Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA HER ŞEY • Nedir?

  Yüksek lisans (master), bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Yüksek Lisans, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitime verilen isimdir.

  Özetle Yüksek lisans; 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yükseköğretim programıdır.

  Yüksek Lisans, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi "bilim uzmanı","uzman hekim", "yüksek mühendis", "yüksek mimar" gibi unvanlara sahip olur.
  Hani tezli tezsiz felan diye ayırmamışsın dediğinizi duyar gibiyim. Lütfen sakin olun.

  Yüksek Lisans Başvuruları İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

  ALES sonuç belgesi ( İstenilen taban puanın üzerinde olmak şartı ile), Lisans diploması, Transkript, Özgeçmiş, Fotoğraf, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik durumunuza ilişkin belge ve son olarak da tavsiye mektubu Yüksek Lisans Programına başvuru yapmak için gerekli ve önemli olan belgelerdir.

  Yüksek Lisans Çeşitleri Nelerdir?

  Tezli Yüksek Lisans Programı Nedir?

  Tezli yüksek lisans, kişinin yüksek lisans eğitimi aldığı alanda uzmanlaşması ve uzmanlığını bilimsel bir tez yazarak ispat etmesiyle tamamlanır.

  Tezli yüksek lisans programın genel amacı, kişinin bilimsel doğrultuda araştırarak bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgiyi değerlendirmesi ve değerlendirdiği bilgiyi yorumlamasıdır. Tüm çalışmaların sonucu olarak kişiden bir tez yazması beklenmektedir.

  Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel araştırmalar yapmak, akademisyen olmak isteyen kişiler için idealdir. Eğer bu tür amaçlarınız yok ise Tezsiz Yüksek Lisans Programı sizin için daha uygun olacaktır.

  Farklı Amaçlar İçin Yüksek Lisans Programına Katılamaz Mıyım?

  Akademisyen olmak istemiyorsanız ya da bilimsel çalışma yapmak istemiyorsanız Tezli Yüksek Lisans programına katılamazsınız gibi bir durum söz konusu değil.

  Örneğin mezun olduğunuz lisans programından memnun olmayabilirsiniz. Alan değiştirmek için farklı bir alanda eğitim almak için yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz.

  MEB’e bağlı kurumlarda yönetici, müdür, müfettiş olmak isteyenler Yüksek Lisans eğitimi alarak rakiplerine büyük bir avantaj sağlayabiliyor.

  Başka bir örnek ise ‘’Yüksek’’ ünvanını almak isteyen mühendisler Yüksek Lisans eğitimi alabilirler.

  Tezli Yüksek Lisans Programı Kaç Yıl Sürmektedir?

  Yüksek Lisans aldığı alandaki öğretim programını zorunlu ve seçmeli derslerden, seminer programından ve tez yazma sürecinden oluşmaktadır.

  1 yıl dersler vasıtasıyla eğitim süresi ve 1 yıl da tez hazırlama süresi olmak üzere 2 yıl sürmektedir.

  Not : Lisans eğitim programınızdan bağımsız, farklı bir alan üzerine Yüksek Lisans yapacaksanız 1 yıl olmak üzere bilimsel hazırlık eğitimi alabilirsiniz.

  Tezli Yüksek Lisans Programında Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

  Tezli yüksek lisans programlarında genel olarak derslere katılma zorunluluğu vardır. İstisnalar veya esneklikler pekala olabilir.

  Tezli Yüksek Lisans Programının Ücreti/Harcı Var Mıdır?

  Tezli Yüksek Lisans Programında devlet kurumlarında eğitim alan bir öğrencinin 2 yıllık eğitim süresi boyunca herhangi bir ücret ödemesi gerekmez. 2 yıllık eğitim süresini uzatan öğrencilerin ise harç ödemeleri gerekir. Tezli Yüksek Lisans harçları bazı durumlara göre değişiklik gösterebilir. (Enstitü,fakülte,öğretim dili..) Yabancı dilde eğitim veren programların daha pahalı olduğunu söylememize gerek yok sanırım.

  Tezli Yüksek Lisans eğitimini vakıf/özel üniversitelerinde tamamlamak isteyenler için ücret konusunda herhangi bir bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü fiyatlar üniversiteden üniversiteye çok fazla değişiklik göstermektedir. En doğru bilgiyi ilgili üniversitenin öğrenci işlerinden almanızı öneririz.

  Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

  **a)**Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için öncelikle lisans eğitiminizi tamamlamış ve diplomanızı almış olmanız gerekmektedir.

  Not: Eğer diplomanızı yurt dışındaki bir eğitim kurumundan aldıysanız YÖK tarafından diplomanıza denklik verilmesi gerekmektedir.

  **b)**Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan yani ALES’ten Yüksek Lisans yapmak istediğiniz kurumun talep ettiği minimum puanı almak zorundasınız. Kurum talep ettiği puanın altında bir puana sahip bir öğrenciyi kabul edemez. Fakat bu puanın üstünde sahip öğrenciler programa alınabilir.

  **c)**Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için aranan bir diğer şart ise Yabancı Dil Sınavıdır. Üniversite kendi yabancı dil sınavını yapabilir. Fakat genellikle IELTS, YDS, TOEFL gibi bağlayıcılığı olan sınavları referans alır.

  Not: Yüksek Lisans Eğitimi almak istediğiniz üniversite Yabancı Dil Eğitimi vermiyor olsa dahi Yabancı Dil Sınavına girmenizi isteyebilir.

  Tezli Yüksek Lisans Programı İçerisindeki Seminer Eğitimi Nedir?

  Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler eğitimlerinin 2.yılında tez çalışmaları ile alakalı olarak seminer verirler.

  Tez Danışmanı Hakkında Her Şey

  Enstitü’nün anabilim dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için bir danışman belirlenir ve Enstitü’ye önerilir. Bazı durumlarda birden fazla danışman gerekebilir. Tez danışmanları farklı bağlı olunan anabilim dalı içerisinden seçilebildiği gibi farklı bir anabilim dalından da seçilebilir.

  Öğrencinin alacağı dersleri belirlemek ile ve bu dersleri aldığı süreci takip etmek ile yükümlüdür. Ayrıca tez çalışma süresini yönetir ve yönlendirir. Belki de en önemli nokta da şudur ki tez danışmanı her yarı yıl öğrenci ve öğrencinin çalışmaları hakkında rapor hazırlar.

  Tez danışmanları, danışmanlık yaptıkları öğrenciler için ‘’Uzmanlık Alan Dersi’’ dersini verebilir. Ayrıca tez danışmanı öğrencinin ya da enstitünün talebine göre değiştirilebilir.

  Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanma Süreci

  Yüksek Lisans tezini başarı ile tamamlayan öğrenci danışmanın da onayını aldıktan sonra tezini Enstitü’ye sunabilir.

  Enstitü’ye jüri sayısına bağlı olarak o sayıda nüsha sunulur. Anabilim dalının belirleyeceği gün ve saatte toplanılır. Öğrenci bu toplantıda tez savunma sınavına tabi tutulur. Bu süreç sonunda Juri tez hakkında çoğunluk sağlama kaydı ile ‘red’, ‘düzeltme’ ya da kabul kararı verir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme kararı verilen öğrenciye ek süre tanınır. Eğer düzeltme kararından sonra kabul kararı çıkmaz ise kaydı gene silinir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Tezsiz Yüksek Lisans programı ile Tezli Yüksek Lisans programı arasında çok fazla fark yoktur. Tezsiz Yüksek Lisans programı da öğrenciye mesleki bilgi kazandırmak ve kazandırılan bilginin nasıl uygulanacağının öğretilmesi ile tamamlanır. Tezsiz Yüksek Lisans programını genellikle iş dünyasında olanlar yani çalışanlar tercih ettiği için genellikle eğitim ikinci öğretim olarak verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı bağlayıcı dersler ve bitirme projesinden oluşur.

  Not: Tezsiz Yüksek Lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

  Tez Danışmanı Hakkında Her Şey

  Enstitü’nün anabilim dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için bir danışman belirlenir ve Enstitü’ye önerilir. Bazı kurumlarda Tez Danışmanının öğrenci tarafından belirlenmesine izin verilebilir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süresi Ne Kadardır?

  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını tamamlama süresi en fazla 3 yıldır. Genellikle 1 ya da 1 buçuk sene süresince bitirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

  Buyrun efendim. Programı başarı ile tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans Diplomasına sahip olur. Diplomanın üzerinde Tezli ya da Tezsiz eğitim tamamladığı belirtilmez. Başka bir deyişle Yüksek Lisans eğitiminizi tezli de tamamlasanız tezsiz de aynı diplomayı alırsınız. Burada belirleyici olan Yüksek Lisans eğitimini hangi amaçla aldığınız olmalıdır.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru süreçlerindeki fark Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES şartının olmamasıdır.

  Yabancı Dil Sınavı konusunda ise Tezsiz Yüksek Lisans programında bazı esneklikler bulunmaktadır. Şöyle ki Tezsiz Yüksek Lisans programlarında genellikle Yabancı Dil Sınavı şartı istenmemektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimini Her Üniversiteden Alabilir Miyim?

  Hemen hemen bütün üniversiteler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi vermektedir. Fakat devlet üniversitelerinde Tezli Yüksek Lisans programlarının ağırlıklı olduğunu söylemekte fayda görüyoruz.

  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

  Birinde tez şartının olup diğerinde olmamasını belirtmek için bu başlığı açacak değiliz sakin olun lütfen.

  Aslında temel fark eğitimin süresidir. Tezsiz Yüksek Lisans programı eğer bilimsel hazırlık eğitimi alınmaz ise genellikle 1 yıl da tamamlanmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise 1 yıl alınan dersler 1 yıl da tez çalışması olmak üzere 2 yıldır.

  Diğer bir fark ise eğitim ücretleridir. Tezli Yüksek Lisans programları için harç ücretleri kaldırıldı. Fakat Tezsiz Yüksek Lisans Programı için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir
  .
  Tezsiz Yüksek Lisans Programını Tamamlayanlar Doktora Eğitimi Alabilir Mi? Herhangi Bir Engel Bulunuyor Mu?

  Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış bir kişinin Doktora Eğitimi’ne başvuru yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

  Fakat şunu da belirtmeliyiz ki belirli bir konuda uzmanlaşmamış bir kişinin başka bir deyişle tez çalışmasını tamamlamamış bir kişinin Doktora Eğitim Programına kabul edilme ihtimali oldukça düşüktür.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programını Tamamlayanlar Araştırma Görevlisi Olabilir Mi? Herhangi Bir Engel Bulunuyor Mu?

  Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlamış bir kişinin araştırma görevlisi olmaması için herhangi bir neden ya da zorunluluk yoktur. Siz istediğiniz sürece Doktora yapabilir ya da Araştırma Görevlisi olabilirsiniz. Burada belirleyici olan Üniversite ya da Enstitü’dür.

  Umarım faydalı olur. Soru ve görüşleriniz için lütfen yorum yapın. En kısa sürede cevap vermeye çalışılacaktır. • Hocam öncelikle emeğinize sağlık, çok faydalı bir çalışma olmuş. Hocam bir de şunu ekleyeyim. Son değişiklik ile birlikte tezli yüksek lisansı bitirme süresi 3 YIL olarak sınırlandırılmıştır. YL dersleri ve Seminer derslerini en geç tamamlama süresi 4 yarıyıl olarak belirlenmiştir, 2 yarıyıl olarakta tezin yapılacağı düşünürsek TEZLİ YL'yi 3. yılın sonunda bitirmiş olmazsanız kaydınız siliniyor. • Merhaba ben istatistik mezunuyum
  Kendi alanımda YL yapmak istemediğim için alan dışına yöneldim. Hem araştırma görevlisi alımlarında hemde öğretim görevlisi alımlarında bazen lisans şartı aramayan anabilim dalları var. Sizce hangi dalda YL yapmalıyım. Hedefim akademik kariyer olduğu için her alana açığımdir. En çok hangi alanlarda ilanlar veriliyor bi bilginiz var mı? Bir ara finans ve muhasebe dalında öğretim görevlisi ilanlarina rastlanmıştım. Bunun dışında alan dışı olarak önereceğiniz dallar hangileridir? Aralıkta Alese girip direk alan dışı tercih yapmak istiyorum ama yardıma ihtiyacım var bu konuda. • @Nazlı-Acar Nazlı hanım ilgi alanlarınızı da dikkate alın alan dışında akademisyen oaln bir çok hocamız var ancak bu alana ilgi duyduklarını ispat etmişler buna dikkat ediliyor. • hocam bende bu dönem yüksek lisans düşünüyorum yalnız şöyle bir sıkıntım var diploma notum düşük 2,02 . Yds 71.25 ales 76 . Bu diploma notuna rağmen kayıt olabileceğim üniversite bulabilirmiyim acaba . • @Vedat-Can-Gümüş hocam diploma notu sorun değil alesi 85 civarına çekin rahat bulursunuz. • Ne şekil de bir ispat gerekiyor. Mülakat sırasında mi acaba??? Ben yapim gereği her türlü alana ve yeniliklere açık olduğum için istiyorum alan dışı. Bunun üzerine akademisyenlik hedeflerimin arasındaydı lisans boyunca. Peki alan dışı akademisyen hocalar hangi alandalar? Belki banada bir fikir olur? • @Nazlı-Acar hocam mesela iibf mezunu olup hukuk alanından devam eden hocalarımız var , mülakat aşamasında belli bir ilginiz olduğunu belli ederseniz şansınız olacaktır. • @Nazlı-Acar Öğretim Görevliliği ve Araştırma Görevliliği çok farklı ünvanlar.

  Öğretim Görevlisi olursan derse girer,ders anlatırsın.Bağımsızsındır.

  Araştırma Görevlisi olursan bir hocaya bağlı olursun ve derslere girmezsin,angarya işlerde üzerinde olur.

  Muhasebe-Finans dalında öğretim görevliliği ile ilgili bilgi vereyim.

  Öncelikle İstatistik mezunu olduğundan Finans-Muhasebe dalında bir Yüksek Lisans'a kabul edilmen zor. Kabul edilirsen 1 yıl bilimsel hazırlık alacaksın öncelikle. Fakat Yüksek Lisans'a kabul edilsen bile "öğretim görevlisi" ilanına başvurabilmen için "en az" yüksek lisansını tamamlaman gerekir. (Yüksek Lisans koşulu yoksa 2-5 yıl arası ilgili alanda iş deneyimi ister) Ayrıca"öğretim görevlisi" ilanlarının çoğunda hem yüksek lisans mezuniyeti hem de ilgili alanda 2-5 yıl arası "iş deneyimi" ister. (İki koşulu da sağlaman gerekir) Hepsi bir yana ilanı açarken İktisat mezunu veya İşletme/İktisat Lisans mezunu gibi bir ibare koyabiliyorlar.Bu da sınava başvurmanı etkiler.

  Diyelim ki bu ihtimallerin hepsi gerçekleşti ve öğretim görevliliği sınavına başvurdun.Ön değerlendirme de ilk 10'a kaldın ve sınava girmeye hak kazandın.Sınavda "İktisat Teorisi"nden veya "Para Teorisi"nden bile soru gelebiliyor. Zira alan İktisat-İşletme alanı.Her yerden soru gelebilir.Rakiplerinin önüne geçme şansın çok az.

  Örneğin ben Bankacılık ve Sigortacılık bölümü öğretim görevliliği sınavına başvurdum bir devlet üniversitesinde. İlanda İktisat/işletme/Maliye/İstatistik bölümlerinden mezun olmak ve 3 yıl bankacılık deneyimi istedi. (Öğretim görevlisi ilanlarınının bazılarında yüksek lisans istemez)

  Sınava giren 10 kişinin 8'i İktisat veya İşletme mezunuydu ve kendi alanlarında yüksek lisans yapmışlardı.Sadece bir bayan arkadaş İstatistik mezunuydu.Ben 85 ile sınavda 2.oldum.Birinci 90 aldı.İstatistik mezunu arkadaş ise 5 aldı.Zira bütün sorular İktisat ve Para Teorisi'nden geldi.

  Eğer İİBF'de Maliye/İşletme/İktisat gibi dallardan mezun olsaydın bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans yapabilirdin ve bunu tolere ediyorlar.

  Sana tavsiyem kendi alanında yüksek lisans yapman. Araştırma Görevliliği için farklı prosedürler söz konusu ama yine de işin çok zor. • @Nazlı-Acar Buraya 2 tane Akademisyenlik ilanı koyayım aradaki farkı görmeniz için. (Öğretim Görevliliği İlanıdır)

  https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52591 (Lisans şartı ve iş tecrübesi istiyor)

  https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52578 (Sadece Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti istiyor)

  2.ilanda İşletme/İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmanız yeterli gibi gözüküyor.Örneğin bu alanlarda yüksek lisans yapmış ama lisans mezuniyeti farklı bölümlerden olanlarda başvurabiliyor.Fakat bu tip lisans mezuniyeti istemeyen sınavlarda İşletme/İktisat alanından ilgili bölümle alakasız sorular gelebiliyor. Örneğin girdiğim Bankacılık ve Sigortacılık sınavında; 1) Monetaristlere göre para politikasının genişletici etkisi 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'na nasıl etki etmiştir? 2) Gresham kanunu açıklayınız? gibi iktisat teorisi alanından sorular geldi. • Teşekkür ederim görüşleriniz ve önerileriniz için. Uzun vadede araştırma görevlisi için şansım zaten çoook zor. Çünkü min 50 yds şart ve bende de dil yok. Ben 2015-2016 kpss A iibf den hazırlandim. Elbet bir iibf li kadar donanımlı değilim ama hukuk iktisat muhasebe maliye derslerinin en azından 4 yılın özetini gördüm.. Kaynaklarla donanımımı yeterli olup olmadigini bilmiyorum ama, öğretim görevlileri alımları da en çok isletme iktisat muhasebe/finans aalanında gördüğüm için acaba o alanlara yönelsem kesin atamanın da garanti olmayacağını hep düşünmüştüm. Kendi alanımda YL yapmak sadece araştırma görevlisi için işime yarayacak.Oda dil şartını sağlayana kadar çok zor olacak. Ama alan dışı YL beni daha geliştircek, öğretim görevlisi için az ihtimalde olsa olanak tanıyacak yada özel sektörede belki bi nebze katkıda olabilir diye düşündüm. • @Nazlı-Acar rica ederim.Araştırma görevlisi olmak,öğretim görevlisi olmaktan daha kolay. KPSS Alandaki dersler elbette temel sağlar ama öğretim görevliliği sınavındaki rakiplerin oldukça güçlü oluyor.Zira bu yüzden de başvurusu az oluyor.Öğretim görevliliği sınavına doktora öğrencisi veya mezunu da başvurabiliyor ki benim 2.olduğum sınavda öğretim görevlisi olan arkadaş doktora mezunuydu.

  Araştırma görevliliği sınavlarında ise genellikle "ilgili bölümde Yüksek Lisans" öğrencisi olma şartı koyarlar.O yüzden o sınava da 100 kişi başvuruyor en az 🙂 Fakat araştırma görevliliği ilanlarının da %80'ninde aynı bölümde lisans mezuniyeti koşulu koyarlar. Bu arada belirteyim YDS için 50 yetmez;ön değerlendirmeden geçilebilmek için ALES'in 90,YDS'nin 70 civarı olması gerekir. (İkisinin ortalaması 80-82 arası olmalıdır)

  Herşey gönlünce olsun.Eğer atıyorum bir finans firmasında da 5 yıl çalışıp aynı zamanda İşletme/İktisat alanında tezli yüksek lisans mezunu olursan şansın artar.Eğer iş tecrübesi olmazsa kitap gibi adamlarla sınava girersin.Şu anda en yakın arkadaşlarımdan biri doktoradan mezun oldu.Yaptığı tek şey öğretim görevliliği sınavına başvurmak 🙂 Ona rağmen ondan da iyisi çıkıyor. Ama iş tecrübesi de isteyen ilanlara başvuramadığından benim gibilere fırsat doğuyor 🙂 • @aliveli teşekkür ediyorum hocam bu dönem çalışacağım 🙂 • @Vedat-Can-Gümüş rica ederim, 2.30 ortalamayla akademisyen olan var 🙂 • arkadaşlar ankara üniversitesi sbf yüksek lisans için ales ve yds kaç istiyor bilgisi olan var mı? • @Platon genellikle anlara üni 70 ales 50 yds ister • @aliveli hocam Siyaset Bilimi için bakmıştım tezli de 70 YDS istiyor. Çevre sorunları ve Yönetim Bilimi de 60 diye hatırlıyorum. Tam listeye google taramasıyla ulaşabilirsiniz, hem YL hem de Doktora programları için detaylar yazıyor. • @aliveli @Antimülakat teşekkür ederim o tabloyu görmüştüm ama onlar taban puanlardı yanlış hatırlamıyorsam ben daha yüksek bir puanla kapattığını düşünüyorum. • @Platon genellikle dediğiniz gibi yüksek kapıyor hocam 83-84 ile kapadığını hatırlıyorum • @aliveli hocam 87 yds 84-85 civarı bir ales ile kabul edilirmiyim sizce bilginiz var mı? bir sorum daha olacaktı bilimsel yeterlilik sınavı yapılıyormuş sanırım nasıl bir sınavdır biliyormusunuz?