Soru Bankasi

592 Lira Geliri Olana Ücretsiz Sağlık Hizmeti  • 5510 sayılı Kanuna göre, yapılan gelir testi sonucunda kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden az olanların genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmakta ve bu kişiler sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanmaktadır.

    30.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla, günlük 59,25 TL olarak belirlenen asgari ücretin aylık tutarı 1777,50 liradır.

    2016 yılında geçerli olan 1647 lira olan brüt asgari ücretin üçte birine tekabül eden 549 liranın altında geliri olanların primleri devlet tarafından ödenmekte iken, 2017 yılında brüt asgari ücretin 1777,50 lira olarak belirlenmesi nedeniyle primi devlet tarafından ödenecekler için kişi başı gelir miktarı 549 liradan 592 liraya çıkacaktır.

    Asgari ücret artışından önce kişi başına düşen geliri 549 lira olanlar sağlık yardımı alabilmek için 65,88 lira prim ödemekte iken, 2017 yılında bunlar prim ödemekten muaf olacak ve 592 liraya kadar geliri olanlar prim ödemeksizin sağlık yardımından yararlanabilecektir.


 

Baskent Kariyer