Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

2019 AYT Biyoloji Konuları • Biyoloji Bilimi

  İnorganik- Organik Bileşikler

  Madde Geçişleri

  Hücre

  DNA- RNA

  Protein Sentezi

  Enzimler

  İnsanda Üreme ve Gelişme

  Ekoloji-Canlıların Sınıflandırılması

  Hücre Bölünmeleri- Eşeyli- Eşeysiz Üreme

  Kan Grupları

  Biyoteknoloji- Evrim

  Solunum- Fotosentez- Kemosentez

  Mendel Genetiği

  Bitki Biyolojisi

  Cinsiyete Bağlı Kalıtım

  Sistemler

  Duyu Organları