Soru Bankası

Emniyet Personeli Hangi Fiil ve Durumlarda Uyarma Cezası Alır? • Polisler Hangi Fiil ve Durumlarda Uyarma Cezası Alır?

  Emniyet personeli aracını ve gereçlerini, giyim ve kuşamını temiz tutmaması, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemesi durumunda uyarma cezası alır.

  Yetkililer tarafından belirtilen tasarruf tedbirlerine uymaması veya kullanımına sunulan kamu kaynaklarını kullanmakta özen göstermemesi durumunda uyarma cezası alır.

  Emniyet personeli izinsiz veya kurum tarafından kabul edilebilir mazereti özrü olmamasına rağmen katılması gereken faaliyetlere geç kalması durumunda uyarma cezası alır.

  Emniyet personeli görevdeyken yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar dışında görevi veya hizmeti ile ilgisi olmayan işlerle uğraşması durumunda uyarma cezası alır.

  Özrü ve ya izni olmadığı halde mesaisine geç kalan, mesaisinden erken ayrılan ya da günlük mesai saatlerine uymayan emniyet personeli uyarma cezası alır.

  Emniyet personeli nezaket kuralları dışında tavır ve davranışlarda bulunması durumunda uyarma cezası alır.

  Emniyet personeli ona verilen emrin icrası veya sonuçları ile ilgili olarak katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amirine bilgi vermemesi durumunda uyarma cezası alır.

  Usulünce emniyet personeline verilen bir emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı gibi mazeretler sunarak ve benzeri şekillerde amirini (emri vereni) alenen eleştirmesi veya itirazlarda bulunması durumunda personel uyarma cezası alır.


 

Başkent Kariyer