Soru Bankasi

2018 SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı • Arkadaşlar malum yeni ilanın geleceği ilk ağızdan kesinleşti bu sebeple buradan devam edelim. Malum sistem de değişiyor hem önceki alım sonucu bekleyen arkadaşları rahatsız etmeden bu konuları da buradan konuşuruz.

  Geçtiğimiz sınavın soruları:

  https://www.tercihiniyap.net/haber/sosyal-guvenlik-kurumu-mufettis-yardimciligi-sinavi-sorulari-2017

  Meslek Tanıtımı:

  https://www.tercihiniyap.net/haber/sgk-mufettis-yardimciligi-meslegi-maasi-ve-sinavi

  İLAN METNİ;

  T.C.
  SOSYAL GUVENLIK KURUMU
  MUFETTIS YARDIMCILIGI
  GIRiS SINAVI DUYURUSU
  1- SINAVA ILiSKlN BILGILER
  Atama Yapilacak Kadro Unvani ve Sayisi: Sosyal Guvenlik Kurumu Miifettis Yardimcisi,
  50 kisi.
  Ge^erli KPSS smavlan: 2017 yilmda yapilan Kamu Personeli Se9me Smavlan.

  • Yazih Smav Tarihi: 17 Mart 2018 (Cumartesi Giinu)
  • Yazih Smava Ba§vuru Tarihleri: 29/01/2018-09/02/2018 tarihleri arasi.
   Yazih Sinavin Yapilacagi Yer: Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi, Ziyabey Cad. No:6
   Balgat/ANKARA
   Yazih Smava Ba§vuru Yeri ve Sekli: Sosyal Guvenlik Kurumu Rehberlik ve Tefti?
   Baskanhgi (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Cankaya/ANKARA).
   Basvurular, sahsen veya posta ile yapilabilir. Posta ile yapilacak basvurularda evraklann
   09/02/2018 giinii mesai bitiminden once belirtilen adrese ulasmi§ olmasi gerekmektedir.
   Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapilan basvurular dikkate almmayacaktir.
   Yazili Smava Ba^vuru Icin Gerekli Belgeler:
   Aday basvuru formu (Sosyal Guvenlik Kurumu Rehberlik ve Tefti§ Baskanligmm yukanda
   belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir),
  • Iki (2) fotograf,
   Kamu Personeli Se9me Sinavi Sonu9 Belgesi,
   Yiiksek ogretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin ash veya onayh sureti (ash
   gosterilmek sartiyla Rehberlik ve Tefti§ Baskanligmdan onayh sureti).
   Smava girecek adaylara Rehberlik ve Tefti§ Baskanligmca, smav zamani ve yerini belirten
   fotografli "adaylik (smav giris) belgesi" verilir. Smav giris belgeleri, adaylarm haberlesme
   adreslerine posta ile gonderilecektir. Smava girecek adaylar, smav esnasmda, bu beige ile
   birlikte kimlik tespitinde kullamlmak iizere, resmi makamlarca verilmi§ ge9erli bir kimlik
   belgesi bulundurmak zorundadirlar. Smava katilabilme sartlarim haiz olmayanlara smav giri§
   belgesi gonderilmeyecektir.
   Yazih smav sonu9lan; yazili smavi kazananlan, basan sirasim ve sozlii sinavin yerini, giiniinu
   ve saatini gosterir liste Kurum Baskanlik, Rehberlik ve Teftis Baskanligi ile grup baskanhklan
   binalarmda asilmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yaymlanmak suretiyle
   a9iklanacaktir.
   Sozlii smava katilacak adaylardan istenilecek belgeler, yazili smav sonu9larmm ilan edildigi
   listede duyurulacaktir.
   2- SINAVA KATILMA SARTLARI
   Mufetti§ yardimcihgi giri§ smavma katilabilmek J9in;
   657 sayili Devlet Memurlan Kanununun 48'inci maddesinde yazili nitelikleri haiz olmak,
   Sinavin yapildigi 2018 yilmm Ocak Aymm birinci giinii itibariyle 35 (otuzbes) yasmi
   doldurmami§ olmak,
   En az dort yilhk egitim veren yiiksekogretim kurumlarmm hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
   isletme, iktisadi ve idari bilimler fakultelerinden ya da bunlara denkligi Yuksekogretim
   Kurulunca kabul edilmi§ yurti9i ve yurt dismdaki yiiksekogretim kurumlarmdan mezun olmak,
   OSYM tarafmdan 2017 yihnda yapilan Kamu Personeli Se^me Smavmda (KPSS); KPSSP22
   veya KPSSP48 puan turlerinin birisinden 80 ve uzerinde puan almak ve sinava muracaat eden
   adaylar i9erisinde en yiiksek puanh 250 kis. i J9erisinde bulunmak (2017 KPSS smavi bahsedilen
   puan turleri birlikte degerlendirilecek olup, son siradaki adaya esit puan alan adaylarm tiimu
   sinava 9agmlacaktir.)
   Siiresi i9erisinde ba§vurmus ve bas.vuru belgesi ile birlikte istenilen diger bilgi ve belgeleri
   Rehberlik ve Teftis. Ba§kanligma vermis olmak,
   sartlan aranir.
   3- YAZILI VE SOZLU SINAVDA BASARILI SAYILMA §ARTLARI VE DIGER
   BILGILER
   Yazili smavlar, kompozisyon dismda test usuliiyle yapilacaktir.
   Smavlarda basanh sayilmak i9in, Sosyal Guvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftis. Baskanligi
   Yonetmeliginin 29, 32 ve 33 uncii maddelerinde basanli sayilmak i9in ongorulmus puanlan
   almis. olmak gerekir.
   Yazili smavda basanli olamayanlar sozlii sinava 9aginlmazlar.
   Mufettis yardimcihgi giris smavi sonu9lan; smavi asil veya yedek olarak kazananlan, basan
   sirasim gosterir liste Kurum Bas.kanhk, Rehberlik ve Teftis Baskanligi ile grup baskanhklan
   binalanna asilmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yaymlanmak suretiyle
   a9iklanacaktir.
   Giris smavini kazanan adaylardan istenilecek belgeler aynca duyurulacak olup ger9ege aykin
   beyanda bulunanlarm smavi ge9ersiz sayilarak atamalan yapilmaz. Atamalan yapilmis olsa
   dahi iptal edilir. Bu kisjler hak talebinde bulunamazlar. Aynca, ger9ege aykin beyanda
   bulundugu tespit edilen killer hakkmda Turk Ceza Kanununun ilgili hukumleri uygulanmak
   iizere Cumhuriyet Savciligma su9 duyurusunda bulunulur.
   Yazili ve sozlU smavlar, Sosyal Guvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftis Baskanligi
   Yonetmeliginin 24 uncii ve 31 inci maddelerinde belirtilen konulardan yapilacaktir.
   llanen duyurulur.


 • @black adamsin :) benim en cok merak ettigim ingilizce durumu 😕 keske kyk ve tcdd teftisteki gibi ingilizce sadece tercih sebebi olsa 😂


 • Yasaklı

  Şöyle yerimizi alalım 😄 • Kaç puana düşer ve tahmini puan türleri ne olabilir =) • Sgk denetmenlik gibi p23 p42 puan türleri mi kullanılır? • Şurda yerimizi alalım buralar dutluk ken :)
  Buralar yakinda cok degerlenir :) • Kaç katı çağrılır sınava yine 5 mi olur yoksa bi 10 kat görürmüyüz ? • Sayin başkan 50 kisilik bir alim olacagini aciklamisti suan kesin olan tek kisim bu

  Kalan sorular ise sunlar;
  Sinavi osym mi yapacak ?
  Kac kat sinava girecek ? 20kati iyi olur sanki
  Ingilizce durumu ne olacak?
  Hangi puan turu olacak? P42 banko olmali ama yanindaki puan tur veya turleri ne olabilir • Puan olarak muhtemelen bir çeko ağırlıklı (p42-p43) bir de genel ağırlıklı (p48-p22) puan belirleyebilirler. Kaça düşeceğinin belirleyicisi İngilizce olacak muhtemelen. • @isimsiz valla o konuyu bende çok merak ediyorum hatta tercih sebebini boş ver hiç olmasa tadından yenmez :) • Benim tahminim 20 katı çağrılması sonuçta klasik sınavdaki gibi bir kağıt okuma sıkıntısı yok test sınavların çoğu 20 katı çağırıyor en kötü 10 katı olacaktır.
  Sınavı ösym'ye yaptıracaklarını başkan söylemişti hatta ilk planlanan 100 kişilik bir alımdı ancak ösym sınav takvimi dolu olduğu için bu sayıyı 50 eski usul 50 yeni usul olarak bölündü 2016 puanlarının geçerliliği 1 yıl olduğu için bu kişileri mağdur etmemek adına bu yola başvuruldu diye biliyorum.
  Sınavı Ösym yapacağı için muhtemelen test olur ama sorular nasıl olur değerlendirme ne şekilde olur ilan gelmeden konuşsak da varsayımdan öteye gidemez zaten ilanda bugün yarın gelir çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum muhtemelen önceki alımın sonucunun açıklanması bekleniyor.
  Puan türünde benim tahminim çeko ağırlıklı muhtemelen p42 olur p48 zaten allahın emri kendisi her müfettişlik ilanında oluyor :). Ek olarak sgk p23 çağırdı belki bu da olabilir veya kurum sürpriz yapıp hiç akılda olmayan p9(iş müfettişliğinde vardı) türünü de ekleyebilir artık orasını da ilanda göreceğiz. • İlk 500 mü çağırılır yani sınava ne olur sıralama sizce ? • @black 48 i 42 yi anlarim da p9 nedir ya tamamen sacmalik. Insallah sacma sapan bi puan turu olmaz. • @yasemen kaç kat çağıracağını hangi puanlar olduğunu vs kesin bir şey bilmiyoruz ilan gelsin o vakit bir puan tahmini yapmak daha sağlıklı olacaktır. Ama iş müf. 80 kişi 5 kat ve 3 puan türü ile 88.6 ile kapattı eğer benzer bir durum olur ve 10 katı çağrılırsa 87, 20 katı çağrılırsa 85 e kadar düşebilir belki biraz daha aşağısını görebilir • @shady1 iş müfettişliği ve sgk müfettişlik her ne kadar farklı olsa da her ikisi de çsgb bünyesinde olduğunu düşünürsek benzer puan tercih etmeleri beni şaşırtmaz :) P9 olmasa bile sürpriz bir puan türü bekliyorum • @black o da ayip olur bea 😂 benim dedigim daha makul :) • @black iste o sürpriz puan her seyi alt ust ediyo ya. • Surada bende yerimi alayım... Havasi temiz buralarin :) • Test oluyormuş çeko da soruyolarmış felan :) • Geçmiş sınavın konularını birebir atıcak var mı? Bulamadım.


 

Baskent Kariyer