Baskent Kariyer

YSK UZM yrd (yeni kadro) • Ysk uzm yrd adı altında bugünkü rg de yeni bir kadro oluşturulmuş.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Uzman Yardımcılığına Giriş

  Uzman yardımcılığı giriş sınavı

  MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

  (2) Giriş sınavı, Kurulca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav, ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

  Sınav duyurusu

  MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSS sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, sınava kaç kişinin çağrılacağı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete, Kurulun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

  Sınava başvuru şartları

  MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

  1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri,

  2. Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, halkla ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, eğitim bilimleri ve mühendislik bölümleri,

  veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709.htm • Yüksek sayıda alımlar gerçekleşir mi yoksa 50'den yukarısını görmez mi? Tahmini olan? • @eomer ysk zaten kaç kişi totalde. Az kişi alır hatta 50yi görmez bence. • Merkez uzmanlık mı? taşradaki seçim kurulları da varsa coşturur sayı 500 falan olur. • @james-buchanan o kadar çok olacağını sanmam kardeşim merkez kadro bu ve ihdas edilen seçim uzman yardımcısı maalesef 15 görünüyor.
  http://www.ysk.gov.tr/doc/mevzuat/dosya/6013/7062.pdf


Log in to reply