölümünde hangi birim olduğunu belirtmekte sıkıntı çektim 😄 • @revelry başsavcılıkça uygun görülen birimlerde diyebilirsiniz aslında • @aliveli evet bu mantıklı olabilir. Yarın bir de medeni hukuk hocama sormayı planlıyorum ama kendisi öyle bir kadın ki düşman başına 😄 bakalım artık neler olacak. Çok teşekkür ediyorum yanıtınız için 🙂 • @paretowilfredo güzel bir tanıtım yazısı olmuş. İnşallah yeni sınavın tarihi en kısa sürede netleşir. • Merhabalar yazının üzerinden epey süre geçmiş umarim sorum yanitlanir
  Hakimlik mesleginde atanma oldugunda zorunlu görev ne kadar sürüyor yani ben ne kadar süre sonra örneğin istanbula geçiş yapabilirim?
  Ve son olarak hakimler 2 3 yılda bir il değiştirmek zorunda mi kalıyorlar buna mecburlar mı? • @eess evet mecburlar • @eess mesleki tecrübe ilerledikçe bu süre uzuyor ama şunu belirtmek gerek hakimlerin coğrafi teminatı yoktur... • @eess genelde istanbula gitmek isteyeni hemen veriyorlar 🙂 istanbulda çok açık var ve işyükü çok olduğu için genelde kimse istemiyor bilginiz olsun. Ama tabi yer teminatı yok 🙂 • mErhaba ben kamu yönetimi okuyorum bu yıl 3. sınıfa geçtim bu mesleği düşünüyorum çalışmaya bu yıl mi baslamaliyim nasıl baslamaliyim yardım eder misiniz? • @brccrc yeni mezun olarak size naçizane önerim alt yapı oluşturun, iibf olduğunuzu göz önüne alarak söylüyorum fakültede en çok hukuk dersi alan kamu yönetimi idi.Değişikliğe uğrayan İdare ve Anayasayı sınava bırakarak özel hukuk çalışabilirsiniz. En güzel başlangıç çıkmış sorular ile tanışmak olabilir ve konu çalıştıktan sonra çözümlü bir soru bankası yetecektir, kolay gelsin. • Merhaba, uzun zamandır idari yargı hâkimliğini araştırıyorum. Henüz 1. sınıfta olsamda ileride yapmak istediğim meslek olarak belirledim. Fakat geçtiğimiz günlerde yeni bir kararname yayınladı ve sınav başvurularında bölümlere ihtiyaca göre Adalet Bakanlığı'nın karar vereceği yazıyordu. Yanlış anlamadıysam herhangi bir bölümden de başvurulabilir mı sınava. Ayrıca bu durumda %20 İİBF kotası kalkmış mı oluyor? Benim bölümüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Marmara üniversitesi). Sınavlarda başarılı olsam dahi seçilme olasılığım düşük mü ? Son olarak ise nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni gelismelerle sadece hukuk mezunlarından alım yapılabilir mi acaba? • @cereeen Öncelikli olarak bunları düşünmeniz için çok çok erken. Eğer hakimlik mesleğini çok seviyor ve istiyorsanız kesinlikle okulu bırakıp hukuk fakültesi için tekrar sınava girmenizi öneririm. Genelde herkes tekrar sınava girip yeni bir okul kazanmayı zaman kaybı gibi görür ama hiç ilgisi yok. Yok eğer ben tekrar sınava hazırlanamam diyorsanız şimdiden hakimliği düşünmeyin. Okul bitene kadar kendinize katkı sağlayacak aktiviteler, hobiler edinin ve en önemlisi de ingilizcenizi geliştirmeye çalışın. Mezun olunca anlayacaksınız ki hayatınızın en güzel 4 yılı üniversite yıllarıymış. O yüzden tavsiyem hiç buralara uğramayın 🙂 • @cereeen hocam eğer hukukta cift anadal yapma ihtimaliniz varsa deneyin derim. iibf kontenjanından idari hâkimliği taa 1. sınıftan hedef olarak belirlemek pek akılcı değil.