Soru Bankasi

Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı 2018 • Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  SINAV
  KODU

  ÖĞRENİM BÖLÜMÜ / ALANI

  KONTENJAN

  A

  Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler

  5

  Sosyoloji / Felsefe

  3

  İktisat / Maliye

  2

  İşletme

  2

  İletişim

  1

  İstatistik

  1

  Endüstri Mühendisliği

  1

  İnsan Kaynakları

  1

  B

  Eğitim Programları ve Öğretim /
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  4

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji

  3

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi

  2

  Ölçme ve Değerlendirme

  2

  Özel Eğitim

  1

  C

  Hukuk

  2

  TOPLAM

  30

  SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  Başvuru Tarihleri:

  Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır.

  İstenen Belgeler:

  1. Sınava gireceklerin kariyer.turkiyemaarif.org internet adresindeki Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

  a) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini,

  b) Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

  c) Özgeçmişini,

  ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

  1. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  2. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

  Sınav Tarihi ve Yeri:

  a) Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.

  b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; www.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

  c) Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.

  Sınava Başvuru Şartları:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

  b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ana dillerinden eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

  h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak şarttır.

  Sınav Şekli:

  Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli sorulardan 70 ve essey tipi (açık uçlu) sorulardan 30 olmak koşuluyla 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katı kadar aday mülakata davet edilecektir.

  Mülakat

  Mülakatta adayların;

  a) Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için kırk puan, (b) ila (e) bentleri arasındaki yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan üzerinden değerlendirilir.

  Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

  Değerlendirme ve Atama

  a) Giriş sınavı sonuçları, Vakfın internet sitesinde (https://www.turkiyemaarif.org/) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

  b) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.

  c) Sınavda başarılı olanların Vakıfça kendilerine bildirilen süre içerisinde Maarif Vakfı İK Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  d) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

  Bilgi Alma

  Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresine sınav ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz. • Buraya alınacak kişiler bellidir bence. Çok da şey etmeye gerek yok. • Uğraşmaya gerek yok. Bellidir heralde • İlana niye çıkmışlar anlayamadım. :D • ilana çıkmadı demesinler diye herhalde • Puan yok? Yalnızca ydsye göre mi çağrılacak? • Maarif falan derken değişik durumlar yine gündem olmaya başlamış. Maarif Bakanlığı gibi bir döneme geçmeyelim :(


 • Rekabet Kurumu

  Kurumun genel merkezi İstanbul Altunizade'de metro durağının tam dibinde. İstanbul'da yaşamak isteyenler için güzel bir fırsat diyebilirim çünkü Ankara'da irtibat ofisi var anladığım kadarıyla. Ancak alınacaklar büyük ihtimalle İstanbul'da çalışacaksa bu durum YDS istemesiyle birlikte başvuruları azaltır. Kurum belki de bu yüzden yazılı sınav için bir kota koymamıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğu sitesinde yazıyor. Afrika ve Asya ülkeleri ağırlıkta olmak üzere birkaç Balkan ülkesi de dahil yurt dışına gidişler olabilir yani... (bkz. https://turkiyemaarif.org/post/7-turkiye-maarif-vakfi-70-ulkeyle-temas-kurdu-334)

  Kurum yabancı dil şartıyla daha önce de öğretmen alımı yapmıştı

  YDS'den C seviye isteyip KPSS puanı istememesi cidden çok garip. İlandan anladığım YDS şartını sağlayıp başvuran herkes sınava girebilecek öyle mi? 4 katı da mülakata hak kazanacak. Pazartesi kurumu arayıp sorarsanız iyi olur. Hiç de alınacaklar belli falan demeyin ve başvurup mülakata kalın, o belli dedikleriniz mülakat kontenjanı dışında kalsın. Hem de YDS'den 70 almak çok da kolay değil sonuçta. Haydi, 17 Şubat'ta herkes er meydanına... • @odtüsbky bu tür kurumlarda liyakat ciddi anlamda öne geçebiliyor çünkü siyasi gücü olan kimselerin çok istediği kadrolar değil. Ancak kurum uzun süredir gündemde yoktu biraz bilgi toplamak lazım çalışma şartlarına ilişkin. • @odtüsbky hocam alan bilgisi derken kpssdeki alan sınavı gibi mi yapacaklar acaba yoksa kim hangi bölümden giriyorsa o bölümden mi sınav yapacaklar ? • maaşları nasıl acaba? • @soulofnight Bunla alakalı sanıyorum bir düzenleme yapılmış değil dostum, ancak en kötü ihtimalle 657 Taşra kadrolarına denk olacağını, gerisinde olmayacağını sanıyorum. Belirleme yetkisi mütevelli heyetinde. • Vakıf özellikle fetö okulları gibi yapıların bir daha ortaya çıkmaması, bununla mücadele etmek niyeti ile kuruldu. O nedenle gerek yurt içi gerekse yurt dışında aktif olarak çalışılabilecek bir kurum. Keza eğitim alanına dair çalışma yapmak isteyenler için güzel bir meslek olabilir. Ek olarak güzel bir çevre sağlayacaktır. Tüm bu yönlerden olumlu bir alternatif. • 30 yaş şartı var KPSS puan şartı yok . Çok güzel , tam liyakat kokusu geliyor kurumdan. • ik yı aradım arkadaşlar alan bilgisi sınavının kapsamı hakkında bilgi verilmedi başvurusu uygun olan adaylara bilgi verilecekmiş • Başvurdum fakat YDS'yi sormadı. Acaba kendileri mi sistemden bulacaklar? Sonuçta sınav başvuru şartı yalnızca YDS C seviyesi. • @nfs yds belgenizi sisteme yüklemeniz gerekiyor, ekli dosyalar kısmına. • @politicssbf nedense içimden bir ses böyle dedi. Ben de yaptım daha önce başvururken. • @soulofnight uzman yardımcıları 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak belirsiz süreli sözleşmeli uzman yardımcısı statüsünde istihdam edileceklerdir diyor ama maaşını bilmiyorum. • @politicssbf ilan o kadar acemice hazirlanmis ki sıkca sorulan sorularda yökdili bile kabul ettiklerini söylemişler.


 

Baskent Kariyer