Başkent Kariyer

Dışişleri Bakanlığı Aday Hukuk Müşavirliği ilanı • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU, 28 ARALIK 2017

  I. GENEL BİLGİLER

  (1) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca giriş sınavı açılarak Hukuk Müşaviri istihdam edilecektir.

  (2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Hukuk Müşaviri unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 10’dur.

  Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de gözönünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 6. derece kadrolara yapılabilecektir.

  (3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

  (4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

  (5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

  II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  (1) Sınava başvurabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

  b) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

  c) 2017 yılında yapılmış olan KPSS sınavındaki P4 veya P7 puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak,

  d) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

  (2) Belirtilen KPSS ve YDS taban puanlarını aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 200 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

  (3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

  III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

  (1) Giriş sınavı başvuruları 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2018 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

  a) T.C. kimlik numarası,

  b) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

  c) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

  d) 2017 KPSS sonuç belgesi,

  e) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

  f) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı).

  IV. SINAVIN AŞAMALARI

  Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

  (1) Yazılı Sınav:

  a) Yazılı sınavda adayların hukuki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçe ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar sınava İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden girebilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

  • Anayasa ve idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku veya uluslararası özel hukuk alanında Türkçe görüş bildirme,

  • Yabancı dilde hukuki görüş bildirme,

  • Yabancı dilde bir hukuki metnin Türkçe’ye çevirisi.

  Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bir bölümden geçer not almış olması gerekmektedir.

  b) Yazılı sınavın Türkçe hukuki görüş bildirme dışındaki bölümleri, adayın sınava gireceği yabancı dilde yapılacaktır.

  c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

  (2) Sözlü Sınav:

  a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda mesleki bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

  b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

  c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

  d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

  T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

  E-posta : sinav@mfa.gov.tr

  Tel : (312) 2921000 • bir hukukçunun girip girebileceği en zor ve en liyakatli sınav gibi duruyor ilk defa böyle bir pozisyon gördüm. maaşları da tatmin edicidir umarım. • Dışişleri söz konusu oldu mu, içişlerinde olan bitenin esamesi okunmaz. Sınavsa en sağlamından sınavda yapılır? Mülakatsa mülakatında en tanınmış olanlariyla yapılır. • @antimülakat mülakat aşaması da öyle oluyordur umarım. ama orada da yüksek lisans ya da lisansı yurtdışında yapanlara öncelik verileceği kanaatindeyim. yani anadoludan tırnağıyla kazıyarak fakülte bitiren bir memur çocuğunu alacaklarına çok inancım yok açıkçası... • @soulofnight çok nadir olsa da Anadoludan hakkıyla giren tanıdığımız var hocam. Çok emek vermiş bir arkadaşımız. • Şu dönem hukuk mezunu olmak vardı. Hakimlik alımlarının sayısı harika, üniversitelerde akademik kadrolar boş dahi kalıyor başvuru yapılmadığı için. Hazine,dışişleri vb. kurumlar 10 kişilik ilan açsalar dahi 2-3 tane hukuk alıyor • bir hukukçu olarak 2017 kpssye girmediğim için pişman eden tek ilan... oldukça güzel ve dikkat çekebilecek bir kadro. • Bu ilandan önceki ilanlar hep 2009 ve öncesinde gelmiş. 2009'dan önce hiç kimsenin alınmadığı dahi olmuş. Bilkent, TOBB ve Galatasaray gibi üniversitelerden ve üniversite öncesinde yabancı okullarda okumuş az sayıda hukuk mezunu için bulunmaz bir fırsat ancak YDS ezbere dayalı bir sınav olduğundan ve 80 puanı olanın bile İngilizce hukuki bir metin hakkında görüş bildirmesinin zor olacağından ilana pek talep olmayacaktır. Eski ilanlarda p36 istemiş, yani hukuk alan yapmayan bile girebiliyordu ancak şu an p4 istemiş ve bu ilana uygun olan birçok hukuk mezununun 2017 KPSS'ye girdiğini düşünmüyorum. KPSS olmadan sadece YDS şartıyla alım yapmaları kendileri için daha hayırlı olurdu... • başvurmayı düşünen var mı?


Cevaplamak için giriş yapın
 

Başkent Kariyer

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.