Soru Bankası

2017 Cenaze Ödeneği Miktarı • 5510 sayılı Kanuna göre;

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

  • Sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken,

  • Kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da

  ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği verilmektedir.

  SGK tarafından cenaze ödeneğindeki artışlar bir önceki yılda gerçekleşen yıllık TÜFE oranına bağlanmıştır.

  Buna göre, 2015 yılına ilişkin TÜFE oranının TÜİK tarafından % 8,53 olarak açıklanması nedeniyle 2016 yılında 489 lira olarak ödenen cenaze ödeneği tutarı 2017 yılında 531 liraya yükselmiştir.

  Kanunda belirtilen şartlarla birlikte 2017 yılında vefat edenler için verilecek cenaze ödeneği miktarı 531 lira olarak uygulanacaktır.


 

Başkent Kariyer