Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

VDK Sınav Kurulu Değişti • VDK Sınav Kurulu Değişti

  Tarih: 29 Eylül 2018

  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. VDK giriş ve yeterlilik sınav kurulunun yapısı değişti. VDK Başkan veya başkan yardımcılarından birinin komisyona başkanlık etme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, komisyona öğretim üyesi ile bakanlık ve diğer kamu kurumlarında görev yapanlar arasından üye seçilebilecek. Komisyon üye sayısında ise değişiklik yapılmadı.

  YÖNETMELİK
  Hazine ve Maliye Bakanlığından:

  VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Vergi Başmüfettişi ve Vergi Müfettişi kadrolarında görev yapanlar ile öğretim üyeleri, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar arasından belirlenen, biri başkan olmak üzere en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,”

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

  Yönetmeliğin önceki hali aşağıda yer almaktadır.

  Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dahil en az sekiz yıl Vergi Müfettişi olarak görev yapanlar arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan
  giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kuruldur.


Log in to reply