Soru Bankasi

ALES' E DENK SINAVLAR AÇIKLANDI.DENKLİK VERİLEN SINAVLARI İNCELEYELİM. • Yükseköğretim Kurulu, ALES’e eşdeğer sınavları üniversite rektörlüklerine yazı yoluyla bildirdi.

  Üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, GRE ve GMAT sınav sonuçlarının, ALES’e eşdeğer olarak kabul edilmesi istendi. Yazıda ayrıca ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş değer puanlar, her bir üniversitenin senato kararı ile yükseltilebilir ifadesine yer verildi. • GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATION)

  GRE, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde (Türkiye dahil) İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken bir sınavdır.

  GRE Sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. (bkz: ETS GRE Web Sitesi)

  Sınav iki farklı başlık altında uygulanmaktadır.

  GRE General Test
  GRE Subject Test
  GRE General Test genel kapsamlı bır sınav olup GRE sınavı kabul koşulu olarak belirlenmiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından alınması gerekmektedir.

  GRE Subject Test aşağıda ayrıntıları verilen 8 bilim dalında Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin, seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılmakta, bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte Subject testin de alınmasını istemektedir. • Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 180 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve genetiktir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya soruları toplam skorun genellikle %36’sını, Hücre Biyolojisi soruları %28’ini, Moleküler Biyoloji ve Genetik soruları ise %36’sını oluşturur. • Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 200 soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Hücre ve moleküler Biyoloji, Organisma Biyolojisi ve Ekoloji ve Evrimdir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33-34’ünü, Organisma Biyolojisi soruları %33-34’ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %33-34’ünü oluşturur. • Kimya GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunmaktadır. Eğer soru için ayrıca gerekli bir katsayı var ise soru içinde belirtilmektedir. Test şeklinde hazırlanan sorular temel matematik bilgisi ile çözülebilmektedir, bu nedenle hesap makinesi veya logaritmik tablolar gerekmemektedir. Logaritmik bilgi gerekiyor ise soru içinde zaten belirtilmektedir. Bu sınav dört ana bilgiyi ölçer, bunlar, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur. • Bilgisayar Bilimi GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer başlıklardır.Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur. • İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 23o soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkelerden edebiyat içerebilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, stil.. tanıması, %20-25 gibi bir bölümünü kültürel ve tarihi şartlar, %15-20gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları kapsar. • Matematik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı ilk basamak cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir. • Fizik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 seçenekli yaklaşık 100 soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizm, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar. • Psikoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölüm puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar. • GRE sınavının öğrencilerden bekledikleri; odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi , mantık , matematik , kavrama ve akıl yürütme becerisi , problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

  Sözel ve Sayısal bölümlerinin değerlendirmeleri hemen yapılmaktadır, fakat kompozisyon bölümünün değerlendirmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır.Sözel ve Sayısal bölümlerinin notlandırılması: 0 – 60 ,sınavın tamamının notlandırılması: 200 – 800 arasındadır. Kompozisyon bölümünde notlandırma ise 0 – 6 arasındadır ve diğer bölümlerden ayrı değerlendirilir.

  Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.

  %96-99 – 720 puan
  %79-90 – 630 puan
  %61-75 – 570 puan
  %37-50 – 500 puan
  Sınav Başvuru Merkezi :

  Educational Testing Service,
  P.O.Box 6000 Princeton,
  NJ 08541-6000, U.S.A.
  Tel: 609-771-7670, Fax: 609-771-7906

  GRE Subject Test Computer Based sınavı Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde uygulanmaktadır.
  GRE Subject Test Paper Based sınavı Türkiye’de Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde uygulanmaktadır.
  GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de genellikle GRE General Test bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
  GRE General Test Computer Based (bilgisayarlı) sınavı 3 saat sürer. GRE General Test Computer Based sınavı 3 bölümden oluşur. Analitik yazma her zaman ilk bölümdür. Sözel veya sayısal bölümler Analitik yazma bölümünden sonra yapılmaktadır. • GRE Sınavına Ne Kadar Sıklıkla Girebilirim?
  Senede en fazla 5 defa sınava girilebilinir. Her bir sınavdan sonra 2 ay ara vermek gerekir.

  Ne Zaman Konulu (Subject Test) GRE Testlerine Girebilirim ?

  Özel konulu testler Kasım, Aralık ve Nisan aylarında yapılır.

  Bilgisayarlı GRE sınavı ücreti
  ABD’de sınava girenler için : 105 $
  Diğer ülkelerde sınava girenler için : 130 $
  Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

  Konulu sınav (Subject test) ücretleri

  ABD’de sınava girenler için : 130 $
  Diğer ülkelerde sınava girenler için : 150 $
  Doğrudan merkezlere giderek kayıt verilmesi halinde : 35 $

  Kompozisyon yazımlı GRE sınav ücreti

  ABD’dea sınava girenler için : 50 $
  Diğer ülkelerde sınava girenler için : 60 $
  Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

  Genel GRE sınavı ve kompozisyonlu GRE sınavı ayrı sınavlardır ve her ikisi de bilgisayarda yapılır.

  Gre Test Ücretleri Nereye ve Nasıl Ödenir?

  · Banka çekleri ile (USD) Çek ETS-GRE-CBT’ye yazılmalıdır.
  · Kredi Kartları VISA, MasterCard veya American Express
  · Havale yoluyla
  · Eurocheck


 

Baskent Kariyer