Soru Bankasi

Emniyet Personellerine Hangi Fiil ve Durumlarda Kınama Cezası Verilir? • Polisler Hangi Fiil ve Hallerde Kınama Cezası Alır?

  Emniyet Personelleri görevleri esnasında veya görevleri dışında mevzuat ve talimatlarda açıkça yasaklanan davranışlarda bulunmaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet Personelleri mevzuatta belirlenmiş ve açıkça belirtilmiş kural ve talimatlara uymadan sözlü, yazılı veya elektronik müracaat ya da şikayette bulunmaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Polisler nöbet tesliminden sonra görev yerlerine özürsüz, mazeretsiz olarak geç dönmeleri durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Polisler mevzuat ve talimatlar ile taşınmasına ve bulundurulmasına izin verilen ilgili eşyalar dışında mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayan bir şekilde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri eşyaları takmaları taşımaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri görevleri esnasında veya görevleri dışında aynı rütbedeki iş arkadaşlarına veya mesai arkadaşları karşı saygısızca davranmaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri mevzuat ve talimatlar ile kendisine verilmiş olan görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunması durumunda kınama cezası alırlar.

  Polisler, amirleri, üstleri, aynı rütbede olan veya çalışma arkadaşları hakkında onların bulunmadığı bir ortamda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemeleri durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde aslını bozacak şekilde boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklik yapmaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmaları durumunda kınama cezası alırlar.

  Emniyet personelleri ilgili fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir şekilde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermeleri durumunda kınama cezası alırlar.

  Polisler, emniyet personelleri kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş olan kurallara uymamaları durumunda kınama cezası alırlar.


 

Baskent Kariyer