Soru Bankasi

KPSS P3, KPSS ortaöğretim ve Ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ( Açıktan alımlar/atamalar, Meslekler, Şartları, Sınav şekli )   • GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (GTB) MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR
  • 1- MUAYENE MEMURU

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veyahut da en az dört yıllık bir eğitim süresi olan yüksek okulların gümrük işletme bölümünden ya da ilgili eğitim kurumlarına denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak zorundadır. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onay işlemi yapılmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratıp iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 2- MUHAFAZA MEMURU

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışında eğitim öğretim faaliyeti yürüten yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksek okullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onayı verilmiş denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratma işleminden geçirip iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak.

  • Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak

  • Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, "Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik hastalık tanısı, kişilik bozukluğu, nörolojik bir hastalık, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü gibi görme sorunu, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu" almak. (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi isteneceği belirtilmektedir. Raporunu ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartına sahip olmayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 3- MEMUR (TAŞRA)

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışında eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onayı verilen denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratıp daha sonra da iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  • Önlisans Mezunu Olmak. En az iki yıl eğitim veren ihracat-ithalat,uluslararası ticaret yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret, dış ticaret, ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri ön lisans progrmlarından mezun olmak.

  • Önlisans Mezunu Olmak. Kargo, Lojistik Yönetimi,Lojistik, Kargo Hizmetleri,Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme,Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, İthalat-İhracat ön lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının programlarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onay işlemi gerçekleştirilen denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratıp iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 (Lisans mezunları için) veya KPSS P93 (Önlisans mezunları için) puanlarından 70 puan ve üzeri puan alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday sınava çağırılacaktır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 4- AVUKAT

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez veya Taşra

  B- GÖREV YERİ : Ankara veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 5- MEMUR (DÖNER SERMAYE)

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Döner Sermaye

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme fakültelerinin herhangi bir bölümünden, Uygulamalı Bilimler yüksekokullarının Gümrük İşletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratıp iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 6- MEMUR (MERKEZ)

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme fakültelerinin herhangi bir bölümünden, Uygulamalı Bilimler yüksekokullarının Gümrük İşletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onayı yapılmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarakk iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 7- PROGRAMCI

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik bölümleri veya fakültelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak,

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak, başvuru esnasında söz konusu belgeyi jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  a) .NET, C#, ASP.NET MVC konusunda deneyim sahibi olmak,

  b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak,

  c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

  d) Entity Framework, Linq konusunda bilgi sahibi olmak,

  e) PL/SQL (Oracle) ve Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak

  • YDS'den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek, söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  • Yabancı dil seviye belgesini, sınavın son müracaat tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu sınavda almış olmak,

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 8- TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Ticaret İl Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  • Önlisans Mezunu Olmak. En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programlarından mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 (Lisans mezunları için) veya KPSS P93 (Önlisans mezunları için) puanlarından 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 9- MEMUR (TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ)

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Ticaret İl Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme fakültelerinin herhangi bir bölümünden, Uygulamalı Bilimler yüksekokullarının Gümrük İşletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  • Önlisans Mezunu Olmak. En az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri ön lisans programlarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 (Lisans mezunları için) veya KPSS P93 (Önlisans mezunları için) puanlarından 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 10- MÜHENDİS

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Fakültelerin Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Harita Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 11- TEKNİSYEN

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okullar) Mezunu Olmak.

  • Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanının Bahçe Bitkileri ya da Süs Bitkileri Dallarından mezun olmak.

  • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının İklimlendirme Sistemleri veya Soğutma Sistemleri ya da Yapı Tesisat Sistemleri Dallarından mezun olmak. (Kaloriferci sertifikasına sahip olmak.)

  • Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının Çelik Konstrüksiyon veya Kaynakçılık ya da Metal Doğrama Dallarından mezun olmak.

  • Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi veya İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ya da Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından Mezun olmak.

  • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalından mezun olmak.

  • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı İç Mekan Dekorasyonu veya Yapı Yüzey Kaplama Dallarından mezun olmak.

  • Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma- Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

  • Ortaöğretim kurumlarının Elektrikçilik Bölümü mezunu olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P94 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 12- KİMYAGER

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, Mersin, İzmir

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Fakültelerin 'Kimya veya Kimya Mühendisliği 'bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Sözlü Sınava son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu yabancı dil sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 13- LABORANT

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, Mersin, İzmir

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. Meslek Yüksek Okullarının Kimya Teknolojisi Bölümünden mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 14- ŞOFÖR

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lise Mezunu Olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P94 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 15- EĞİTİM UZMANI

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans veya Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi teftişi ve planlaması, yetişkin eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da bu konularda yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak. Adayların, söz konusu bölümlerde yüksek lisans eğitimi görmüş olmaları halinde yüksek lisans diplomalarını başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 16- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. İletişim Fakültesi mezunu olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 17- TEKNİKER

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. İnşaat, İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 18- YARDIMCI HİZMETLİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : En Az Lise Mezunu Olmak veya dengi mesleki eğitim veren okullardan mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P94 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 19- BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi İşlem ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan önlisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 20- ANBAR MEMURU

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Döner Sermaye İşletmelerinin Bulunduğu Yerler

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 21- SATIŞ MEMURU

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Döner Sermaye İşletmelerinin Bulunduğu Yerler

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. **Elektronik Ticaret, E-Ticaret, İnternet ile Pazarlama, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Satış Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 22- VEZNEDAR

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : Döner Sermaye İşletmelerinin Bulunduğu Yerler

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans Mezunu Olmak. Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

  E- SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 puanında 70 ve üzeri alan adaylar içerisinden başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar aday

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.   • ADALET BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR
  • 1- DANIŞTAY ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Yazılı (Uygulama) Sınavı ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Mühendislik fakültelerinin; Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Bilgisayar, Telekomünikasyon, Mekatronik, Bilişim sistemleri, Yazılım, Endüstri, Kontrol ve Sistem Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birinden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar başvurabilmektedir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Yıl sonuna kadar 35 yaşını doldurmuyor olmak.

  • Çeşitli Birimlerde çalışmaya özgü ilan şartlarında belirtilen programları kullanabiliyor olmak.

  • Bazı yıllarda açılan ilanlarda YDS D düzeyinde puan istenmektedir.

  G- BAŞARI PUANI : KPSS PUANININ (%40) + YAZILI SINAV PUANININ (%40) + MÜLAKAT SINAVININ (%20) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 2- DANIŞTAY ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Yazılı (Uygulama) Sınavı ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar başvurabilmektedir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yıl sonuna kadar 35 yaşını doldurmuyor olmak.

  G- BAŞARI PUANI : KPSS PUANININ (%40) + YAZILI SINAV PUANININ (%40) + MÜLAKAT SINAVININ (%20) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 3- DANIŞTAY ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - AŞÇI

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Yazılı (Uygulama) Sınavı ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : En lise ve dengi okuldan mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P94 puanından 70 ve üzeri alan adaylar başvurabilmektedir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olan veya Halk Eğitim Merkezinin ve diğer resmi Kurum/Kuruluşların düzenledikleri kurslardan mezun olarak, sertifika almış olmak.

  • Aşçılık mesleğinde en az iki çalıştığını belgelemek.

  G- BAŞARI PUANI : KPSS PUANININ (%40) + YAZILI SINAV PUANININ (%40) + MÜLAKAT SINAVININ (%20) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 4- DANIŞTAY ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - GARSON

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önlisans veya Lise Mezunu Olmak. Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine sahip olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ve son olarak garsonluk mesleğinde iki yıl çalışıldığını belgelemek.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okuldan mezun olanlar için) puanlarından 70 ve üzeri alan adaylar başvurabilmektedir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine sahip olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ve son olarak garsonluk mesleğinde iki yıl çalışıldığını belgelemek.

  G- BAŞARI PUANI : KPSS PUANININ (%60) + MÜLAKAT SINAVININ (%40) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 5- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - PSİKOLOG

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İlanda Belirtilen İller

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık Psikoloji bölümünden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 6- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - VETERİNER

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İlanda Belirtilen İller

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık Veteriner Hekimliği bölümünden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 7- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları

  C- SINAV ŞEKLİ : Uygulama Sınavı (Daktilo veya Bilgisayar ile) ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Önisans veya Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olmak. Adaylar, Fakülte veya MYO'ların Bilgisayar, Adalet MYO, MYO'larında Adalet, Adalet Önlisans Programı veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak zorundadır. Yukarıda siyah renkle belirtilen önlisans ve lise bölümlerinden mezun olan adaylardan daktilo ve bilgisayar sertifikası istenmemektedir.

  Bu bölümler dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyen veya en son başvuru tarihi itibariyle MEB onaylı veya kamu kurum/kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası olanlarda başvurabilmektedir.. (Örgün eğitimde bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamlayanlardan sertifika istenmez.)

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okul mezunları için) puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Bakanlık sitesinde yer alan metinler arasından, komisyonlar tarafından çekilen 90 kelimelik bir metnin bilgisayar veya daktilo ile üç dakika içerisinde yazılması gerekmektedir.
  • Üç dakikada en az 90 kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmaz.
  • Yazılan metinde yanlış yazılan kelime sayısı toplam kelime sayısının %40'ından fazla olması durumunda metnin anlam bütünlüğü bozulduğu kabul edilerek aday sözlü mülakata alınmaz.
  • Mesleki bilgisi ölçülecek şekilde araç başında uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. * Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmak, merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  Hukuk, Adalet MYO, MYO'ların Adalet programı ve Adalet Önlisans programından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılıp, diğer adaylar bu sıralamayı takip ederek kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralamaları yapılacaktır.

  • 8- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - TEKNİSYEN

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı ve Uygulama Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Meslek Lisesi Mezunu olmak veya Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okul mezunları için) puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Bilgisayar ve Sıhhi tesisat teknisyeni olmak.
  • Adaylar atanacakları kadronun gerektirdiği donanım ve teknik bilgiye sahip olmalıdır.
  • Mesleki bilgisi ölçülecek şekilde araç başında uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. * Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmak, merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 9- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - ŞOFÖR

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları

  C- SINAV ŞEKLİ : Uygulama Sınavı ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Adaylar en az lise ve dengi okuldan mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okul mezunları için) puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının ON KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Ehliyet şartı olarak: Adaylar E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmalıdır.
  • Mesleki bilgisi ölçülecek şekilde araç başında uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır.
  • Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmak, merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI : Uygulama sınavından başarıyla geçenler arasında yer alan adaylar arasında:
  ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2 şeklinde hesaplanmaktadır.

  • 10- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - AŞÇI

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı ve Uygulama Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Adaylar en az lise ve dengi okuldan mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okul mezunları için) puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar halk eğitim merkezleri veya diğer resmi kurum/kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmalıdır veya ilgili branşta sertifika almaya hak kazanmalıdır
  • Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmak, merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Aşçılık sözlü sınavında; Halk eğitim ve diğer kurumlarda aşçı olarak çalışan ve işlerinden anlayan bilgi sahibi bir kişinin görüşüne başvurulduktan sonra puanlama yapılabilmektedir.

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2 şeklinde hesaplanmaktadır.

  • 11- CEZA VE TEVKİF EVLERİ GEN. MÜD. KADROLARI - KALORİFERCİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları

  C- SINAV ŞEKLİ : Uygulama Sınavı ve Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Adaylar en az lise ve dengi okuldan mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P93 (Önlisans mezunları için) veya KPSS P94 (Lise ve dengi okul mezunları için) puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar halk eğitim merkezleri veya diğer resmi kurum/kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmalıdır veya ilgili branşta sertifika almaya hak kazanmalıdır
  • Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmak, merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2 şeklinde hesaplanmaktadır.

  • 12- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  G- BAŞARI PUANI : Mülakattan puanına göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına atama yapılacaktır.

  • 13- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - İSTATİSTİKÇİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara Adli Sicil ve İstatistik Gen. Müd.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren İstatistik Bölüm mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 14- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - MÜHENDİS

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara - İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, Mühendislik Fakültelerinden en az dört yıllık eğitim veren Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 15- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - MÜTERCİM (İNGİLİZCE)

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara - Ceza ve Tevkifleri Gen. Müd.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümü mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Adaylar, YDS/ Yabancı Dil Sınavından min. B düzeyinde puan almış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 16- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - PSİKOLOG

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İlan metninde yazılan iller.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, Psikoloji bölümü mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 17- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - PEDAGOG

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İlan metninde yazılan iller.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Prog. ve Öğretim bölümlerinden birinden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 18- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - SOSYAL ÇALIŞMACI

  A- GÖREV BİRİMİ : Taşra

  B- GÖREV YERİ : İlan metninde yazılan iller.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar bölümlerinden birinden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI : Yok.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 19- ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

  A- GÖREV BİRİMİ : Merkez

  B- GÖREV YERİ : Ankara - İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.

  C- SINAV ŞEKLİ : Sözlü (Mülakat) Sınavı

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU : En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI : KPSS P94 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Geçerliliği devam eden Özel Güvenlik Görevlisi kartı sahibi olmak.

  • Merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

  • Olması gereken minimum boy oranları : Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm.

  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

  • Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu mülakatta başarılı adaydan istenecektir.

  G- BAŞARI PUANI : ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2.

  • 20 - ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - İCRA KATİBİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.
  • Örgün eğitim yoluyla daktilo ve bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını ispat edenler ve başvuru tarihinde MEB onaylı bilgisayar ve daktilo sertifikasına sahip olanlar başvurabilir.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, merkezi sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
  • Bakanlık sitesinde yer alan metinler arasından, komisyonlar tarafından çekilen 90 kelimelik bir metnin bilgisayar veya daktilo ile üç dakika içerisinde yazılması gerekmektedir.
  • Üç dakikada en az 90 kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmaz.
  • Yazılan metinde yanlış yazılan kelime sayısı toplam kelime sayısının %40'ından fazla olması durumunda metnin anlam bütünlüğü bozulduğu kabul edilerek aday sözlü mülakata alınmaz.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2. hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 21 - ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - ZABİT KATİBİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNLARI içerisinden ilgili bölümlerden mezun olanlar başvurabilmektedir. Adaylar, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar, Adalet MYO, MYO'ların Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programımezun olmalıdır.
  • Adalet Meslek Lisesi ve diğer lise ve dengi okulların Bilgisayar veya Ticaret bölümlerinden mezun olanlarda başvuru yapabilirler.
  • Bunlar dışında en az Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan MEB onaylı ya da kamu kurumlarınca verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Bakanlık sitesinde yer alan metinler arasından, komisyonlar tarafından çekilen 90 kelimelik bir metnin bilgisayar veya daktilo ile üç dakika içerisinde yazılması gerekmektedir.
  • Üç dakikada en az 90 kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmaz.
  • Yazılan metinde yanlış yazılan kelime sayısı toplam kelime sayısının %40'ından fazla olması durumunda metnin anlam bütünlüğü bozulduğu kabul edilerek aday sözlü mülakata alınmaz.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2. hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 22 - ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - ŞOFÖR

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAV YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 60 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının ON KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Ehliyet şartı olarak: Adaylar, hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan puanına göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen aday sayısına kadar listelenerek, başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

  • 23 - ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - ZABİT KATİBİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İl ve ilçelerde bulunan adli ve idari yargı adalet başkanlıkları.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNLARI içerisinden ilgili bölümlerden mezun olanlar başvurabilmektedir. Adaylar, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar, Adalet MYO, MYO'ların Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programımezun olmalıdır.
  • Adalet Meslek Lisesi ve diğer lise ve dengi okulların Bilgisayar veya Ticaret bölümlerinden mezun olanlarda başvuru yapabilirler.
  • Bunlar dışında en az Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan MEB onaylı ya da kamu kurumlarınca verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Bakanlık sitesinde yer alan metinler arasından, komisyonlar tarafından çekilen 90 kelimelik bir metnin bilgisayar veya daktilo ile üç dakika içerisinde yazılması gerekmektedir.
  • Üç dakikada en az 90 kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmaz.
  • Yazılan metinde yanlış yazılan kelime sayısı toplam kelime sayısının %40'ından fazla olması durumunda metnin anlam bütünlüğü bozulduğu kabul edilerek aday sözlü mülakata alınmaz.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2. hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 24 - ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR - MÜBAŞİR

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İl ve ilçelerde bulunan adli yargı adalet başkanlıkları.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAV YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının ON KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Merkezi sınavın yapıldığı tarihin 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Adaylar, yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava başvurabilirler, birden fazla komisyona başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan puanına göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen aday sayısına kadar listelenerek, başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.


  • 25- İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİSİ MESLEĞİ ALIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA.

  B- GÖREV YERİ :

  • İL VE İLÇELERDE YER ALAN CEZA İNFAZ KURUMLARI.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ VE MÜLAKAT SINAVI AYRI AYRI UYGULANACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNU herkesin başvuru yapabileceği bir ilandır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, Adalet Bakanlığının belirttiği fiziksel ve ruhsal şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına ait tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmalıdır.
  • Olması gereken minimum boy oranları : Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm.
  • Adayların boy uzunluklarının santimetre cinsinden son iki rakamı ile kiloları arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamalıdır.
  • Adaylar, sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmalıdır ve merkezi sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI + MÜLAKAT SINAV PUANI + ) / 3 olarak hesaplanmaktadır.

  • Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. Sözlü sınav ve mülakat sınavında başarılı olmak şartıyla (Bir adayın başarılı sayılması için, her iki sınavdan da ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.), Hukuk Fakültesi veya Adalet MYO (AÖF mezunları dahil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takip ederek sıralanacaktır.  • 26 - DANIŞTAY ZABİT KATİBİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (BİLGİSAYAR İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNLARI içerisinden ilgili bölümlerden mezun olanlar başvurabilmektedir. Adaylar, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar, Adalet MYO, MYO'ların Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı ve Adalet Meslek Lisesinden mezun olmalıdır.
  • Diğer lise ve dengi okulların Bilgisayar veya Ticaret bölümlerinden mezun olanlarda başvuru yapabilirler.
  • Bunlar dışında en az Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan MEB onaylı ya da kamu kurumlarınca verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının ON KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, sınavın açıldığı tarihin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = KPSS PUANININ (%40) + YAZILI SINAV PUANININ (%40) + SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVININ (%20) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 27 - DANIŞTAY ŞOFÖR

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAV YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNLARI içerisinden ilgili bölümlerden mezun olanlar başvurabilmektedir.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 60 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının ON KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Ehliyet şartı olarak: Adaylar E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmalıdır.
  • Mesleki bilgisi ölçülecek şekilde araç başında uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır.
  • Adaylar, sınavın açıldığı tarihin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = KPSS PUANININ (%40) + YAZILI SINAV PUANININ (%40) + SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVININ (%20) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 28 - DANIŞTAY HİZMETLİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (BİLGİSAYAR İLE) VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI UYGULAMA SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 60 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, sınavın açıldığı tarihin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = KPSS PUANININ (%60) + SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVININ (%40) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 29 - YARGITAY ZABİT KATİBİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (BİLGİSAYAR İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS, ÖNLİSANS ve LİSE MEZUNLARI içerisinden ilgili bölümlerden mezun olanlar başvurabilmektedir. Adaylar, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar, Adalet MYO, MYO'ların Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı ve Adalet Meslek Lisesinden mezun olmalıdır.
  • Diğer lise ve dengi okulların Bilgisayar veya Ticaret bölümlerinden mezun olanlarda başvuru yapabilirler.
  • Bunlar dışında en az Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan MEB onaylı ya da kamu kurumlarınca verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. (En az 120 saat ders almış olmak gerekmektedir.)

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, sınavın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
  • Üç dakika içerisinde Başkanlıkta belirlenen metinden bilgisayar ile en az 90 kelime yazamayan adaylar sözlü mülakata alınmayacaktır.
  • Adaylar SGK'dan emeklilik ve yaşlılık maaşı almamalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = KPSS PUANININ (%35) + YAZILI SINAV PUANININ (%35) + SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVININ (%30) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 30 - YARGITAY ŞOFÖR

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • UYGULAMA (ARAÇ İLE) SINAVI VE SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Ehliyet şartı olarak: Adaylar E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmalıdır.
  • Mesleki bilgisi ölçülecek şekilde araç başında uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır.
  • Adaylar, sınavın açıldığı tarihin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = KPSS PUANININ (%35) + YAZILI SINAV PUANININ (%35) + SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVININ (%30) hesaplanarak elde edilmektedir.

  • 31 - YARGITAY HİZMETLİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adayların En Az Eğitim Durumları Lise ve Dengi Okullardan mezun olma şeklinde olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 (Lisans Mezunları İçin), KPSSP93 (Önlisans Mezunları İçin) ve KPSS P94 (Lise ve Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin) belirtilen puanlardan 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının YİRMİ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS puanı + Mülakat Puanı ) / 2. hesaplanarak elde edilmektedir.


   • SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR
  • 1-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan puanına göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına atama yapılacaktır.


  • ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR

  • 1-AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ VE TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak alım sayısının BEŞ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ) / 2 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her iki sınavdan da ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.),

  • 2-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - ORMAN MÜHENDİSİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) VE UYGULAMA SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Orman Mühendisliği mezunu olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak başvuru yapılacak illerin alım sayısının ÜÇ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, fiziksel ve ruhsal şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına ait tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmalıdır.
  • Arşiv ve güvenlik araştırmaları, soruşturmaları olumlu sonuçlanmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI + UYGULAMA SINAV PUANI ) / 3 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),

  • 3-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - ORMAN MUHAFAZA MEMURU

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) VE UYGULAMA SINAVI YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Önlisans Mezunu Olmak. Adaylar, önlisans eğitimi veren; Orman İşletmeciliği, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Budama ve Aşılama, Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı bölümleri mezunu olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak başvuru yapılacak illerin alım sayısının DÖRT KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, fiziksel ve ruhsal şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına ait tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmalıdır.
  • Arşiv ve güvenlik araştırmaları, soruşturmaları olumlu sonuçlanmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI + UYGULAMA SINAV PUANI ) / 3 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),

  • 4-DEVLET SU İŞLERİNE İLİŞKİN KADROLAR - MÜHENDİS

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ VE TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAV YAPILACAKTIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Lisans Mezunu Olmak. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik, Jeoloji, Hidrojeoloji, Çevre, Maden, Makine, Ziraat, Biyosistem, Meteoroloji, İnşaat, Metalürji ve Malzeme, Malzeme, Metalürji, Su Ürünleri Mühendislikleri mezunu olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 70 ve üzeri alan adaylar arasında en yüksek puanlı adaydan başlayarak başvuru yapılacak illerin alım sayısının ÜÇ KATI kadar aday sınava kabul edilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Ülkenin her yerinde ve arazide hizmet verebilecek sağlık şartlarına sahip olunmalı.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAV PUANI ) / 2 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),


   • DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR***
  • 1- MÜTERCİM

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • YAZILI VE MÜLAKAT (SÖZLÜ) SINAV

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, Üniversitelerde 4 yıl olarak okutulan: İngiliz, Alman, Amerikan, Fransız, Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çevrebilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça veya Rusça bölümlerinden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • Listeler halinde oluşturulan adaylar içerisinde, KPSS P3 puanına göre 5 KATI kadar aday yazılı sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • İngilizce veya Fransızca için sınava gireceklerin son üç yıl içerisindeki YDS puanı en az 85 olmalıdır. Bu alanlarda son iki yıla ait KPSS P3 puanı en az 60 olmalıdır. Her ikisi içinde tek liste yayımlanacak olup, toplam alınacak aday sayısının 5 KATI sınava kadar aday yazılı sınava kabul edilecektir.
  • Almaca, Arapça veya Rusça için sınava gireceklerin son üç yıl içerisindeki YDS puanı en az 70 olmalıdır. Bu alanlarda son iki yıla ait KPSS P3 puanı en az 60 olmalıdır. Her üçü içinde tek liste yayımlanacak olup, toplam alınacak aday sayısının 5 KATI sınava kadar aday yazılı sınava kabul edilecektir.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacaktır. Başarı olan aday listeleri Sözlü sınav sonucuna göre belirlenmektedir.

  • 2-SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • MÜLAKAT (SÖZLÜ) SINAV

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, Üniversitelerde 4 yıl olarak okutulan: Arşivcilik, Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yön, Enformasyon, Dokümantasyon, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSS P3 puanından 60 ve üzeri alanlardan atama yapılacak kişi sayısının 10 KATI kadar aday yazılı sınava çağrılmaktadır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar, sınavın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
  • Bir Kamu kurumunda 4/B'li olarak çalışmıyor olmak.
  • Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanların en az 70 YDS puanı almaları gerekmektedir.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Başarı olan aday listeleri Sözlü sınav sonucuna göre belirlenmektedir.


  • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR

  • 1- AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ VE TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 80 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 80 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 2-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ VE TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalı.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 80 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 3-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve Türkçe ve İngilizce dillerinde, dilde aksan bozukluğu, pelteklik, kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak üzerine sözlü sınav şeklinde uygulanmaktadır.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, dört yıllık eğitim veren herhangi bir fakülte veya yüksek okul mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınava katılabilecektir. Bu sınavlardan alınan puan sıralamasına göre sözlü sınava katılacaklardır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar YDS'den en az 70 puan almış olmalı veya ÖSYM eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmalı.
  • ICAO ANNEX'lkriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" sağlık raporu sahibi olunmalıdır.
  • Hava trafik kontrolör lisansına sahip olunmalıdır. (Hava trafik kontrol eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar için geçerlidir)

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).


  • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR

  • 4-SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ (SÖZLEŞMELİ)

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • BAŞVURU SONRASI SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, 4 yıllık yüksek eğitim kurumlarından Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerden mezun olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • Değerlendirme sonrası kurumun internet sitesinden yayınlanmaktadır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az (C) düzeyinde puan almalı veya denkliği kabul gören sınavlardan aynı denklikte puan almış olmalıdır.
  • Adaylar sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olup mesleki tecrübeye sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Gerekli bilgilendirme kurumun web sitesinde yayınlanacaktır.

  • 5-SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - KONTROL PİLOTU (SÖZLEŞMELİ)

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • BAŞVURU SONRASI SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • GPL, FBPL, ULA lisanslarına sahip olunmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • Değerlendirme sonrası kurumun internet sitesinden yayınlanmaktadır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Yukarıda belirtilen lisanslardan birine sahip olunmalı ve 1000 saat uçuş tecrübesi ile 250-500 er saat öğretmenlik uçuşuna sahip olunmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Gerekli bilgilendirme kurumun web sitesinde yayınlanacaktır.

  • 6-SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (SÖZLEŞMELİ)

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • BAŞVURU SONRASI SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, 4 yıllık yüksek eğitim veren mühendislik fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmalıdır veya aynı denklikteki yurtdışı yükseköğretim programından diplomaya sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP7 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP7 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az (C) düzeyinde puan almalı veya denkliği kabul gören sınavlardan aynı denklikte puan almış olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

  • 7-SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN KADROLAR - UÇUŞ TABİBİ (SÖZLEŞMELİ)

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • BAŞVURU SONRASI SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, TIP fakültesi mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • Değerlendirme sonrası kurumun internet sitesinden yayınlanmaktadır.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar uçuş tabipliği kursu sertifikasına veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesine sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Gerekli bilgilendirme kurumun web sitesinde yayınlanacaktır.


  • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR

  • 8- TCDD'YE İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından denk bölümün lisans diplamasına sahip olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.
  • Tek bir bölge tercih edilebilmektedir.
  • Atanmaya hak kazanan adaylar 5 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunamazlar.

  G- BAŞARI PUANI :

  Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).  • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR

  • 9-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ''NE İLİŞKİN KADROLAR - MÜHENDİS

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren; İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi bölümleri mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar arazi şartlarında çalışmaya elverişli olmalıdır.
  • Adaylar, belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından belirtilen seviyede başarıya sahip olmalıdır

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ) / 2 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),

  • 10-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ''NE İLİŞKİN KADROLAR - ŞEHİR PLANCISI

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama lisans programı mezunu olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adaylar arazi şartlarında çalışmaya elverişli olmalıdır.
  • Adaylar, belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından belirtilen seviyede başarıya sahip olmalıdır

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ) / 2 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),


   • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR
  • 1- AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından denk bölümün lisans diplomasına sahip olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 75 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 2-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ VE TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından denk bölümün lisans diplomasına sahip olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 3-TAŞ KÖMÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • ZONGULDAK

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından denk bölümün lisans diplomasına sahip olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 4-ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NA İLİŞKİN KADROLAR - AVUKAT

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • MERKEZ

  B- GÖREV YERİ :

  • ANKARA

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • LİSANS MEZUNU OLUNMALIDIR. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunu veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından denk bölümün lisans diplomasına sahip olmalı ve avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3 puanları en az 70 olmalıdır.
  • Adaylar avukatlık ruhsatına sahip olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • ARİTMETİK ORTALAMA = ( KPSS PUANI + SÖZLÜ SINAV PUANI ) / 2 olarak hesaplanmaktadır.
   Kesin başarı listesi aritmetik ortalamada puanı en yüksek olandan başlanarak listelenecektir. (Bir adayın başarılı sayılması için, her sınavdan ayrı yarı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.),


   • BAŞBAKANLIKMEMUR/PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN KADROLAR
  • 1- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN KADROLAR - KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adaylar, dört yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programı,herhangi önlisans programı, ilahiyat lisans programı, ilahiyat önlisans programı ve imam hatip lisesi mezunu olabilirler.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanları en az 40 olmalıdır.
  • Adaylar en az imam hatip lisesi mezunu olmalıdır.
  • Adaylar kuran kursu öğreticiliği için yeterliliğe sahip olduğunu belgelendirmelidir.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 2- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN KADROLAR - İMAM-HATİP

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adaylar, dört yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programı,herhangi önlisans programı, ilahiyat lisans programı, ilahiyat önlisans programı ve imam hatip lisesi mezunu olabilirler.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanları en az 60 olmalıdır.
  • Adaylar en az imam hatip lisesi mezunu olmalıdır.
  • Adaylar imam-hatip için yeterliliğe sahip olduğunu belgelendirmelidir.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 3- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN KADROLAR - MÜEZZİN-KAYYIM

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adaylar, lise/dengi ve imam hatip lisesi mezunu olabilirler.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP94 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP94 puanları en az 60 olmalıdır.
  • Adaylar en az imam hatip lisesi veya lise/dengi mezunu olmalıdır.
  • Adaylar müezzin-kayyım için yeterliliğe sahip olduğunu belgelendirmelidir.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).

  • 4- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN KADROLAR - ÖĞRETMEN

  A- GÖREV TEŞKİLATI:

  • TAŞRA

  B- GÖREV YERİ :

  • İLAN METNİNDE YAZILAN İLLER.

  C- SINAV ŞEKLİ :

  • SÖZLÜ (MÜLAKAT) SINAVI YAPILIR.

  D- BAŞVURU YAPABİLECEK ADAYLARIN EĞİTİM DURUMU :

  • Adaylar, LİSANS MEZUNU OLMALIDIR. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği lisans programlarından birinin mezunu olunmalıdır.

  E- SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI :

  • KPSSP10 puanına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 KATI kadar aday sözlü sınava katılabilecektir.

  F- ÖZEL ŞARTLARI :

  • Adayların, başvuru yapabilmek için KPSSP10 puanları en az 60 olmalıdır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu adaylar formasyon sahibi olmalıdır.

  G- BAŞARI PUANI :

  • Mülakattan alınan puana göre atama yapılacaktır. Mülakatta en yüksek puan alan adaydan, atama yapılması düşünülen kişi sayısına kadar listelenerek başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. (Bir adayın başarılı sayılması için, sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 ve dengi alması gerekmektedir.).


 • Basvuru nasil yapiyoruz • @baran63 Neye efendim? • Bu konuda da güzel çalışma yapmıştık. • Günlerce uğraşmıştık @Agor kardeşim hatırlayalım istedim!Baskent Kariyer