Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı 2019 • Puan türü P48 olarak güncellenmiştir. Diğer puan türleri ilandan çıkartılmıştır.

  İlan için;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/vakiflar-genel-mudurlugu-mufettis-yardimciligi-alim-ilani-h9010.html

  SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan
  yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.
  A- Sınava katılabilmek için;
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip
  olmak,
  2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3- 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  4- Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak.
  5- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu
  Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak.(5x20=100’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir. )
  6- 2018 veya 2019 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en az (E) seviyesinde başarılı olmak.
  7- Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;
  a) 4 adet vesikalık fotoğraf,
  b) Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,
  c) KPSS ve YDS sonuç belgesi,
  eklenecektir.
  8- Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve
  girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler.
  9- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No.3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş
  Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir.
  10- En son müracaat tarihi 01.11.2019 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki
  gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  11- Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri
  sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.
  12- Yarışma Sınavı, 07.12.2019 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi http:// vgm .gov. tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir.

  Görev Yeri
  Sınıfı
  Ünvanı
  Kadro Derecesi

  Sayısı
  Genel Müdürlük
  GİH
  Müfettiş Yardımcısı
  7

  5
  13- Sınavda uyulacak esaslar http:// vgm. gov. tr internet adresinden yayınlanacaktır.
  B- Sınav Konuları :
  1-) Muhasebe
  a- Genel Muhasebe b-Şirketler Muhasebesi c- Envanter ve Bilanço d- Bilanço Analizi ve
  Teknikleri e- Ticari Hesap 2-) İktisat
  a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir c- İşletme İktisadi d- Planlama e- Uluslar arası İktisat, Türkiye Ekonomisi
  3-) Maliye
  a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler
  4-) Hukuk
  a- Anayasa Hukuku : Genel Esaslar b- İdare Hukuku : Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü c- Medeni Hukuk : Genel Esaslar, Ayni haklar(Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar d- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar e- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak f- Ceza Hukuku : Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Genel Esaslar h- İcra-İflas Hukuku
  5-) Kompozisyon
  Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.
  İlan olunur. • YDS 50 yapacağınıza koymayın daha iyi. Koyuyorsanız eleme yapmak için 70 koyun bari de içimiz yanmasın. Pas geçiyoruz


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Ceko puan türü ne alaka? Bu kurum puan türleri mi karıştırdı acaba


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @guymağduru, içinde söyledi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı 2019

  Ceko puan türü ne alaka? Bu kurum puan türleri mi karıştırdı acaba

  Sınav yapıyor ceko ile ilgili birşey yok • @guymağduru olabilir en son 2016 da alım yaptılar diye hatırlıyorum ve yine p40 vardı • @guymağduru hocam p39 40 42 çeko türleri gerçekten saçmalamışlar • Eski puanlara baktım yds etkisi olan iktisat maliye hukuk ve muhasebe içeren puanlar. Yarın kurumu arayıp hatırlatmakta fayda var. • 2016 ilanından;

  Sınava katılabilmek için;

  5- 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre (A) Grubu kadrolar için 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP39-40-42 puan türlerinin birinden 75 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak. (15x20=300'üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir.)

  İlanen duyurulur.

  Aynısını kopyala yapıştır yapmışlar. İlgilenen arkadaşlar yarın muhakkak arasın. • @genclerbirlikli aynen hocam kesinlikle bir yanlışlık var 2016 yılındaki p39 40 42 puan türleri çeko değil 2016 mesela p35 kullanılıyordu şimdi aynısı p48 • Sınav tarihi KGK sınavı ile de çakışıyor bunu da düzeltseler birde giriş belgesi sadece elden alınmak zorunda galiba


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @genclerbirlikli YDS şartı varmiymis ozmn


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @guymağduru, içinde söyledi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı 2019

  @genclerbirlikli YDS şartı varmiymis ozmn

  2016 ilanında hocam • @guymağduru yds yine e seviye hocam. Belki onu da değişirler yönetmelikte e seviye yazmıyorsa • 2016 da da yds 50 istemiş onda sıkıntı yok ama puan türlerini kopyalar yapıştır yapmışlar iyide 2016 'daki p39 40 42 ile 2019 p39 40 42 aynı mi ey vakıflar genel müdürlüğü böyle basit bir hata nasıl yapılır yarın arayalım arkadaşlar muhtemelen düzeltirler • 2016 'daki p39 40 42 şimdiki karşılığı ne bilen var mı ? • @keynes5 P48 olur büyük ihtimal • Kgk ile cakisiyor çeko puan türüyle ilana çıkmış reziller vallahi • bu yds 2016da yokmus neden var bu ilanda acaba ni yanlislik olmus olabilir mi yine • Yds'siz gelme ihtimali de olur umarim duzeltildiginde • alt metni

  Merhaba dostlar. Durumu siz de Adnan Ertem beyi etiketleyerek bildirin bugünden bence. Kendisi oldukça interaktiftir ve iyi bir twitter kullanıcısıdır. Muhtemelen ilan düzenlenecektir.