Başkent Kariyer

KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI • 1

  T.C. Kalkınma Bakanlığından :
  KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
  Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8
  ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 30 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları
  aşağıda belirtilmiştir.
  Bölüm Adet
  1 İKTİSAT 9
  2 İŞLETME 6
  3 MALİYE 1
  4 İSTATİSTİK 2
  5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1
  6 HUKUK 1
  7 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 8
  8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2
  TOPLAM 30

  1. Sınava Katılma Şartları:
   Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
   b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
   tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda
   ilan edilen bölümlerinden mezun olması,
   c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış
   olması (01/01/1981 ve daha sonra doğmuş olmak),
   ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil
   Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.
   d) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup,
   bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;
   İKTİSAT alanı için KPSSP22 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 180 aday
   İŞLETME alanı için KPSSP23 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 120 aday
   MALİYE alanı için KPSSP24 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
   İSTATİSTİK alanı için KPSSP25 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
   ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP36 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
   HUKUK alanı için KPSSP21 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP7 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 160 aday
   İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP7 puan türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
   yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava
   katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 12/12/2016 tarihinden itibaren
   www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
  2. İstenen Belgeler:
   Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu
   bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
   a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,
   b) KPSS sonuç belgesinin ve YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,
   c) Kendi el yazısı ile hazırlanan özgeçmişini,
   ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını
   tarayarak sisteme yüklemeleri ve 23/11/2016 tarihinden itibaren 07/12/2016 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını
   yapmaları gerekmektedir.
   Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. Yazılı Sınav:
   Yazılı sınav 25/12/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 19/12/2016
   tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak,
   ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve
   onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları
   gerekmektedir.2
   Yazılı sınav test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından
   sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat
   şeklinde olacaktır.
   Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma
   Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört
   katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
  4. Sözlü Sınav:
   Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile
   duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden
   verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
   Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
   gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel
   yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
  5. Değerlendirme ve Atama:
   Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
   Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav
   Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre
   atanması suretiyle doldurulabilir.
   Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra
   ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına
   ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir.
   Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
   Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az
   sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
   Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan
   edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
   Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
   sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına
   suç duyurusunda bulunulacaktır.
   Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48
   Bakanlık Internet Sayfası : www.kalkinma.gov.tr
   Bakanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA


 • Hayırlı olsun. Çekoya yok :) • Çeko'nun günahı nedir? Yapmayın etmeyin ağalar:) • Kamu yok :D arkadaş mühendis alımı bizim bölüm alımından daha çok oldu bu yıl a grubunda :D • Hazine ilanı gibi, çok iyi oldu çok da iyi oldu şindi bu • iyi bir merkez uzmanlık inşaallah hakedenler kazanır. • başbakanlık,içişleri,mahalli idareler kont.,kdgm falan niye alıma çıkmıyor bu sene. • Gecen sene iktisat alanindan sinava girmistim. Basvuran herkese sira gelmisti diye hatirliyorum.

  Sinav test olmustu, 10 genel iktisat sorusu bayagi bayagi kolaydi. Normal iktisat sorulari da zor degildi. 10a yakin ekonometri cikmisti, insanlar orada ayiklandi.

  Mulakatta 4 kisi vardi, kendinizi tanitin, neden kamu gibi sorular sordular. Sonra da kurumla alakali 3-4 soru sorup elediler
  😊 • İİBF'nin üvey evladı kamu yönetimi. Açık ve net !! Bari u.a. ilişkiler gibi bir tane de olsa göstermelik alınsaydı, yine bana gelmezdi ama olsun... Kurumda geçen sene çok fetöcü olmasından mütevellit kontenjanın altında alım yapılmıştı. Bu yıl işe çok sayıda işten çıkarma olunca bu kurumdan beklentim yüksekti. Bu ilan tam bir hayal kırıklığı oldu. • Hayırlı olsun ilan, tam da ilan gelmemeye başladı derken güzel oldu.:relaxed: • .......... • Süper ilan👏🏻👏🏻 Evden kütüphaneye gitme sebebi oldu bana • Bu sınava iktisat alanından girecek arkadaşlara geçen sene sınavı geçmiş birisi olarak tavsiyelerim olacak.

  • Sınav öncesi bulduğunuz özetlerden 'aşırı hızlı' biçimde konu tekrarı yapınız.
  • Sonrasında 7/24 soru çözmeye başlayınız. Ben geçen sene Themis ve Zeynel Dinler çıkmış soruları kullandım.
  • Ekonometri'den gelecek sorular için üniversite derslerinde tutmuş olduğunuz notlara bakınız ya da ilgili üniversitelerinin bölüm sayfalarından ulaşmayı deneyiniz.
  • Sınav anında asla ümitsizliğe kapılmayınız. Geçen sene ona yakın ekonometri sorusu geldiğinde "Aha mahvoldum." demiştim, lakin sınav sonucu olumlu olmuştu.
  • İlan kıtlığında gelen çok güzel bir ilan. Kurum önceden ülkenin geleceğine yön verirdi. Şimdi eski havası olmasa da kendini gerçekleştirmek isteyen insanların seçebileceği bir kurum.

  Sınava girecek herkese şimdiden başarılar dilerim. • @kalpkalpkalp teşekkür ederiz ben de Zeynel Dinleri bitirmeyi düşünüyorum tekrar sizce yeterli gelir mi başka bi kaynak daha edinsem mi? Ekonometriye de illa ki bir göz gezdireceğiz o zaman. • En önemli soruyu sormayı unutmuşum kaçla kapatır accaba kurum her sene p4ten alıyordu bu sene p22 açmış yds için de son 5 yıl diyor bu etkili olur mu acaba yüksek kapatmasında • kurum gibi kurumdur, bürokrat mektebidir. artık eski havası olmasa da bence hala en iyi 'BAKANLIK' uzmanlığıdır. tam bir uzmanlık yaratır, tam bir devlet adamı yetiştirir. bir çok başka bakanlık ve devlet kurumunda DPT kökenli bürokrat bulunur. Aynı zamanda bir çok kurulda da Kalkınma Bakanlığından üye olur. Sınavı çok zor değildir ancak çok zor bir mülakat sizi bekler. Günlük ekonomiyi takip etmelisiniz. Bilgiden çok yorum sorulur ve çok net mülakattır. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. • @kamu657 kurum 2015 ve 2016 kpss puanina gore alim yapacagi icin ydsnin gecerliliginin 5 sene veya 2 sene olmasi cok buyuk fark yaratmaz diye dusunuyorum. Tabi temennimiz p22 nin 85 puan civarinda kapatmasi :) • @legendofphoenix bunlar güzel temenniler😌 Hadi inşallah • Yds den dolayi hayli katilamayan bir kitle oluyor. Siniftan 2 arkadasimin p22 puanlari 90 civarinda ilk 100 de yer almalarına ragmen yds yeterlikligini saglammasindan dolayi basvuru yapamiyorlar. Hazineye nazaran 40 kisilik de extra sinavi cagirilacak kisi sayisi 1 2 puan dusurebilir. Hazine zaten yakinda listeleri aciklar her bransdan sinava katılacak olan arkadaslar daha kolay bir tahmin yapabilir. • İktisat ve İşletme mezunları için güzel haber de benim gibi Uİ mezunları için açmasalar da olurmuş. P36 güvendiğim bir puan türüydü ama 92 puanla branş sıralamasında 71. görünüyorum o yüzden hiç zorlamama gerek yok kendimi.
  Maliye hocamın da çok övdüğü bir kurumdu keşke daha yüksek rakamlarla ve her bölümden alsaydı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar...


 

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.