Soru Bankasi

POMEM Eğitim Süresi Kısaldı • POMEM Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. POMEM Eğitim Süresi Ne Kadar?

  "POMEM'lerde altı aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ibaresindeki 6 ay ifadesi 4 ay olarak değiştirildi.

  Bir diğer değişiklik ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı aydır." ibaresindeki 6 ay ifadesi 4 ay olarak değiştirildi.

  Değişikliklerle birlikte POMEM eğitim süresi 6 aylık süre diliminden 4 aya indirildi.

  MADDE 1 - 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "altı" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  "Eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin durumu
  GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Halen eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciler için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."
  MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


 

Baskent Kariyer