Baskent Kariyer

TCMB Araştırmacı Alım İlanı • ARAŞTIRMACI/2018 1
  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
  ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR
  Genel Bilgiler
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik
  üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma
  vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
  Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat
  istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarını incelemek ve uygulanacak para
  ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.
  .
  Alınacak Kişi Sayısı: Araştırmacı (9 kişi)
  Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
  Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
  İdare Merkezi / ANKARA
  İşe Alım Süreci

  1. Başvuru Koşulları (31 Ağustos-10 Eylül 2018)
    En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca
   tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans, matematik,
   istatistik bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik alanlarında yüksek
   lisans eğitimini tamamlamış olmak.
    2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son
   başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
   Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya GMAT
   sınavından en az 630 puan almış olmak.
    Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
   (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of
   English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-iBT)’den en az 96 puan almış olmak.
    01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.
   ARAŞTIRMACI/2018 2
  2. Yazılı Meslek Sınavı (15-16 Eylül 2018)
   Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım
   alanlarından dört oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi Anlatım sınavında,
   adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği
   konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.
   Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 60 puan alan
   ve dört konudan sınav genel ortalaması 60 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına
   çağrılacaktır.*
  3. Test (24-26 Eylül 2018)
   Komisyon mülakatı öncesinde, kişilik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile
   gönderilecek testler uygulanacaktır.
  4. Yetkinlik Bazlı Mülakat (1-5 Ekim 2018)
   Komisyon mülakatı öncesinde, Ankara’da yetkinlik bazlı mülakat uygulanacaktır.
  5. Komisyon Mülakatı (8-9 Ekim 2018)
   Mülakat komisyonu adayları güncel ve sosyo-ekonomik konulara olan ilgi ile mesleğin gerektirdiği
   konulara hâkimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından
   100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı
   bulunacaktır.
   Mülakat puanı en az 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı
   meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday
   başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
   Başvuru İşlemleri
   Adaylar başvurularını 31.08.2018 tarihinden 10.09.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet
   sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla
   yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
   o Fotoğraf
   o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
   o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)
   o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
   o Özgeçmiş
  • Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucunda 60 ve üzeri puan alan en fazla ilk 40 aday
   (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
   ARAŞTIRMACI/2018 3
   Bilgilendirme
   Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların
   başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesi insan kaynakları
   sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir
   yazışma yapılmayacaktır.
   Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
    Türk vatandaşı olmak.
    Kamu haklarından yasaklı olmamak.
    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
   bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin
   güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
   rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
   karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden
   ve ruh sağlığına sahip olmak.
    Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa
   bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi
   kabul etmiş olmak.


 • merkez bankası araştırmacı kadrosu için genellikle doktora şartı koyardı ilanda göremedim. • Eskiden Genel Yetenek kısmından 56 doğru isteniyordu. Şimdi 85 puana çekmek zorunda kaldılar. Merkez Bankası da olsan arz talep durumuna göre hareket edersin.


 • 2018 kpss

  Bir umut belki yds istemez diye girdim konuya. Sapkami alip cikiyorum konudan.


 • 2018 kpss

  @tiebout neredeyse imkansız hocam • @antimülakat bunda kpssnin giderek zorlasmasi da etkili olmus olabilir hocam • @antimülakat malum eski yillarda sorular calindigi icin o netler “yapiliyordu” 🙂
  Mb,nin de o netleri istemesi dogaldir, yapabilen cok cunku. Ama suan cok sukur normallestik de olmasi gereken oluyor:) • Buraya talep yok herhalde 🙂


Log in to reply